Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας/Αγορανόμοι

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας
Συγγραφέας:
Ἀγορανόμοι


Ἀγορανόμοι, οἱ τά κατὰ τὴν ἁγορὰν ἐπιτηροῦντες, ἐν Ἀθήναις δέκα εἷς ἐκ φυλῆς ἑκάστης, 5 διὰ τὰς Ἀθήνας καὶ 5 διὰ τὸν Πειραιᾶ. Ἐφρὸντιζον περὶ τῆς ἐν τῇ ἀγορᾷ εὐκοσμίας καὶ τοῦ κατὰ τῆν ἀγορὰν ἀψευδεῖν (Θεόφρ. ἐν Ἁρποκρ), δηλαδὴ τῆς μὴ δολιεὺσεως κατὰ τὰς ἀγοραπωλησίας, καὶ εἰσέπραττον τὸ ξενικὸν τέλος, δι' οὗ οἱ ξένοι ἠγόραζον τὸ δικαίωμα τοῦ φέρειν ὤνια εἰς τὴν ἀγοράν. Τοὺς κοινοὺς δὲ παραβάτας ἐδικαιοῦντο νὰ τιμωρῶσι διὰ πληγῶν, δι' ὃ καὶ ἔφερον ἱμάντα ἢ μάστιγα.