Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας/Αβραδάτας

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας
Συγγραφέας:
Ἀβραδάτας
Δείτε στη Βικιπαίδεια: Αβραδάτας


Ἀβραδάτας, ἡγεμὼν τῆς Σουσιανῆς ἐν Περσίᾳ, συνεμάχει μετὰ τῶν Ἀσσυρίων, κατὰ τοῦ Κύρου, ἀλλὰ προσῆλθεν) αὐτῷ προτροπῇ τῆς γυναικός του Πανθέας, ἥν ὁ Κῦρος αἰχμαλωτεύσας, ἐπροστάτευσε κατά πάσης ὓβρεως (Ξενοφ. Κυρ. Π. Ε, 1, 3). Ἐφονεύθη δὲ μαχόμενος ὑπὸ τὸν Κῦρον κατὰ τῶν Λυδῶν, καὶ ἡ Πανθέα ἐκ λύπης ηὐτοχειρίασεν· ὁ δὲ Κῦρος τοῖς ἀπέδωκε μεγάλας ἐπικηδείους τιμὰς, καὶ τοῖς ἀνήγειρε μνημεῖον μετὰ στήλης συριαστὶ ἐπιγεγραμμένης (Αὐτ. ΣΤ, 1, 46. Ζ,3, 5).