Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας/Αβισάρης

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας
Συγγραφέας:
Ἀβισάρης


Ἀβισάρης, ἡγεμὼν Ἰνδὸς τῶν νοτιοδυτικῶν τῆς Κασεμίρης, ἀντιταχθεὶς κατ' ἀρχὰς κατὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου, εἶτα δὲ διὰ πρεσβείας προτείνας ὑποταγήν. Οὐχ ἧττον συνέπραξε μετὰ τοῦ Πώρου· ἀλλὰ μετὰ τὴν ἧτταν αὐτοῦ ὑπέκυψε, καὶ ὁ Άλέξανδρος ηὔξησε τὴν ἐπικράτειάν του, ἣν οὗτος ἀποθανὼν ἀφῆκεν εἰς τὸν υἱόν του (Στρβ. ΙΕ, 698.—Διοδ. ΙΖ, 87.—Ἀρρ, Ε, 8, 3, Κ, 5. Curt. VIII, 43, 13. XLVII, 1, IX, 1, 7, X, 3, 20).