Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας/Ώγυγος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας
Συγγραφέας:
Ὤγυγος
Δείτε στη Βικιπαίδεια: Ωγύγος


Ὤγυγος καὶ Ὠγύγης, Βοιωτὸς αὐτόχθων, ἢ υἱὸς τοῦ Βοιωτοῦ, ἢ τοῦ Ποσειδῶνος, βασιλεύς τῶν Ἐκτήνων, πρῶτος ἄρξας ἐπὶ τῆς Βοιωτίας, ἥτις κατ’ αὐτὸν Ωγυγία ἐκλήθη (Παυσ. Θ, 5, 1). ’Επ’ αὐτοῦ κατέκλυσεν ἡ Κωπαῒς μέρος τῆς Βοιωτίας, τὰ Ὠγύγια λεγόμενα πεδία, καὶ αὐτοῦ ἐπώνυμοι ἦσαν ἐν Θήβαις αἱ ’Ωγύγιαι πύλαι. Καὶ οἱ Ἀθηναῖοι δὲ ἐν ταῖς παραδόσεσιν αὐτῶν εἶχον τὸν Ὤγυγον ὡς πατέρα τῆς Ἐλευσῖνος καὶ σύζυγον τῆς Δαείρας, θυγατρὸς τοῦ ’Ωκεανοῦ (Παυσ. Α, 38, 7).