Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας/Άδρανον

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας
Συγγραφέας:
Ἄδρανον
Δείτε στη Βικιπαίδεια: Άδρανον


Ἄδρανον, πόλις ὑπὸ τὴν Αἴτναν ἐν Σικελίᾳ (Διόδ. 1Δ, 37. ΙΣΤ, 68), ἱδρυθεῖσα ὑπὸ Διονυσίου. Ἐκεῖ ἐλατρεύετο ὁ θεὸς Ἄδρανος (Πλούτ. Τιμολ. ΙΒ, 14), πιθανῶς φύσεως Βακχικῆς, διότι χίλιοι κῦνες, ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ τρεφόμενοι, ὡδήγουν δια νυκτὸς τοὺς μεθύοντας εἰς τὰς οἰκίας των (Αἰλιαν. Π. Ἱ. ΙΑ, 20).