Κύρου Ανάβασις

Από Βικιθήκη
Κύρου Ἀνάβασις
Συγγραφέας:
Δείτε επίσης: σχετικό λήμμα. Προέλευση κειμένου: E. C. Marchant επιμ. (1957) [1904]. Xenophontis Opera omnia, τόμ. 3. Oxonii: E typographeo Clarendoniano