Συγγραφέας:Ιούλιος Πολυδεύκης

Από Βικιθήκη
(Ανακατεύθυνση από Ιούλιος Πολυδεύκης)
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Συγγραφείς: Ιούλιος Πολυδεύκης
(άκμασε τον 2ο αιώνα μ.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία, γκαλερί εικόνων.
Ο Ιούλιος Πολυδεύκης ήταν Έλληνας φιλόσοφος από τη Ναύκρατη της Αιγύπτου που άκμασε περί το 180 μ.Χ. και δίδαξε στην Αθήνα
 • Ονομαστικόν ἐν βιβλίοις ι´ (Ονομαστικόν σε βιβλία δέκα)
 • Διαλέξεις ἤτοι λαλιαί
 • Μελέται
 • Εἰς Κόμοδον Καίσαρα ἐπιθαλάμιος
 • Ρωμαϊκὸς λόγος
 • Σαλπιγκτὴς ἢ ἀγὼν μουσικός
 • Κατὰ Σωκράτους
 • Κατὰ Σινωπέων
 • Πανελλήνιος
 • Αρκαδικός

Από τα έργα αυτά σώζεται μόνο το Ονομαστικόν.

Επιπλέον σώζονται δυο αποσπάσματα στο Βίοι Σοφιστών του Φλάβιου Φιλοστράτου[1]:


Ο Πρωτεύς ο Φάριος[Επεξεργασία]

‘ὁ Πρωτεὺς ὁ Φάριος τὸ θαῦμα τὸ Ὁμηρικὸν πολλαὶ μὲν αὐτοῦ καὶ πολυειδεῖς αἱ μορφαί, καὶ γὰρ ἐς ὕδωρ αἴρεται καὶ ἐς πῦρ ἅπτεται καὶ ἐς λέοντα θυμοῦται καὶ ἐς σῦν ὁρμᾷ καὶ ἐς δράκοντα χωρεῖ καὶ ἐς πάρδαλιν πηδᾷ καὶ δένδρον ἢν γένηται, κομᾷ.’

Παις Ηπειρώτης[Επεξεργασία]

‘παῖς ἠπειρώτης ἀπὸ Βαβυλῶνος πατρὶ νησιώτῃ γράφει: δουλεύω βασιλεῖ δῶρον ἐκ σατράπου δοθείς, οὔτε δὲ ἵππον ἀναβαίνω Μηδικὸν οὔτε τόξον λαμβάνω Περσικόν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπὶ πόλεμον ἢ θήραν, ὡς ἀνήρ, ἐξέρχομαι, ἐν γυναικωνίτιδι δὲ κάθημαι καὶ τὰς βασιλέως θεραπεύω παλλακάς, καὶ βασιλεὺς οὐκ ὀργίζεται, εὐνοῦχος γάρ εἰμι. εὐδοκιμῶ δὲ παρ᾽ αὐταῖς θάλατταν Ἑλληνικὴν διηγούμενος καὶ τὰ τῶν Ἑλλήνων μυθολογῶν καλά, πῶς Ἠλεῖοι πανηγυρίζουσι, πῶς Δελφοὶ θεσπίζουσι, τίς ὁ παρ᾽ Ἀθηναίοις Ἐλέου βωμός. ἀλλὰ καὶ σύ, πάτερ, μοι γράφε, πότε παρὰ Λακεδαιμονίοις Ὑακίνθια καὶ παρὰ Κορινθίοις Ἴσθμια καὶ παρὰ Δελφοῖς Πύθια καὶ εἰ νικῶσιν Ἀθηναῖοι ναυμαχοῦντες. ἔρρωσο καὶ τὸν ἀδελφόν μοι προσαγόρευσον, εἰ μήπω πέπραται.’

 1. Flavii Philostrati Opera, Vol 2. Philostratus the Athenian. Carl Ludwig Kayser. in aedibus B. G. Teubneri. Lipsiae. 1871, ιβ