Ικέτιδες

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Χορός

Ζεὺς μὲν ἀφίκτωρ ἐπίδοι προφρόνως

στόλον ἡμέτερον νάιον ἀρθέντ᾽

ἀπὸ προστομίων λεπτοψαμάθων

Νείλου. Δίαν δὲ λιποῦσαι

χθόνα σύγχορτον Συρίᾳ φεύγομεν, 5

οὔτιν᾽ ἐφ᾽ αἵματι δημηλασίαν

ψήφῳ πόλεως γνωσθεῖσαν,

ἀλλ᾽ αὐτογενεῖ φυξανορίᾳ

γάμον Αἰγύπτου παίδων ἀσεβῆ

'ξονοταζόμεναι. 10

Δαναὸς δὲ πατὴρ καὶ βούλαρχος

καὶ στασίαρχος τάδε πεσσονομῶν

κύδιστ᾽ ἀχέων ἐπέκρανε,

φεύγειν ἀνέδην διὰ κῦμ᾽ ἅλιον,

κέλσαι δ᾽ Ἄργους γαῖαν, ὅθεν δὴ 15

γένος ἡμέτερον τῆς οἰστροδόνου

βοὸς ἐξ ἐπαφῆς κἀξ ἐπιπνοίας

Διὸς εὐχόμενον τετέλεσται.

τίν᾽ ἂν οὖν χώραν εὔφρονα μᾶλλον

τῆσδ᾽ ἀφικοίμεθα 20

σὺν τοῖσδ᾽ ἱκετῶν ἐγχειριδίοις

ἐριοστέπτοισι κλάδοισιν;

ὦ πόλις, ὦ γῆ, καὶ λευκὸν ὕδωρ,

ὕπατοί τε θεοί, καὶ βαρύτιμοι

χθόνιοι θήκας κατέχοντες, 25

καὶ Ζεὺς σωτὴρ τρίτος, οἰκοφύλαξ

ὁσίων ἀνδρῶν, δέξασθ᾽ ἱκέτην

τὸν θηλυγενῆ στόλον αἰδοίῳ

πνεύματι χώρας: ἀρσενοπληθῆ δ᾽

ἑσμὸν ὑβριστὴν Αἰγυπτογενῆ, 30

πρὶν πόδα χέρσῳ τῆ δ᾽ ἐν ἀσώδει

θεῖναι, ξὺν ὄχῳ ταχυήρει

πέμψατε πόντονδ᾽: ἔνθα δὲ λαίλαπι

χειμωνοτύπῳ, βροντῇ στεροπῇ τ᾽

ὀμβροφόροισίν τ᾽ ἀνέμοις ἀγρίας 35

ἁλὸς ἀντήσαντες, ὄλοιντο,

πρίν ποτε λέκτρων, ὧν θέμις εἴργει,

σφετεριξάμενοι πατραδέλφειαν

τήνδ᾽ ἀεκόντων ἐπιβῆναι.

νῦν δ᾽ ἐπικεκλομένα 40

Δῖον πόρτιν ὑπερ-

πόντιον τιμάορ᾽, ἶνίν τ᾽

ἀνθονομούσας προγόνου

βοὸς ἐξ ἐπιπνοίας

Ζηνὸς ἔφαψιν: ἐπωνυμίᾳ δ᾽ 45

ἐπεκραίνετο μόρσιμος αἰὼν

εὐλόγως,

Ἔπαφόν τ᾽ ἐγέννασεν:

ὅντ᾽ ἐπιλεξαμένα,

50νῦν ἐν ποιονόμοις

ματρὸς ἀρχαίας τόποις τῶν

πρόσθε πόνων μνασαμένα,

τά τε νῦν ἐπιδείξω

πιστὰ τεκμήρια γαιονόμοις,

55τὰ δ᾽ ἄελπτά περ ὄντα φανεῖται.

γνώσεται

δὲ λόγους τις ἐν μάκει.

εἰ δὲ κυρεῖ τις πέλας οἰωνοπόλων

ἔγγαιος οἶκτον οἰκτρὸν ἀίων,

δοξάσει τις ἀκούειν ὄπα τᾶς Τηρεΐας 60

Μήτιδος οἰκτρᾶς ἀλόχου,

κιρκηλάτου τ᾽ ἀηδόνος,

ἅτ᾽ ἀπὸ χλωρῶν πετάλων ἐργομένα

πενθεῖ μὲν οἶκτον ἠθέων:

65ξυντίθησι δὲ παιδὸς μόρον, ὡς αὐτοφόνως

ὤλετο πρὸς χειρὸς ἕθεν

δυσμάτορος κότου τυχών: