Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1890/Σκέψεις

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1890
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Σκέψεις


ΣΚΕΨΕΙΣ

Τὸ ἀσφαλέστερον μέσον, δι’ οὗ ἠμπορεῖς ν’ ἀπαλλαγῇς τῆς γυναικὸς ἣν ἐβαρύνθης, εἶνε νὰ ἀμφισβητήσῃς τὴν ἡλικίαν της.

Αἰ ὡραῖαι γυναῖκες καὶ οἱ βασιλεῖς νομίζουν ὅτι τὰ πάντα τοῖς ὀφείλονται.

ΣΚΕΨΕΙΣ

Ὁ εἰςερχόμενος εἰς τὸ κομμωτήριον τῆς συζύγου του δέον νὰ εἶνε ἢ ἔξοχος φιλόσοφος ἢ ἔξοχος βλάξ.

*

Τὸ παραφρονεῖν καθ’ ὕπνους λέγεται ὄνειρον· τὸ ὀνειρεύεσθαι ἐν ἐγρηγόρσει καλεῖται παραφροσύνη.

*

Ἡ ἀρετὴ ἐνίοτε εἶνε τὸ κινδυνωδέστερον ὅπλον, τὸ ὁποῖον χαρίζεται ἡ κακία.