Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1890/Μωσαϊκόν

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1890
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Μωσαϊκόν


ΜΩΣΑΪΚΟΝ

Ὅταν τις δὲν ἔχῃ ὅ,τι ἀγαπᾷ, πρέπει νὰ ἀγαπᾷ ὅ,τι ἔχει. Εἰς τοῦτο συγκεφαλαιοῦται ὅλη ἡ φιλοσοφία τῆς ζωῆς.

Ἡ ἡδονὴ δυνατὸν νὰ προέρχηται συνηθέστατα ἐκ τῆς ἀπάτης. Ἀλλ’ ἡ εὐτυχία ἔγκειται μόνον ἐν τῇ ἀληθείᾳ.

Θλίψεις τινὲς ἐνίοτε εἶνε ὡς αἱ διαθῆκαι· ἡ τελευταία ἐκμηδενίζει τὰς προηγουμένας.

Ἡ γυνὴ τίποτε ἄλλο δὲν δίδει εἰς τήν φιλίαν εἰμὴ ὅ,τι τῆς περισσεύει ἀπὸ τὸν ἔρωτα.