Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1889/Εορτολόγιον, Μηνολόγιον

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1889
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Ἑορτολόγιον, Μηνολόγιον


ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ
τοῦ ἔτους 1889 [ᾳωπθ′]

Ἰνδικτιῶνος....................................................................................................................................................................................................................................................β′.

Ἡλίου Κύκλοι....................................................................................................................................................................................................................................................ε′.

Σελήνης Κύκλοι....................................................................................................................................................................................................................................................στ′.

Σελήνης Θεμέλιον....................................................................................................................................................................................................................................................θ′.

Κρεωφαγίας ἡμέραι....................................................................................................................................................................................................................................................ν′.

Τὸ Τριῴδιον ἄρχεται Ἰανουαρίου....................................................................................................................................................................................................................................................κθ′.

Ἑωθινὸν ια′. Ἦχος πλ. δ′....................................................................................................................................................................................................................................................

Ἡ Ἀπόκρεω, Φεβρουαρίου....................................................................................................................................................................................................................................................ιβ′.

Ὁ Εὐαγγελισμὸς τὸ Σάββατον τῆς ε′ Ἑβδομάδος....................................................................................................................................................................................................................................................

Νομικὸν Φάσχα Ἀπριλίου....................................................................................................................................................................................................................................................ζ′.

Λατίνων Πάσχα Ἀπριλίου....................................................................................................................................................................................................................................................θ′.

Τὸ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Ἀπριλίου....................................................................................................................................................................................................................................................θ′.

Ἡ Ἀνάληψις, Μαΐου....................................................................................................................................................................................................................................................ιη′.

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, Ἰουνίου....................................................................................................................................................................................................................................................δ′.

Ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἡμ.....................................................................................................................................................................................................................................................κδ′.

Ἡ μνήμη αὐτῶν, ἡμ. Πέμπτη....................................................................................................................................................................................................................................................

Ἡ παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων ἡμέρᾳ Κυριακῇ.....................................................................................................................................................................................................................................................ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΞΗΣ ΠΟΛΕΩΝ

Ἀθῆναι 00 00 00 Μαδρίτη 10 10 19 π.μ.
Ἀμοργὸς 00 09 36 μ.μ Μασσαλία 10 46 39 »
Βασιγκτὼν 05 16 53 π.μ. Μελβοῦρνον Αὐστραλ. 08 05 00 μ.μ.
Βενετία 11 14 30 » Μόσχα 00 55 31 »
Βερολῖνον 11 10 39 μ.μ. Νεάπολις 11 22 03 π.μ.
Βιέννη 11 30 39 π.μ. Παρίσιοι 10 34 25 »
Βρυξέλλαι 10 42 33 » Πετρούπολις 00 26 18 μ.μ.
Δουβλῖνον 09 59 42 » Ρίον Ἰανέϊρον 07 32 28 π.μ.
Εὔελπι Ἀκρωτήριον 11 39 00 » Ρώμη 11 14 59 »
Κοπενάγη 11 15 24 » Σαντιάγον Χιλὶ 05 42 23 »
Κουσεβέκη 05 40 15 » Σίδνεϋ Αὐστραλ. 08 30 04 μ.μ.
Κωνσταντινούπολις 10 45 35 μ.μ. Στοκχόλμη 11 17 58 π.μ.
Λονδῖνον 10 24 37 π.μ. Τουρῖνον 10 55 13 »
Λισσαβὼν 09 48 28 » Χριστιανία 11 07 59 »
Μαδρὰς 03 46 02 »

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ 1889

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο θὰ συμβῶσι δύο ἐκλείψεις τῆς Σελήνης καὶ δύο τοῦ Ἡλίου. Ὁρατὴ ἐν Ἑλλάδι ἔσται παρ’ ἡμῖν, μερικὴ ἔκλειψις τῆς Σελήνης γενησομένη τὴν 30 Ἰουνίου. Αἱ φάσεις αὐτῆς διὰ τὰς Ἀθήνας εἶνε αἱ ἑξῆς:

Ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως ὡρ. 09 λ. 17 μ. μ.
Μέσον » » » 10 » 28 » Μέσου χρόνου Ἀθηνῶν
Τέλος » » » 11 » 30 »

Κατὰ τὸ μέσον τῆς ἐκλείψεως θὰ σκοτισθῇ σχεδὸν τὸ ἥμισυ τοῦ δίσκου τῆς Σελήνης.

ΣΕΛΗΝΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1889
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ
Ν. Π. Ἡμ. Ν. Π. Ἡμ.
17 50 Πέμ. Πανσέληνος 19 70 Παρ. Τελευταῖον 4ον
24 12 Πέμ. Τελευταῖον 4ον 28 16 Κυρ. Νέα Σελήνη
31 19 Πέμ. Νέα σελήνη 04 23 Κυρ. Πρῶτον 4ον
07 26 Πέμ. Πρῶτον 4ον 11 30 Κυρ. Πανσέληνος.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
15 30 Παρ. Πανσέληνος 18 60 Κυρ. Τελευταῖον 4ον
23 11 Σαβ. Τελευταῖον 4ον 26 14 Δευτ. Νέα Σελήνη
01 17 Παρ. Νέα σελήνη 02 21 Δευτ. Πρῶτον 4ον
09 25 Σαβ. Πρῶτον 4ον 09 28 Δευτ. Πανσέληνος
ΜΑΡΤΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
17 50 Κυρ. Πανσέληνος 17 50 Τρίτ. Τελευταῖον 4ον
24 12 Κυρ. Τελευταῖον 4ον 25 13 Τετ. Νέα Σελήνη
31 19 Κυρ. Νέα Σελήνη 02 20 Τετ. Πρῶτον 4ον
08 27 Δευτ. Πρῶτον 4ον 09 27 Τετ. Πανσέληνος
ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
16 40 Τριτ. Πανσέληνος 17 50 Πέμ. Τελευταῖον 4ον
22 10 Δευτ. Τελευταῖον 4ον 24 12 Πέμ. Νέα σελήνη
30 18 Τρίτ. Νέα Σελήνη 31 19 Πέμ. Πρῶτον 4ον
08 26 Τετ. Πρῶτον 4ον 07 26 Πέμ. Πανσέληνος
ΜΑΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
15 30 Τετ. Πανσέληνος 15 30 Παρ. Τελευταῖον 4ον
21 90 Τρίτ. Τελευταῖον 4ον 23 11 Σαβ. Νέα Σελήνη
29 17 Τετ. Νέα Σελήνη 29 17 Παρ. Πρῶτον 4ον
06 25 Πέμ. Πρῶτον 4ον 07 25 Σαβ. Πανσέληνος
ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
13 10 Πέμ. Πανσέληνος 15 30 Κυρ. Τελευταῖον 4ον
20 80 Πέμ. Τελευταῖον 4ον 22 10 Κυρ. Νέα Σελήνη
28 16 Παρ. Νέα Σελήνη 29 17 Κυρ. Πρῶτον 4ον
06 24 Σαβ. Πρῶτον 4ον 06 25 Δευτ. Πανσέληνος
12 30 Παρ. Πανσέληνος
ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ
ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΑΙ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Κ|ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ
Ἀνατολ. Δύσις Ἀνατολὴ Δύσις Ἡμέρας Νυκτὸς
ὡρ. λ. ὡρ. λ. ὡρ. λ. ὡρ. λ. ὡρ. λ. ὡρ. λ.
Ἰανουάριος 01/13 07 17 05 02 07 26 04 54 09 45 14 15
11/23 07 12 05 12 07 22 05 03 10 — 14 —
21/20 07 07 05 22 07 13 05 16 10 51 13 45
Φεβρουάρ. 01/13 06 54 05 35 07 01 05 30 10 41 13 19
11/23 06 41 05 46 06 46 05 42 11 05 12 55
21/20 06 28 05 56 06 30 05 54 11 28 12 32
Μάρτιος 01/13 06 17 06 04 06 18 06 02 11 47 12 13
11/23 06 01 06 13 06 02 06 13 12 12 11 48
21/20 05 46 06 23 05 45 06 24 11 37 11 23
Ἀπρίλιος 01/13 05 29 06 32 05 27 06 35 13 03 10 57
11/23 05 15 06 42 05 12 06 45 13 27 10 33
21/20 05 03 06 51 04 59 06 56 13 48 10 13
Μάϊος 01/13 04 53 07 00 04 48 07 06 14 07 09 53
11/23 04 45 07 08 04 35 07 15 14 25 09 37
21/20 04 40 07 15 04 32 07 24 14 35 09 25
Ἰούνιος 01/13 04 38 07 21 04 28 07 31 14 43 09 17
11/23 04 40 07 24 04 29 07 35 14 44 09 16
21/20 04 43 07 24 04 33 07 34 14 41 09 19
Ἰούλιος 01/13 04 19 07 21 04 41 07 30 14 32 09 28
11/23 04 57 06 16 04 49 07 23 14 19 09 41
21/20 05 05 06 06 04 57 07 13 14 01 09 59
Αὔγουστος 01/13 05 14 06 54 05 09 07 00 13 40 10 20
11/23 05 23 06 41 05 18 06 45 13 18 10 42
21/20 05 32 05 27 05 28 06 31 12 55 11 05
Σεπτέμβρ. 01/13 05 41 05 10 05 39 06 12 12 29 11 31
11/23 05 50 05 54 05 49 05 55 11 04 11 56
21/20 05 59 05 39 05 59 05 38 11 40 12 20
Ὀκτώβριος 01/13 06 08 05 24 06 10 05 22 11 16 12 44
11/23 06 18 05 10 06 21 05 07 10 52 13 08
21/20 06 27 04 59 06 30 04 53 10 32 13 28
Νοέμβριος 01/13 06 41 04 47 06 47 04 41 10 06 14 54
11/23 06 51 04 42 06 58 04 34 09 51 14 09
21/20 07 01 04 39 07 08 04 31 09 58 14 22
Δεκέμβριος 01/13 07 09 04 40 07 17 04 31 09 31 14 29
11/23 07 15 04 43 07 24 04 34 09 28 14 32
21/20 07 18 04 49 07 27 04 42 09 31 14 29
0
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ

Εορτη Εθνικη
25 Μαρτίου ἡ ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος.

Εορται Βασιλικαι
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Τὸ ὄνομα τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως.
12 ΔΕΚΕΜΒΡ. Τὰ γενέθλια Αὐτοῦ.
11 ΙΟΥΛΙΟΥ Τὸ ὄνομα τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης.
22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Τὰ γενέθλια αὐτῆς.
21 ΜΑΙΟΥ Τὸ ὄνομα τοῦ Διαδόχου Κωνσταντίνου.
21 ΙΟΥΛΙΟΥ Τὰ γενέθλια Αὐτοῦ.
13 ΙΟΥΛΙΟΥ Τὰ γενέθλια τοῦ Βασιλ. Γεωργίου.
18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Τὰ γενέθλια τῆς Βασιλ. Ἀλεξάνδρας.
09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τὰ γενέθλια τοῦ Βασιλ. Νικολάου.
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡ. Τὰ γενέθλια τῆς Βασιλ. Μαρίας.
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τὰ γενέθλια τοῦ Βασιλ. Ἀνδρέου.

Εορται Θρησκευτικαι
Καθ’ ἆς δὲν ἐργάζονται ἐν τοῖς δημοσίοις γραφείοις.
Νέον ἔτος.—Θεοφάνεια—Εὐαγγελισμός.—Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ Σάββατον.
Κυριακὴ καὶ Δευτέρα τοῦ Πάσχα.—Ἅγιος Γεώργιος.—Ἀνάληψις.
Πεντηκοστή.—Ἅγιοι Ἀπόστολοι.—Κοίμησις Θεοτόκου.
Ἅγιος Δημήτριος.—Αἱ δύο ἡμέραι τῶν Χριστουγέννων.


ΩΡΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ὁ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο κυριεύων πλανήτης εἶνε ὁ ΗΛΙΟΣ.
Τὸ ΕΑΡ ἄρχεται τὴν 8)20 Μαρτίου ὥραν 01.04 μ. μ.
Τὸ ΘΕΡΟΣ » » 09)21 Ἰουνίου » 08.25 π. μ.
Τὸ ΦΘΙΝΟΠΩΡ. » » 10)22 Σεπτεμβρ. » 10.51 μ. μ.
Ο ΧΕΙΜΩΝ » » 09)21 Δεκεμβρ. » 05.03 μ. μ.
ΕΠΟΧΑΙ

Ἀπὸ κτίσεως κόσμου κατὰ τοὺς Ο′....................................................................................................................................................................................................................................................7397

 » κτίσεως κόσμου κατὰ τοὺς Λατίνους....................................................................................................................................................................................................................................................5893

 » κτίσεως κόσμου κατὰ τοὺς Ἑβραίους....................................................................................................................................................................................................................................................5649

 » τοῦ Κατακλυσμοῦ....................................................................................................................................................................................................................................................5164

 » τῆς Πυργοποιΐας....................................................................................................................................................................................................................................................4642

 » τῆς συστάσεως τοῦ Ἀμφικτυονικοῦ συνεδρίου....................................................................................................................................................................................................................................................3385

 » τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης....................................................................................................................................................................................................................................................2379

 » τῆς ἐν Θερμοπύλαις μάχης....................................................................................................................................................................................................................................................2369

 » τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας....................................................................................................................................................................................................................................................2269

 » κτίσεως Ῥώμης....................................................................................................................................................................................................................................................2366

 » τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου....................................................................................................................................................................................................................................................2320

 » τῆς ἐν Μαντινείᾳ μάχης....................................................................................................................................................................................................................................................2252

 » τοῦ θανάτου τοῦ Περικλέους....................................................................................................................................................................................................................................................2318

 » τῆς ἐν Χαιρωνείᾳ μάχης....................................................................................................................................................................................................................................................2252

 » κτίσεως Ἀλεξανδρείας....................................................................................................................................................................................................................................................2221

 » τοῦ θανάτου Μεγάλου Ἀλεξάνδρου....................................................................................................................................................................................................................................................2212

 » ἁλώσεως Ἀθηνῶν ὑπὸ Σύλλα....................................................................................................................................................................................................................................................1676

 » τῆς μεταθέσεως τοῦ θρόνου ἐκ Ῥώμης εἰς Βυζάντιον ὑπὸ Κωνσταντίνου....................................................................................................................................................................................................................................................1569

 » τῆς ἐν Νικαίᾳ Α′ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1564

 » τοῦ θανάτου Μεγάλου Κωνσταντίνου....................................................................................................................................................................................................................................................1552

 » τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Β′ Οἰκουμεν. Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1509

 » κτίσεως Ἑνετίας....................................................................................................................................................................................................................................................1468

 » τῆς μοναρχίας τῶν Γάλλων....................................................................................................................................................................................................................................................1468

 » τῆς ἐν Ἐφέσῳ Γ′ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1458

 » τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ′ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1439

 » τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ἰουστινιανείου Κώδικος....................................................................................................................................................................................................................................................1360

 » κτίσεως τῆς Ἁγίας Σοφίας....................................................................................................................................................................................................................................................1346

 » τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ε′ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1336

 » τῆς γεννήσεως τοῦ Μωάμεθ....................................................................................................................................................................................................................................................1320

 » τοῦ θανάτου Μωάμεθ....................................................................................................................................................................................................................................................1257

 » τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1209

 » τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1102

 » τοῦ χωρισμοῦ τῶν δύο ἐκκλησιῶν....................................................................................................................................................................................................................................................0837

 » ἁλώσεως Κ)πόλεως ὑπὸ Λατίνων....................................................................................................................................................................................................................................................0677

 » τῆς ἀνακτήσεως αὐτῆς ὑπὸ Ἀλεξίου Στρατηγοπούλου στρατηγ. Μιχ. Παλαιολόγου....................................................................................................................................................................................................................................................0627

 » τῆς εὑρέσεως τῆς ναυτικῆς πυξίδος ὑπὸ Γιώγα....................................................................................................................................................................................................................................................0583

 » τῆς εὑρέσεως τῶν διόπτρων καὶ τηλεσκοπίων ὑπὸ Σπίνα....................................................................................................................................................................................................................................................0576

 » τῆς εὑρέσεως τῆς πυρίτιδος ὑπὸ Σχβάρτζου....................................................................................................................................................................................................................................................0559

 » τῆς χρήσεως τῶν πυροβόλων ὅπλων....................................................................................................................................................................................................................................................0549

 » τῆς εὑρέσεως τῆς τυπογραφίας ὑπὸ Γουτεμβέργου....................................................................................................................................................................................................................................................0454

 » ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων....................................................................................................................................................................................................................................................0436

 » τῆς ἀνακαλύψεως τῆς Ἀμερικῆς....................................................................................................................................................................................................................................................0397

 » Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου....................................................................................................................................................................................................................................................0266

 » τῆς συστάσεως τῶν Ὁμοσπόνδων πολιτειῶν τῆς Βορείου Ἀμερικῆς....................................................................................................................................................................................................................................................0102

 » τῆς Γαλλικῆς ἐπαναστάσεως....................................................................................................................................................................................................................................................0 98

 » τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως....................................................................................................................................................................................................................................................0068

 » Ὄθωνος Α′ βασιλέως τῆς Ἑλλάδος....................................................................................................................................................................................................................................................0056

 » τῆς ἐγκαθιδρύσεως τοῦ Ἰταλικοῦ βασιλείου....................................................................................................................................................................................................................................................0028

 » τῆς ἑνώσεως τῆς Ἑπτανήσου μετὰ τῆς Ἑλλάδος....................................................................................................................................................................................................................................................0026

 » Γεωργίου τοῦ Α′ βασιλέως τῶν Ἑλλήνων....................................................................................................................................................................................................................................................0026

 » τῆς γεννήσεως τοῦ διαδόχου Κωνσταντίνου (21 Ἰουλίου 1868)....................................................................................................................................................................................................................................................0021

 » τοῦ Γαλλογερμανικοῦ πολέμου....................................................................................................................................................................................................................................................0019

 » τῆς ἀνιδρύσεως τῆς Γερμανικῆς Αὐτοκρατορίας....................................................................................................................................................................................................................................................0018

 » τοῦ Ῥωσσοτουρκικοῦ πολέμου....................................................................................................................................................................................................................................................0010

 » τῆς προσαρτήσεως τῶν νέων ἐπαρχιῶν Θεσσαλίας καὶ Ἠπείρου μετὰ τῆς Ἑλλάδος....................................................................................................................................................................................................................................................0007


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Ὑδροχόον.

Ν. Π.
13 01 Κυ. Ἡ κατὰ σάρκα περιτομὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ μνήμη Βασιλείου τοῦ μεγ. Ἀργία.
14 02 Δε. Προεόρτια Θεοφανείων. Σιλβέστρου πάπα Ῥώμης.
15 03 Τρ. Μαλαχίου τοῦ προφήτου καὶ Γορδίου μάρτυρος.
16 04 Τε. Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστ. καὶ Θεοκτίστου τοῦ ὁσίου.
17 05 Πε. Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ μαρτ. Συγκλητικῆς τῆς ὁσ. - Παραμ. τῶν Θεοφ. Νηστεία ἐν ᾗ ἂν ἡμ. τύχῃ.
18 06 Πα. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια. Ἀργία.
19 07 Σα. Ἡ Σύναξις τοῦ προφ. Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλυσις.
20 08 Κυ. Δομνίκης τῆς ὁσίας καὶ Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου.
21 09 Δε. Πολυδεύκτου μάρτυρος.
22 10 Τρ. Γρηγορίου ἐπ. Νύσσης καὶ Δομιτιανοῦ Μελιτηνῆς.
23 11 Τε. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.
24 12 Πε. Τατιανῆς μάρτυρος.
25 13 Πα. Ἐρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων.
26 14 Σα. Τῶν ἐν Σινᾷ καὶ Ῥαϊθᾷ ἀναιρεθέντων πατέρων.
27 15 Κυ. Παύλου τοῦ Θηβαίου καὶ Ἰωάν. τοῦ Καλυβίτου.
28 16 Δε. Ἡ προσκύν. τῆς τιμ. ἁλύσεως τοῦ Ἀποστ. Πέτρου.
29 17 Τρ. Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου. Ἀργία.
30 18 Τε. Ἀθανασ. καὶ Κυρίλλου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρ. Ἀργία.
31 19 Πε. Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτ., Μάρκ. Ἐφέσ. καὶ Ἀρσεν. Κερκ.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
01 20 Πα. Εὐθυμίου τοῦ μεγάλου.
02 21 Σα. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ νεοφύτου μάρτυρος.
03 22 Κυ. Τιμοθέου τοῦ Ἀποστ. καὶ Ἀναστασ. τοῦ Πέρσου.
04 23 Δε. Κλήμεντος Ἀγκύρας καὶ Ἀγαθαγγέλου μάρτυρος.
05 24 Τρ. Ξένης τῆς ὁσίας.
06 25 Τε. Γρηγορίου ἐπισκ. Κων]πόλεως. Ἀργία.
07 26 Πε. Ξενοφῶντος τοῦ ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
08 27 Πα. Ἡ ἀνακομ. τοῦ λειψάνου Ἰωάν. τοῦ Χρυσ. Ἀργία.
09 28 Σα. Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου τοῦ ὁσίου.
10 29 Κυ. Ἡ ἀνακομ. τοῦ λειψάνου Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου.
11 30 Δε. Τῶν τριῶν Ἰεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλ. Γρηγορίου τοῦ Θεολ. Ἰωάν. τοῦ Χρυσοστ. Ἀργία.
12 31 Τρ. Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν θαυματ. Ἀναργύρων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 28. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 13.
Ὁ ἥλιος εἰς τοὺς ἰχθῦς.

Ν. Π.
13 01 Τε. Τρύφωνος μάρτυρος.
14 02 Πε. Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
15 03 Πα. Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ τῆς προφήτιδος Ἄννης.
16 04 Σα. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου.
17 05 Κυ. Τοῦ Ἀσώτου. Πολυεύκτου Κων]πόλεως καὶ Ἀγάπης μάρτυρος.
18 06 Δε. Βουκόλου τοῦ ὁσίου καὶ Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
19 07 Τρ. Παρθενίου ἐπισκ. Λαμψάκου καὶ Λουκᾶ τοῦ ὁσίου.
20 08 Τε. Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου καὶ Ζαχαρίου τοῦ Προφήτου.
21 09 Πε. Νικηφόρου μάρτυρος.
22 10 Πα. Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος.
23 11 Σα. Ψυχοσάββατον. Βλασίου ἱερομάρτυρος καὶ Θεοδώρας τῆς Αὐγούστης.
24 12 Κυ. Τῆς Ἀπόκρεω. Μελετίου ἀρχιεπισ. Ἀντιοχείας.
25 13 Δε. Μαρτινιανοῦ τοῦ ὁσίου.
26 14 Τρ. Αὐξεντίου τοῦ ὁσίου.
27 15 Τε. Ὀνησίμου τοῦ Ἀποστόλου.
28 16 Πε. Παμφίλου μάρτυρος.
ΜΑΡΤΙΟΣ
01 17 Πα. Θεοδώρου Τήρωνος.
02 18 Σα. Λέοντος Πάπα Ῥώμης.
03 19 Κυ. Τῆς Τυροφάγου. Ἀρχίππου τοῦ Ἀποστόλου.
04 20 Δε. Καθαρὰ Δευτέρα. Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης.
05 21 Τρ. Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις καὶ Εὐσταθίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας.
06 22 Τε. Τῶν ἐν Εὐγενίοις μαρτύρων.
07 23 Πε. Πολυκάρπου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σμύρνης.
08 24 Πα. Ἡ α′. και β′. εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου.
09 25 Σα. Τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. Ταρασίου ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
10 26 Κυ. Τῆς Ὀρθοδοξίας. Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης.
11 27 Δε. Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου.
12 28 Τρ. Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 12.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Αἰγόκερων.

Ν. Π.
13 01 Τε. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος
14 02 Πε. Ἡσυχίου, Εὐθαλίας μαρτύρων.
15 03 Πα. Εὐτροπίου καὶ Κλεονίκου μαρτύρων.
16 04 Σα. Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ.
17 05 Κυ. Β′. Νηστειῶν. Κόνωνος μάρτυρος.
18 06 Δε. Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων.
19 07 Τρ. Τῶν ἐν Χερσῶνι Βασιλ. καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτ.
20 08 Τε. Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας.
21 09 Πε. Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 μαρτύρων.
22 10 Πα. Κορδάτου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
23 11 Σα. Σωφρονίου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
24 12 Κυ. Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Θεοφάνους τοῦ ὁμολογητοῦ.
25 13 Δε. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Νικηφόρου Κ]πόλεως.
26 14 Τρ. Βενεδίκτου τοῦ ὁσίου.
27 15 Τε. Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 7 μαρτύρων.
28 16 Πε. Σαβίνου μάρτυρος καὶ Χριστοδούλου τοῦ ὁσίου.
29 17 Πα. Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.
30 18 Σα. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
31 19 Κυ. Δ′. Νηστειῶν. Χρυσάνθου καὶ Δαρείας μαρτύρων.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
01 20 Δε. Τῶν ἐν τῇ μονῇ τοῦ Ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντων ὁσίων πατέρων.
02 21 Τρ. Ἰακώβου τοῦ ὁμολογητοῦ.
03 22 Τε. Τοῦ μεγάλου Κανόνος Βασιλείου ἱερομάρτυρος.
04 23 Πε. Νίκωνος μάρτυρος καὶ τῶν 199 μαθητῶν αὐτοῦ.
05 24 Πα. Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ζαχαρίου τοῦ ὁσίου.
06 25 Σα. Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἀργία.
07 26 Κυ. Ε′. Νηστειῶν. Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ.
08 27 Δε. Ματρώνας τῆς ὁσίας.
09 28 Τρ. Ἰλαρίωνος τοῦ νέου.
10 29 Τε. Μάρκου ἐπισκόπου καὶ Κυρίλλου.
11 30 Πε. Ἰωάννου συγγραφέως τῆς Κλίμακος.
12 31 Πα. Ὑπατίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Γαγγρῶν.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 11.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν ταῦρον.

Ν. Π.
13 01 Σα. Τοῦ Λαζάρου. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας.
14 02 Κυ. Τῶν Βαΐων. Τίτου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ.
15 03 Δε. Μεγάλη Δευτέρα Νικήτα ὁσίου καὶ Ἰωσὴφ ὑμνογράφου.
16 04 Τρ. Μεγάλη Τρίτη Γεωργίου τοῦ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ.
17 05 Τε. Μεγάλη Τετάρτη Κλαυδίου καὶ Θεοδοσίου. Ἀργία.
18 06 Πε. Μεγάλη Πέμπτη Εὐτυχίου ἀρχιεπ. Κων)πόλεως.
19 07 Πα. Μεγάλη Παρασκευὴ Καλλιοπίου μάρτυρος καὶ Γεωργίου ἐπισκόπου Μιτυλήνης.
20 08 Σα. Μέγα Σάββατον Ἠρωδίονος τοῦ Ἀποστόλου.
21 09 Κυ. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Εὐψυχίου μάρτυρος.
22 10 Δε. Τερεντίου, Πομπηΐου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς.
23 11 Τρ. Ἀντίπα ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Περγάμου.
24 12 Τε. Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Παρίου.
25 13 Πε. Μαρτίνου Πάπα Ῥώμης.
26 14 Πα. Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀριστάρχου, Πούδη καὶ Τροφίμου ἐκ τῶν 78.
27 15 Σα. Κρήσκεντος μάρτυρος.
28 16 Κυ. Τοῦ Θωμᾶ Ἀγάπης, Εἰρήνης καὶ Χιονίας των αὐταδέλφων.
29 17 Δε. Συμεὼν ἱερομάρτυρος.
30 18 Τρ. Ἰωάννου τοῦ ὁσίου.
ΜΑΪΟΣ
01 19 Τε. Παφνουτίου ἱερομάρτυρος.
02 20 Πε. Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Τριχινᾶ.
03 21 Πα. Ἰανουαρίου ἱερομάρτυρος.
04 22 Σα. Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου.
05 23 Κυ. Τῶν μυροφόρων Γεωργίου τοῦ μεγαλομάρτυρος καὶ Τροπαιοφόρου.
06 24 Δε. Τῆς ὁσίας Ἐλισάβετ τῆς θαυματουργοῦ.
07 25 Τρ. Μάρκου τοῦ Ἀποστόλου τοῦ εὐαγγελιστοῦ.
08 26 Τε. Βασιλέως ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀμασείας.
09 27 Πε. Συμεὼν ἱερομάρτυρος.
10 28 Πα. Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων.
11 29 Σα. Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου τῶν Ἀποστόλων.
12 30 Κυ. Τοῦ Παραλύτου. Ἰακώβου Ἀποστόλου, ἀδελφοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

ΜΑΪΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 10.
Ὁ ἥλιος εἰς τοὺς διδύμους.

Ν. Π.
13 01 Δε. Ἱερεμίου τοῦ Προφήτου.
14 02 Τρ. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Ἀθανασίου τοῦ Μάρ.
15 03 Τε. Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς Μαύρας καὶ Τιμοθέου μαρτ.
16 04 Πε. Πελαγίας μάρτυρος.
17 05 Πα. Εἰρήνης τῆς μεγαλομάρτυρος.
18 06 Σα. Ἰὼβ τοῦ δικαίου καὶ πολυάθλου.
19 07 Κυ. Τῆς Σαμαρείτιδος καὶ Ἀκακίου, Κορδάτου μαρτ.
20 08 Δε. Ἰωάννου Θεολόγου καὶ Εὐαγγελιστοῦ καὶ Ἀρσενίου τοῦ Μεγάλου.
21 09 Τρ. Ἡσαΐου τοῦ προφήτου καὶ Χριστοφόρου μάρτυρος.
22 10 Τε. Σίμωνος Ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ.
23 11 Πε. Μωκίου ἱερομάρτυρος.
24 12 Πα. Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου καὶ Γερμανοῦ ἀρχιεπισκόπου Κων]πόλεως.
25 13 Σα. Γλυκερίας μάρτυρος.
26 14 Κυ. Τοῦ τυφλοῦ. Ἰσιδώρου μάρτ. τοῦ ἐν Χίῳ.
27 15 Δε. Παχωμίου τοῦ μεγ. καὶ Ἀχιλλείου ἀρχεπ. Λαρίσ.
28 16 Τρ. Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμένου μαθ. τοῦ ὁσ. Παχωμίου.
29 17 Τε. Ἀνδρονίκου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἰουνίας.
30 18 Πε. Τῆς Ἀναλήψεως Πέτρου καὶ Διονυσίου μαρτ.
31 19 Πα. Πατρικίου ἱερομάρτυρος.
ΙΟΥΝΙΟΣ
01 20 Σα. Θαλαλαίου μάρτυρος.
02 21 Κυ. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Μεγάλων βασιλέων καὶ Ἰσαποστόλων. Ἀργία.
03 22 Δε. Βασιλίσκου μάρτυρος.
04 23 Τρ. Μιχαὴλ τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Συνάδων.
05 24 Τε. Συμεῶνος τοῦ ἐν τῷ θαυμαστῷ ὄρει.
06 25 Πε. Ἡ γ′. εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.
07 26 Πα. Κάρπου τοῦ Ἀποστόλου ἐκ τῶν 70.
08 27 Σα. Τῶν κεκοιμημένων Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος.
09 28 Κυ. Τῆς Πεντηκοστῆς. Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος.
10 29 Δε. Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Θεοδοσίας ἱερομάρτ.
11 30 Τρ. Ἰσαακίου ἡγουμ. τῆς Μονῆς τῶν Δαλμάτων.
12 31 Τε. Ἑρμείου μάρτυρος.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 15 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 9.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν καρκῖνον.

Ν. Π.
13 01 Πε. Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου.
14 02 Πα. Νικηφόρου ἀρχιεπισ. Κωνσταντινουπόλεως
15 03 Σα. Λουκιλλιανοῦ μάρτυρος.
16 04 Κυ. Τῶν Ἁγίων Πάντων. Μητροφάνους Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
17 05 Δε. Δωροθέου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Τύρου.
18 06 Τρ. Ἱλαρίωνος τοῦ νέου ἡγουμένου τῆς μονῆς Δαλμάτων.
19 07 Τε. Θεοδοσίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀγκύρας.
20 08 Πε. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Θεοδώρου τοῦ Στρατ.
21 09 Πα. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.
22 10 Σα. Ἀλεξάνδρου Ἀντωνίνης μαρτύρων.
23 11 Κυ. Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα Ἀποστόλων.
24 12 Δε. Ὀνουφρίου καὶ Πέτρου.
25 13 Τρ. Ἀκυλήνης μάρτυρος.
26 14 Τε. Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου καὶ Μεθοδίου Κων)λεως.
27 15 Πε. Ἀμὼς τοῦ προφήτου.
28 16 Πα. Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος τῆς Κύπρου.
29 17 Σα. Ἰσαύρου, Μανουήλ, Σαβέλ καὶ Ἰσμαὴλ μαρτύρ.
30 18 Κυ. Λεοντίου μάρτυρος.
ΙΟΥΛΙΟΣ
01 19 Δε. Ἰούδα τοῦ Ἀποστόλου.
02 20 Τρ. Μεθοδίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Πατάρων.
03 21 Τε. Ἰουλιανοῦ μάρτυρος τοῦ Ταρσέως.
04 22 Πε. Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σαμοσατῶν.
05 23 Πα. Ἀγριππίνης μάρτυρος.
06 24 Σα. Τὸ γενέθλιον τοῦ προφ. Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἀργεία.
07 25 Κυ. Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος.
08 26 Δε. Δαβὶδ τοῦ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ.
09 27 Τρ. Σαμβὼν ὁσίου τοῦ Ξενοδόχου.
10 28 Τε. Ἡ ἀνακάλυψις τῶν λειψάνων Κύρου καὶ Ἰωάννου Ἀναργ.
11 29 Πε. Πέτρου καὶ Παύλου τῶν κορυφαίων Ἀποστόλων. Ἀργία.
12 30 Πα. Ἡ σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων.

ΙΟΥΛΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 10.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν λέοντα.

Ν. Π.
13 01 Σα. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων. Ἀργία
14 02 Κυ. Ἡ ἐν Βλαχέρναις κατάθεσις τῆς ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου.
15 03 Δε. Ὑακίνθου μάρτ. καὶ Ἀνατολίτου Κων]πόλεως.
16 04 Τρ. Ἀνδρέου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου.
17 05 Τε. Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ καὶ Λαμπαδοῦ θαυματ.
18 06 Πε. Σισίνη τοῦ Μεγάλου.
19 07 Πα. Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος.
20 08 Σα. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
21 09 Κυ. Παγκρατίου ἱερομάρτυρος ἐπισκ. Ταυρομανίας.
22 10 Δε. Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων.
23 11 Τρ. Εὐφημίας τῆς μεγαλομάρτυρος.
24 12 Τε. Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων.
25 13 Πε. Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ καὶ Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
26 14 Πα. Ἀκύλα τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἰωσὴφ Θεσσαλονίκης.
27 15 Σα. Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τῶν μαρτύρων.
28 16 Κυ. Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος.
29 17 Δε. Μαρίνης τῆς μεγαλομάρτυρος.
30 18 Τρ. Αἰμιλιανοῦ τοῦ μεγαλομάρτυρος.
31 19 Τε. Δίου καὶ Μακρίνης τῶν ὁσίων.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
01 20 Πε. Τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου. Ἀργία.
02 21 Πα. Συμεὼν τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ καὶ Ἰωάν. τοῦ ἀσκ.
03 22 Σα. Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς τῆς Μυροφόρου.
04 23 Κυ. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος καὶ Ἰεζεκιὴλ τοῦ προφήτου.
05 24 Δε. Χριστίνης τῆς μεγαλομάρτυρος.
06 25 Τρ. Ἡ κοίμησις τῆς Ἁγ. Ἄννης μητρὸς τῆς Θεοτόκου.
07 26 Τε. Ἐρμολάου καὶ Παρασκευῆς τῶν μαρτύρων.
08 27 Πε. Παντελεήμονος τοῦ μεγαλομ. καὶ ἰαματ. Ἀργία.
09 28 Πα. Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καὶ Παρμενᾶ τῶν Ἀποστόλων.
10 29 Σα. Καλλινίκου καὶ Θεοδότης τῶν μαρτύρων.
11 30 Κυ. Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ καὶ Ἀνδρονίκου τῶν Ἀποστόλων ἐκ τῶν 70.
12 31 Δε. Εὐδοκίμου Δικαίου καὶ προεόρτ. τοῦ Τιμ. Σταυροῦ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 11.
Ὁ ἥλιος εἰς τὴν Παρθένον.

Ν. Π.
13 01 Τρ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ καὶ τῶν 7 παίδων τῶν Μακκαβαίων.
14 02 Τε. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Στεφάνου τοῦ πρωτομάρτυρος.
15 03 Πε. Ἰσαακίου, Δαλματίου καὶ Φαύστου τῶν ὁσίων.
16 04 Πα. Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτὰ ἁγίων παίδων.
17 05 Σα. Εὐγενίου μάρτυρος.
18 06 Κυ. Ἡ μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλυσις.
19 07 Δε. Δομιτίου ἱερομάρτυρος.
20 08 Τρ. Αἰμιλιανοῦ τοῦ ὁμολογητοῦ.
21 09 Τε. Ματθία τοῦ Ἀποστόλου.
22 10 Πε. Λαυρεντίου μάρτυρος καὶ ἀρχιδιακόνου.
23 11 Πα. Εὔπλου τοῦ Διακόνου καὶ μάρτυρος.
24 12 Σα. Φωτίου καὶ Ἀνικήτου μαρτύρων.
25 13 Κυ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ.
26 14 Δε. Μιχαίου τοῦ προφήτου.
27 15 Τρ. Κοίμησις τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
28 16 Τε. Τοῦ ἁγίου μανδηλίου.
29 17 Πε. Μύρωνος μάρτυρος.
30 18 Πα. Φλώρου καὶ Λαύρου τῶν μαρτύρων.
31 19 Σα. Ἀνδρέου τοῦ Στρατηλ. καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτ.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
01 20 Κυ. Σαμουὴλ τοῦ Προφήτου.
02 21 Δε. Θαδδαίου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Βάσσης μάρτυρος.
03 22 Τρ. Ἀγαθονίκου μάρτυρος.
04 23 Τε. Λούπου μάρτυρος.
05 24 Πε. Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος.
06 25 Πα. Βαρθολομαίου καὶ Τίτου τῶν Ἀποστόλων.
07 26 Σα. Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας μαρτύρων.
08 27 Κυ. Ποιμένος τοῦ ὁσίου.
09 28 Δε. Μωϋσέως ὁσίου τοῦ Αἰθίοπος.
10 29 Τρ. Ἡ ἀποκεφάλισις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἀργία.
11 30 Τε. Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου καὶ Παύλου τοῦ νέου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
12 31 Πε. Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 12.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν ζυγόν.

Ν. Π.
13 01 Πα. Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου καὶ μνήμη Συμεὼν τοῦ Στυλίτου καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.
14 02 Σα. Μάμαντος μάρτυρος καὶ Ἰωάννου Νηστευτοῦ.
15 03 Κυ. Ἀνθίμου ἱερομ. Νικομηδ. καὶ Θεοκτίστου τοῦ ὁσίου.
16 04 Δε. Βαβύλα ἱερομάρτυρος καὶ Μωϋσέως τοῦ προφήτου.
17 05 Τρ. Ζαχαρίου τοῦ Προφήτου πατρὸς τοῦ Προδρόμου.
18 06 Τε. Ἡ ἀνάμνησις τοῦ θαύματος Μιχαὴλ τοῦ ἀρχιστρατήγου.
19 07 Πε. Προεόρτια τῶν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου καὶ Σώζοντος μάρτυρος.
20 08 Πα. Τὸ γενέθλιον τῆς Θεοτόκου.
21 09 Σα. Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης καὶ Σεβηριανοῦ μάρτυρος.
22 10 Κυ. Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων.
23 11 Δε. Θεοδώρας τῆς ὁσίας τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ.
24 12 Τρ. Αὐτονόμου ἱερομάρτυρος.
25 13 Τε. Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναλήψεως καὶ Κορνηλίου τοῦ ἐκατοντάρχου.
26 14 Πε. Ἡ ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀργία καὶ νηστεία.
27 15 Πα. Νικήτα μάρτυρος.
28 16 Σα. Εὐφημίας τῆς μεγαλομάρτυρος.
29 17 Κυ. Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης.
30 18 Δε. Εὐμενίου τοῦ Θαυματουργοῦ ἐπισκόπου Γορτύνης.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
01 19 Τρ. Τροφίμου, Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος μαρτύρων.
02 20 Τε. Εὐσταθίου τοῦ μεγαλομάρτυρος.
03 21 Πε. Κοδράτου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.
04 22 Πα. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σινώπης.
05 23 Σα. Ἡ σύλληψις τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
06 24 Κυ. Θέκλης τῆς πρωτομάρτυρος.
07 25 Δε. Εὐφροσύνης τῆς ὁσίας.
08 26 Τρ. Ἡ μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἀργία.
09 27 Τε. Καλλιστράτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
10 28 Πε. Χαρίτωνος ὁμολογητοῦ καὶ Βαροὺχ τοῦ προφήτου.
11 29 Πα. Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ.
12 30 Σα. Γρηγορίου ἐπισκόπου μεγάλης Ἀρμενίας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 11.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν σκορπίον.

Ν. Π.
13 01 Κυ. Ἀνανίου Ἀποστόλου καὶ Ῥωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ.
14 02 Δε. Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος καὶ Ἰουστίνης παρθένου.
15 03 Τρ. Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου ἱερομάρτυρος.
16 04 Τε. Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.
17 05 Πε. Χαριτίνης μάρτυρος.
18 06 Πα. Θωμᾶ τοῦ Ἀποστόλου.
19 07 Σα. Σεργίου καὶ Βάκχου τῶν μαρτύρων.
20 08 Κυ. Πελαγίας τῆς ὁσίας.
21 09 Δε. Ἰακώβου τοῦ Ἀποστ. καὶ Ἀνδρονίκου τοῦ ὁσίου.
22 10 Τρ. Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας τῶν ἀδελφῶν μαρτύρων.
23 11 Τε. Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Θεοφάνους.
24 12 Πε. Πρόβου, Ταράχου καὶ Ἀνδρονίκου τῶν μαρτύρων.
25 13 Πα. Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθοδώρου καὶ Ἀγαθονίκης τῶν μαρτύρων.
26 14 Σα. Ναζαρίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Κοσμᾶ τοῦ ποιητοῦ.
27 15 Κυ. Λουκιανοῦ μάρτυρος.
28 16 Δε. Λογγίνου μάρτυρος τοῦ Ἑκατοντάρχου.
29 17 Τρ. Ὠσηὲ τοῦ προφήτου καὶ Ἀνδρέου τοῦ ὁσιομάρτυρος.
30 18 Τε. Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
31 19 Πε. Ἰωὴλ τοῦ προφήτου καὶ Οὐαρίου μάρτυρος.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
01 20 Πα. Ἀρτεμίου μάρτυρος, Γερασίμου τοῦ ὁσίου καὶ τῆς ὁσίας Ματρώνης τῆς Χιουπολίτιδος.
02 21 Σα. Ἰλαρίωνος τοῦ μεγάλου καὶ Σωκράτους τοῦ πρεσβυτέρου.
03 22 Κυ. Ἀβερκίου τοῦ θαυμ. καὶ τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων.
04 23 Δε. Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου καὶ Ἀποστόλου.
05 24 Τρ. Ἀρέθα μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
06 25 Τε. Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου τῶν Νοταρίων.
07 26 Πε. Δημητρίου μεγαλομάρτ. τοῦ μυροβλήτου. Ἀργία.
08 27 Πα. Νέστορος μάρτυρος.
09 28 Σα. Στεφάνου τοῦ Σαβαΐτου καὶ Τερεντίου μάρτυρος.
10 29 Κυ. Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας καὶ Ἀβραμίου τοῦ ὁσίου.
11 30 Δε. Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας τῶν ἀδελφῶν μαρτύρων.
12 31 Τρ. Στάχυος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἐπιμάχου μάρτυρος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν τοξότην.

Ν. Π.
13 01 Τε. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν θαυματ. Ἀναργύρων.
14 02 Πε. Ἀκινδύνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 70 μαρτύρων.
15 03 Πα. Ἀκεψιμᾶ μάρτυρος.
16 04 Σα. Ἰωαννικίου μεγαλομ. Νικάνδρ. Ἑρμαίου ἱερομ.
17 05 Κυ. Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης τῶν μαρτύρων.
18 06 Δε. Παύλου τοῦ ὁμολογητοῦ ἀρχιεπισκ. Κων]πόλεως.
19 07 Τρ. Τῶν ἐν Μελιτηνῇ 33 μαρτ. καὶ Λαζάρου θαυματ.
20 08 Τε. Ἡ σύναξις Μιχαὴλ τοῦ ἀρχιστρατήγου καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων.
21 09 Πε. Ὀνησιφόρου, Πορφυρίου μαρτ. καὶ Ματρώνης τῆς ὁσίας.
22 10 Πα. Ἐράστου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἀποστόλων.
23 11 Σά. Μηνᾶ, Βίκτωρος καὶ Βικεντίου τῶν μαρτύρων.
24 12 Κυ. Ἰωάννου τοῦ ἐλεήμονος καὶ Νείλου τοῦ ὁσίου.
25 13 Δε. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀρχιεπισκ. Κ]πόλεως.
26 14 Τρ. Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου. Ἀργ. (Τὴν αὐτὴν ἡμέραν τελεῖται καὶ ἡ μνήμη τοῦ νεομάρτ. Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου τοῦ μαρτυρήσαντος ἐν Ῥόδῳ τῷ 1300).
27 15 Τε. Γουρίου, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίδου τῶν μαρτύρων.
28 16 Πε. Ματθαίου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ.
29 17 Πα. Γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκ. Νεοκαισαρείας.
30 18 Σα. Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ τῶν μαρτύρων.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
01 19 Κυ. Ἀβδιοὺ τοῦ προφήτου καὶ Βαρλαὰμ μάρτυρος.
02 20 Δε. Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου καὶ Πρόκλου ἀρχ. Κ]λεως.
03 21 Τρ. Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
04 22 Τε. Φιλήμονος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἀποστόλων καὶ Κιλικίας μάρτυρος.
05 23 Πε. Γρηγορίου ἐπισκόπου Ἀκραγαντίνων καὶ Ἀμφιλοχίου μάρτυρος.
06 24 Πα. Κλήμεντος πάπα Ῥώμης καὶ Πέτρου Ἀλεξανδρ.
07 25 Σα. Αἰκατερίνης μεγαλομ. καὶ Μερκουρίου μάρτ. Ἀργία.
08 26 Κυ. Ἀλυπίου καὶ Νίκωνος τῶν ὁσίων.
09 27 Δε. Ἰακώβου Πέρσου τοῦ μεγαλομάρτυρος.
10 28 Τρ. Στεφάνου τοῦ νέου καὶ Εἰρηνάρχου τοῦ μάρτυρος.
11 29 Τε. Παραμόνου καὶ Φιλομένου τῶν μαρτύρων.
12 30 Πε. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου. Ἀργία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 9 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 15.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Αἰγόκαιρων.

Ν. Π.
13 01 Πα. Ναοὺμ τοῦ προφήτου.
14 02 Σα. Ἀββακοὺμ τοῦ προφήτου.
15 03 Κυ. Σοφονίου τοῦ προφήτου.
16 04 Δε. Βαρβάρας τῆς μεγαλομ. καὶ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
17 05 Τρ. Σάββα τοῦ Θεοφόρου καὶ ἡγιασμένου.
18 06 Τε. Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀργία.
19 07 Πε. Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων.
20 08 Πα. Παταπίου τοῦ ὁσίου.
21 09 Σα. Ἡ Σύλληψις τῆς Θεομήτορος Ἄννης. Ἀργία.
22 10 Κυ. Μηνᾶ, Ἑρμογένους καὶ Εὐγράφου μαρτύρων.
23 11 Δε. Δανιὴλ τοῦ Στυλίτου.
24 12 Τρ. Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ. Ἀργία.
25 13 Τε. Εὐστρατίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
26 14 Πε. Θύρσου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
27 15 Πα. Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος.
28 16 Σα. Ἀγγαίου τοῦ προφήτου καὶ Μαρίνου μάρτυρος.
29 17 Κυ. Δανιὴλ τοῦ προφήτου καὶ τῶν 3 παίδων. Διονυσίου Ἀρχιεπ. Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου.
30 18 Δε. Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
31 19 Τρ. Βονιφατίου μάρτυρος.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
01 20 Τε. Προεόρτια τῶν Χριστουγέν. Ἰγνατίουο καὶ Θεοφόρου.
02 21 Πε. Ἰουλιανῆς μάρτυρος.
03 22 Πα. Ἀναστασίας μάρτυρος τῆς φαρμακολυτρίας.
04 23 Σα. Τῶν ἐν Κρήτη δέκα μαρτύρων.
05 24 Κυ. Παραμ. τῶν Χριστουγένν. καὶ Εὐγενίας τῆς ὁσίας.
06 25 Δε. Ἡ κατὰ σάρκα ΓΕΝΝΗΣΙΣ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία τριήμερος καὶ κατάλυσις εἰς πάντα μέχρι τῆς παραμ. τῶν Θεοφανείων.
07 26 Τρ. Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου καὶ Εὐθυμίου μάρτυρος.
08 27 Τε. Στεφάνου ἀρχιδιακόνου καὶ πρωτομάρτυρος. Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ.
09 28 Πε. Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων δισμυρίων μαρτύρων.
10 29 Πα. Τῶν ἐν Βηθλεὲμ ἀναιρεθέντων 14,000 νηπίων.
11 30 Σα. Ἀνυσίας τῆς ὁσιομάρτυρος.
12 31 Κυ. Μελάνης ὁσίας καὶ ἀπόδοσις τῶν Χριστουγέννων.