Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1888/Επιστημονικοί ορισμοί

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1888
Συγγραφέας:
Ἐπιστημονικοὶ ὁρισμοί


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

— Ἐκλογικὸν σύστημα εἶνε:

Νὰ καταφέρῃ ἕνας κατεργάρης πεντακοσίους λ. χ. βλᾶκας νὰ τὸν φορτωθοῦν εἰς τὴν ῥάχιν των.

*

— Πατραγαθία:

Νὰ κουβαλῇ κανεὶς ἐπ’ ὤμων, δίκην ἀχθοφόρου, τὸν ὄγκον τοῦ πατρικοῦ του ὀνόματος.

*

— Διαγωνισμός:

Ὁ εὐφυέστερος τρόπος τοῦ προάγειν τοὺς ἀμαθεῖς καὶ ἀνικάνους ἐν Ἑλλάδι.

*

— Τί ἐστί χήρα:

Ἰδιοκτησία ἀπαλλοτριωθεῖσα τοῦ πρώτου κατόχου διὰ νὰ περιέλθῃ εἰς τὴν κυριότητα περισσοτέρων.

*

— Τί ἐστί σύζυγος:

Ἐστεμμένας ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον βλάξ, ὑπεύθυνος τῶν τέκνων τῆς συζύγου του.

*

— Κατὰ τί διαφέρει ὁ πίθηκος τοῦ ἀνθρώπου:

Ὅτι οἱ μὲν πίθηκοι τείνουν νὰ ἀναβιβασθοῦν μέχρι τοῦ ἀνθρώπου, οἱ δὲ ἄνθρωποι, μιμούμενοι, νὰ καταβιβασθοῦν μέχρι τῶν πιθήκων.

*

— Ἀνεψιά:

Ἀπαραίτητον συμπλήρωμα παντὸς Δεσπότη.

*

— Ἐξάδελφος:

Ἡ σκιά ἡ παρακολουθοῦσα πᾶσαν ὑπηρέτριαν.

Σατανασ