Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1888/Εορτολόγιον, Μηνολόγιον

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1888
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Ἑορτολόγιον, Μηνολόγιον


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Ὑδροχόον.


Ν. Π.
13 01 Πα. Ἡ κατὰ σάρκα περιτομὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ μνήμη Βασιλείου τοῦ μεγ. Ἀργία.
14 02 Σα. Μνήμη Σιλβέστρου Π. Ῥώμης.
15 03 Κυ. Μαλαχίου τοῦ προφήτου καὶ Γορδίου μάρτυρος.
16 04 Δε. Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστ. καὶ Θεοκτίστου τοῦ ὁσίου.
17 05 Τρ. Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ μαρτ. Συγκλητ. τῆς ὁσ.—Παραμ. τῶν Θεοφ. Νηστεία ἐν ᾗ ἂν ἡμ. τύχῃ.
18 06 Τε. Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια. Ἀργία.
19 07 Πε. Ἡ Σύναξις τοῦ Προφ. Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλυσις.
20 08 Πα. Δομνίκης τῆς ὁσίας καὶ Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου.
21 09 Σα. Πολυεύκτου μάρτυρος.
22 10 Κυ. Γρηγορ. ἐπ. Νύσσης καὶ Δομιτιανοῦ Μελιτηνῆς.
23 11 Δε. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.
24 12 Τρ. Τατιανῆς μάρτυρος.
25 13 Τε. Ἐρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων.
26 14 Πε. Τῶν ἐν Σινᾷ καὶ Ῥαϊθᾷ ἀναιρεθέντων πατέρων.
27 15 Πα. Παύλου τοῦ Θηβαίου καὶ Ἰωάν. τοῦ Καλυβίτου.
28 16 Σα. Ἡ προσκύν. τῆς τιμ. ἁλύσεως τοῦ Ἀποστ. Πέτρου.
29 17 Κυ. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Ἀργία.
30 18 Δε. Ἀθανασ. καὶ Κυρίλλου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρ. Ἀργ.
31 19 Τρ. Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Μάρκου Ἐφέσου καὶ Ἀρσενίου Κερκύρας.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
01 20 Τε. Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.
02 21 Πε. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ Νεοφύτου μάρτυρος.
03 22 Πα. Τιμοθέου τοῦ Ἀποστ. καὶ Ἀναστασ. τοῦ Πέρσου.
04 23 Σα. Κλήμεντος Ἀγκύρας καὶ Ἀγαθαγγέλου μάρτυρος.
05 24 Κυ. Ξένης τῆς ὁσίας.
06 25 Δε. Γρηγορίου ἐπισκόπου Κων]πόλεως. Ἀργία.
07 26 Τρ. Ξενοφῶντος τοῦ ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
08 27 Τε. Ἡ ἀνακομ. τοῦ λειψάνου Ἰωάν. τοῦ Χρυσ. Ἀργ.
09 28 Πε. Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου τοῦ ὁσίου.
10 29 Πα. Ἡ ἀνακομ. τοῦ λειψάνου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
11 30 Σα. Τῶν τριῶν Ἰεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγ. καὶ Ἰωάν. τοῦ Χρυσοστ. Ἀργία.
12 31 Κυ. Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν θαυμ. Ἀναργύρων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 29. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 13.
Ὁ ἥλιος εἰς τοὺς ἰχθῦς.


Ν. Π.
13 01 Δε. Τρύφωνος μάρτυρος.
14 02 Τρ. Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
15 03 Τε. Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ τῆς προφήτιδος Ἄννης.
16 04 Πε. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου.
17 05 Πα. Πολυεύκτου Κων]πόλεως καὶ Ἀγάπης μάρτυρος.
18 06 Σα. Βουκόλου τοῦ ὁσίου καὶ Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
19 07 Κυ. Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου καὶ Λουκᾶ τοῦ ὁσίου.
20 08 Δε. Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου καὶ Ζαχαρίου τοῦ Προφήτου.
21 09 Τρ. Νικηφόρου μάρτυρος.
22 10 Τε. Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος.
23 11 Πε. Βλασίου ἱερομ. καὶ Θεοδώρας τῆς Αὐγούστης.
24 12 Πα. Μελετίου ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας.
25 13 Σα. Μαρτιανοῦ τοῦ ὁσίου.
26 14 Κυ. Τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισσαίου. Αὐξεντίου τοῦ ὁσίου.
27 15 Δε. Ὀνησίμου τοῦ Ἀποστόλου.
28 16 Τρ. Παμφίλου μάρτυρος.
29 17 Τε. Θεοδώρου Τήρωνος.
ΜΑΡΤΙΟΣ
01 18 Πε. Λέοντος Πάπα Ῥώμης.
02 19 Πα. Ἀρχίππου τοῦ Ἀποστόλου.
03 20 Σα. Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης.
04 21 Κυ. Τοῦ Ἀσώτου. Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις καὶ Εὐσταθίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας.
05 22 Δε. Τῶν ἐν Εὐγενίοις μαρτύρων.
06 23 Τρ. Πολυκάρπου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σμύρνης.
07 24 Τε. Ἡ α′. και β′. εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου.
08 25 Πε. Ταρασίου ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
09 26 Πα. Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης.
10 27 Σα. Ψυχοσάββατον. Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου.
11 28 Κυ. Τῆς Ἀπόκρεω. — Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ
12 29 Δε. Κασσιανοῦ τοῦ Ῥωμαίου.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 12.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Κριόν.


Ν. Π.
13 01 Τρ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος
14 02 Τε. Ἡσυχίου, Εὐθαλίας μαρτύρων.
15 03 Πε. Ἰωάννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Εὐτροπίου καὶ Κλεονίκου μαρτύρων.
16 04 Πα. Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ.
17 05 Σα. Κόνωνος μάρτυρος.
18 06 Κυ. Τῆς Τυροφάγου. Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτ.
19 07 Δε. Καθαρὰ Δευτέρα. Τῶν ἐν Χερσῶνι Βασιλέων καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
20 08 Τρ. Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας.
21 09 Τε. Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 μαρτύρων.
22 10 Πε. Κοδράτου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
23 11 Πα. Σωφρονίου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
24 12 Σα. Τῶν Ἁγ. Θεοδώρων. Θεοφάνους τοῦ ὁμολογ.
25 13 Κυ. Τῆς ὀρθοδοξίας. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Νικηφόρου Κων]πόλεως.
26 14 Δε. Βενεδίκτου τοῦ ὁσίου.
27 15 Τρ. Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 7 μαρτύρων.
28 16 Τε. Σαβίνου μάρτυρος καὶ Χριστοδούλου τοῦ ὁσίου.
29 17 Πε. Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.
30 18 Πα. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
31 19 Σα. Χρυσάνθου καὶ Δαρείας μαρτύρων.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
01 20 Κυ. Β′ τῶν Νηστειῶν. Τῶν ἐν τῇ μονῇ τοῦ Ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντων ὁσίων πατέρων.
02 21 Δε. Ἰακώβου τοῦ ὁμολογητοῦ.
03 22 Τρ. Βασιλείου ἱερομάρτυρος.
04 23 Τε. Νίκωνος ὁσιομ. καὶ τῶν 199 μαθητῶν αὐτοῦ.
05 24 Πε. Ζαχαρίου τοῦ ὁσίου.
06 25 Πα. Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου. Ἀργ.
07 26 Σα. Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ.
08 27 Κυ. Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Ματρώνης τῆς ὁσίας.
09 28 Δε. Ἰλαρίωνος τοῦ νέου.
10 29 Τρ. Μάρκου ἐπισκόπου καὶ Κυρίλλου διακόνου.
11 30 Τε. Ἰωάννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος.
12 31 Πε. Ὑπατίου ἱερομάρτυρος.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 11.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Ταῦρον.


Ν. Π.
13 01 Πα. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας.
14 02 Σα. Τίτου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ.
15 03 Κυ. Δ′. τῶν Νηστειῶν. Νικήτα ὁσίου καὶ Ἰωσὴφ ὑμνογράφου.
16 04 Δε. Γεωργίου ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ.
17 05 Τρ. Κλαυδίου, Θεοδώρου μαρτύρων
18 06 Τε. Τοῦ Μεγάλου Κανόνος. Εὐτυχίου ἀρχιεπισκόπου Κων]πόλεως.
19 07 Πε. Καλλιοπίου μάρτ. καὶ Γεωργίου ἐπισ. Μυτιλήνης.
20 08 Πα. Ἠρωδίωνος, Ἀγάβου κλπ. ἐκ τῶν 70.
21 09 Σα. Εὐψυχίου μάρτυρος.
22 10 Κυ. Ε′. τῶν Νηστειῶν. Τερεντίνου, Πομπηΐου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς.
23 11 Δε. Ἀντύπα ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Περγάμου.
24 12 Τρ. Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ.
25 13 Τε. Μαρτίνου Πάπα Ῥώμης.
26 14 Πε. Ἀριστάρχου, Πούδη καὶ Τροφίμου ἐκ τῶν 70.
27 15 Πα. Κρήσκεντος μάρτυρος.
28 16 Σα. Τοῦ Λαζάρου. Ἀγάπης, Εἰρήνης καὶ Χιονίας των αὐταδέλφων.
29 17 Κυ. Τῶν Βαΐων. Συμεὼν ἱερομάρ. τοῦ ἐν Περσίδι.
30 18 Δε. Μεγάλη Δευτέρα. Ἰωάννου τοῦ ὁσίου.
ΜΑΙΟΣ
01 19 Τρ. Μεγ. Τρίτη. Παφνουτίου ἱερομάρτυρος.
02 20 Τε. Μεγ. Τετάρτη. Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Τραχινᾶ.
03 21 Πε. Μεγ. Πέμπτη. Ἰανουαρίου ἱερομάρτυρος.
04 22 Πα. Μεγ. Παρασκευή. Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου.
05 23 Σα. Μέγ. Σάββατον. Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτ.
06 24 Κυ. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Σάββα τοῦ Στρατηλάτου καὶ Ἐλισάβετ τῆς ὁσίας.
07 25 Δε. Μάρκου τοῦ Ἀποστόλου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
08 26 Τρ. Βασιλέως ἱερομάρτυρος.
09 27 Τε. Συμεὼν ἱερομάρτυρος.
10 28 Πε. Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων.
11 29 Πα. Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου τῶν Ἀποστόλων.
12 30 Σα. Ἰακώβου τοῦ ἀποστ. ἀδελφοῦ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

ΜΑΪΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 10.
Ὁ ἥλιος εἰς τοὺς Διδύμους.


Ν. Π.
13 01 Κυ. Τοῦ Θωμᾶ. Ἱερεμίου τοῦ προφήτου.
14 02 Δε. Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου.
15 03 Τρ. Τιμοθέου καὶ Μαύρας μαρτύρων.
16 04 Τε. Πελαγίας μάρτυρος.
17 05 Πε. Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος.
18 06 Πα. Ἰὼβ τοῦ δικαίου καὶ πολυάθλου.
19 07 Σα. Ἀκακίου καὶ Κοδράτου μαρτύρων.
20 08 Κυ. Τῶν Μυροφόρων. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἀρσενίου τοῦ Μεγάλου.
21 09 Δε. Ἡσαΐου τοῦ προφήτου καὶ Χριστοφόρου μάρτυρος.
22 10 Τρ. Σίμωνος Ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ.
23 11 Τε. Μωκίου ἱερομάρτυρος.
24 12 Πε. Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου καὶ Γερμανοῦ ἀρχιεπισκόπου Κων]πόλεως.
25 13 Πα. Γλυκερίας μάρτυρος.
26 14 Σα. Τοῦ ἐν Χίῳ Ἰσιδώρου μάρτυρος.
27 15 Κυ. Τοῦ Παραλύτου. Παχωμίου τοῦ μεγάλου καὶ Ἀχιλλείου ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης.
28 16 Δε. Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμένου μαθ. τοῦ ὁσ. Παχωμίου.
29 17 Τρ. Ἀνδρονίκου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἰουνίας.
30 18 Τε. Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Πέτρου, Διονυσίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
31 19 Πε. Πατρικίου ἐπισκόπου Προύσσης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
ΙΟΥΝΙΟΣ
01 20 Πα. Θαλαλαίου μάρτυρος.
02 21 Σα. Τῶν ἰσαποστ. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἀργία.
03 22 Κυ. Τῆς Σαμαρείτιδος. Βασιλίσκου μάρτυρος.
04 23 Δε. Μιχαὴλ τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Συνάδων.
05 24 Τρ. Συμεῶνος τοῦ ἐν τῷ θαυμαστῷ ὄρει.
06 25 Τε. Ἡ γ′. εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.
07 26 Πε. Κάρπου τοῦ Ἀποστόλου ἐκ τῶν 70.
08 27 Πα. Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος.
09 28 Σα. Εὐτυχοῦς ἐπισκόπου Μελιτηνῆς.
10 29 Κυ. Τοῦ Τυφλοῦ. Θεοδοσίας ἱερομάρτυρος.
11 30 Δε. Ἰσαακίου ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Δαλμάτων.
12 31 Τρ. Ἑρμείου μάρτυρος.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 15 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 9.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Καρκῖνον.


Ν. Π.
13 01 Τε. Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου Κωνσταντινουπόλεως.
14 02 Πε. Τῆς Ἀναλήψεως. Νικηφόρου ἀρχιεπ.
15 03 Πα. Λουκιλλιανοῦ μάρτυρος.
16 04 Σα. Μητροφάνους ἀρχιεπισκόπου Κων]πόλεως.
17 05 Κυ. Δωροθέου ἱερομον. ἐπισκόπου Τύρου.
18 06 Δε. Ἱλαρίωνος τοῦ νέου ἡγουμ. τῆς μονῆς Δαλμάτων.
19 07 Τρ. Θεοδότου ἱερομάρτ. ἐπισκόπου Ἀγκύρας.
20 08 Τε. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Θεοδώρου τοῦ στρατηλάτου.
21 09 Πε. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.
22 10 Πα. Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης μαρτύρων.
23 11 Σα. Τῶν κεκοιμημένων. Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα τῶν Ἀποστόλων.
24 12 Κυ. Τῆς πεντηκοστῆς. Ὀνουφρίου καὶ Πέτρου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ.
25 13 Δε. Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀκυλίνης μάρτυρος.
26 14 Τρ. Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου. Μεθοδίου ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
27 15 Τε. Ἀμὼς τοῦ προφήτου.
28 16 Πε. Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος τῆς Κύπρου.
29 17 Πα. Ἰσαύρου, Μανουὴλ, Σεβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ μαρτύρων.
30 18 Σα. Λεοντίου μάρτυρος.
ΙΟΥΛΙΟΣ
01 19 Κυ. Τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἰούδα τοῦ Ἀποστόλου.
02 20 Δε. Μεθοδίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Πατάρων.
03 21 Τρ. Ἰουλιανοῦ μάρτυρος τοῦ Ταρσέως.
04 22 Τε. Εὐσεβίου ἱερομάρτ. ἐπισκόπου Σαμοσάτων.
05 23 Πε. Ἀγριππίνης μάρτυρος.
06 24 Πα. Τὸ γενέθλιον τοῦ προφήτου προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἀργία.
07 25 Σα. Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος.
08 26 Κυ. Δαβὶδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ.
09 27 Δε. Σαμψὼν ὁσίου τοῦ Ξενοδόχου.
10 28 Τρ. Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων.
11 29 Τε. Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Ἀποστόλων.
12 30 Πε. Ἡ σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων.

ΙΟΥΛΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 10.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Λέοντα.


Ν. Π.
13 01 Πα. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων.
14 02 Σα. Ἡ ἐν Βλαχέρναις κατάθεσις τῆς ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου.
15 03 Κυ. Ὑακίνθου μάρτυρος καὶ Ἀνατολίτου Κων]πόλεως.
16 04 Δε. Ἀνδρέου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου.
17 05 Τρ. Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ.
18 06 Τε. Σισίνη τοῦ μεγάλου.
19 07 Πε. Θωμᾶ τοῦ ἐν Μαλεῷ καὶ Κυριακῆς τῆς μεγαλομ.
20 08 Πα. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
21 09 Σα. Παγκρατίου ἱερομάρτ. ἐπισκόπου Ταυρομενίας.
22 10 Κυ. Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων.
23 11 Δε. Εὐφημίας τῆς μεγαλομάρτυρος.
24 12 Τρ. Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων.
25 13 Τε. Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ καὶ Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
26 14 Πε. Ἀκύλα τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἰωσὴφ Θεσσαλονίκης.
27 15 Πα. Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τῶν μαρτύρων.
28 16 Σα. Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος.
29 17 Κυ. Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.
30 18 Δε. Αἰμιλιανοῦ τοῦ μεγαλομάρτυρος.
31 19 Τρ. Δίου καὶ Μακρίνης τῶν ὁσίων.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
01 20 Τε. Τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου. Ἀργία.
02 21 Πε. Συμεὼν τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ καὶ Ἰωάννου τοῦ συνασκητοῦ.
03 22 Πα. Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς τῆς Μυροφόρου.
04 23 Σα. Φωκᾶ ἱερομάρτυρ. καὶ Ἰεζεκιὴλ τοῦ προφήτου.
05 24 Κυ. Χριστίνης τῆς μεγαλομάρτυρος.
06 25 Δε. Ἡ κοίμησις τῆς Ἁγ. Ἄννης μητρὸς τῆς Θεοτόκου.
07 26 Τρ. Ἐρμολάου καὶ Παρασκευῆς τῶν μαρτύρων.
08 27 Τε. Παντελεήμονος τοῦ μεγαλομ. καὶ ἰαματικ. Ἀργία.
09 28 Πε. Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καὶ Παρμενᾶ τῶν Ἀποστόλων.
10 29 Πα. Καλλινίκου καὶ Θεοδότης τῶν μαρτύρων.
11 30 Σα. Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ καὶ Ἀνδρονίκου τῶν Ἀποστόλων ἐκ τῶν 70.
12 31 Κυ. Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου καὶ προεόρτ. τοῦ Τ. Σταυροῦ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 11.
Ὁ ἥλιος εἰς τὴν Παρθένον.


Ν. Π.
13 01 Δε. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ καὶ τῶν 7 παίδων τῶν Μακκαβαίων.
14 02 Τρ. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Στεφάνου πρωτομάρτυρος.
15 03 Τε. Ἰσαακίου, Δαλματίου καὶ Φαύστου τῶν ὁσίων.
16 04 Πε. Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 ἁγίων παίδων.
17 05 Πα. Εὐγενίου μάρτυρος.
18 06 Σα. Ἡ μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλυσις.
19 07 Κυ. Δομιτίου ἱερομάρτυρος.
20 08 Δε. Αἰμιλιανοῦ τοῦ ὁμολογητοῦ.
21 09 Τρ. Ματθία τοῦ Ἀποστόλου.
22 10 Τε. Λαυρεντίου μάρτυρος καὶ ἀρχιδιακόνου.
23 11 Πε. Εὔκλου τοῦ Διακόνου καὶ μάρτυρος.
24 12 Πα. Φωτίου καὶ Ἀνικήτου τῶν μαρτύρων.
25 13 Σα. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ.
26 14 Κυ. Μιχαίου τοῦ προφήτου.
27 15 Δε. Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
28 16 Τρ. Τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου. Διομήδους μάρτυρος.
29 17 Τε. Μύρωνος μάρτυρος.
30 18 Πε. Φλώρου καὶ Λαύρου τῶν μαρτύρων.
31 19 Πα. Ἀνδρέου τοῦ Στρατηλάτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
01 20 Σα. Σαμουὴλ τοῦ προφήτου.
02 21 Κυ. Θαδδαίου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Βάσσης μάρτυρος.
03 22 Δε. Ἀγαθονίκου μάρτυρος.
04 23 Τρ. Λούπου μάρτ., ἀπόδοσις ἑορτῆς τῆς Θεοτόκου.
05 24 Τε. Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος.
06 25 Πε. Βαρθολομαίου καὶ Τίτου τῶν Ἀποστόλων.
07 26 Πα. Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας μαρτύρων.
08 27 Σα. Ποιμένος τοῦ ὁσίου.
09 28 Κυ. Μωϋσέως ὁσίου τοῦ Αἰθίοπος.
10 29 Δε. Ἡ ἀποκεφάλισις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἀργία.
11 30 Τρ. Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου καὶ Παύλου τοῦ νέου ἀρχιεπισκόπου Κων]πόλεως.
12 31 Τε. Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 12.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Ζυγόν.


Ν. Π.
13 01 Πε. Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου καὶ μνήμη Συμεὼν τοῦ Στυλίτου καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.
14 02 Πα. Μάμαντος μάρτυρος καὶ Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ.
15 03 Σα. Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος Νικομηδείας καὶ Θεοκτίστου τοῦ ὁσίου.
16 04 Κυ. Βαβύλα ἱερομάρτυρος καὶ Μωϋσέως τοῦ προφήτου.
17 05 Δε. Ζαχαρίου τοῦ προφήτου πατρὸς τοῦ Προδρόμου.
18 06 Τρ. Ἡ ἀνάμνησις τοῦ θαύματος Μιχαὴλ τοῦ ἀρχιστρατήγου.
19 07 Τε. Προεόρτια τῶν γενεθλίου τῆς Θεοτόκου καὶ Σώζοντος μάρτυρος.
20 08 Πε. Τὸ γενέθλιον τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
21 09 Πα. Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης καὶ Σεβηριανοῦ μάρτυρος.
22 10 Σα. Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων.
23 11 Κυ. Θεοδώρας τῆς ὁσίας τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ.
24 12 Δε. Αὐτονόμου ἱερομάρτυρος.
25 13 Τρ. Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναλήψεως καὶ Κορνηλίου τοῦ ἐκατοντάρχου.
26 14 Τε. Ἡ ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀργία καὶ νηστ.
27 15 Πε. Νικήτα μάρτυρος.
28 16 Πα. Εὐφημίας τῆς μεγαλομάρτυρος.
29 17 Σα. Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης.
30 18 Κυ. Εὐμενίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκόπου Γορτύνης.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
01 19 Δε. Τροφίμου, Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος μαρτύρων.
02 20 Τρ. Εὐσταθίου τοῦ μεγαλομάρτυρος.
03 21 Τε. Κοδράτου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἰωνᾶ τοῦ προφήτ.
04 22 Πε. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σινώπης.
05 23 Πα. Ἡ σύλληψις τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
06 24 Σα. Θέκλης τῆς πρωτομάρτυρος.
07 25 Κυ. Εὐφροσύνης τῆς ὁσίας.
08 26 Δε. Ἡ μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἀργία.
09 27 Τρ. Καλλιστράτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
10 28 Τε. Χαρίτωνος ὁμολογητοῦ καὶ Βαροὺχ τοῦ προφήτου.
11 29 Πε. Κυριακοῦ τοῦ ἀποχωρητοῦ.
12 30 Πα. Γρηγορίου ἐπισκόπου μεγάλης Ἀρμενίας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 13.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Σκορπίον.


Ν. Π.
13 01 Σα. Ἀνανίου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ῥωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ.
14 02 Κυ. Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος καὶ Ἰουστίνης τῆς παρθένου.
15 03 Δε. Διονυσίου ἱερομάρτυρος τοῦ Ἀρεοπαγίτου.
16 04 Τρ. Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.
17 05 Τε. Χαριτίνης μάρτυρος.
18 06 Πε. Θωμᾶ τοῦ Ἀποστόλου.
19 07 Πα. Σεργίου καὶ Βάκχου τῶν μαρτύρων.
20 08 Σα. Πελαγίας τῆς ὁσίας.
21 09 Κυ. Ἰακώβου τοῦ Ἀποστ. καὶ Ἀνδρονίκου τοῦ ὁσίου.
22 10 Δε. Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας τῶν ἀδελφῶν μαρτύρ.
23 11 Τρ. Φιλίππου τοῦ Ἀποστ. καὶ Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ.
24 12 Τε. Πρόβου, Ταράχου καὶ Ἀνδρονίκου τῶν μαρτύρων.
25 13 Πε. Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθοδώρου καὶ Ἀγαθονίκης τῶν μαρτύρων.
26 14 Πα. Ναζαρίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Κοσμᾶ τοῦ ποιητοῦ.
27 15 Σα. Λουκιανοῦ μάρτυρος.
28 16 Κυ. Λογγίνου μάρτυρος τοῦ Ἑκατοντάρχου.
29 17 Δε. Ὠσηὲ τοῦ προφήτου καὶ Ἀνδρέου τοῦ ὁσιομάρτυρ.
30 18 Τρ. Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
31 19 Τε. Ἰωὴλ τοῦ προφήτου καὶ Οὐαρίου μάρτυρος.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
01 20 Πε. Ἀρτεμίου μάρτυρος, Γερασίμου τοῦ ὁσίου καὶ τῆς ὁσίας Ματρώνης τῆς Χιουπολίτιδος.
02 21 Πα. Ἰλαρίωνος τοῦ μεγάλου καὶ Σωκράτους τοῦ πρεσβυτέρου.
03 22 Σα. Ἀβερκίου τοῦ θαυματουργοῦ καὶ τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων.
04 23 Κυ. Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου καὶ ἀποστόλου.
05 24 Δε. Ἀρέθα μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
06 25 Τρ. Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου τῶν Νοταρίων.
07 26 Τε. Δημητρίου Μεγαλομάρτ. καὶ μυροβλήτ. Ἀργία.
08 27 Πε. Νέστορος μάρτυρος.
09 28 Πα. Στεφάνου τοῦ Σαβαΐτου καὶ Τερεντίου μάρτυρος.
10 29 Σα. Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας καὶ Ἀβραμίτου τοῦ ὁσίου.
11 30 Κυ. Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας τῶν ἀδελφῶν μαρτύρων.
12 31 Δε. Στάχυος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἐπιμάχου μάρτ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Τοξότην.


Ν. Π.
13 01 Τρ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν θαυματ. Ἀναργύρων.
14 02 Τε. Ἀκινδύνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 70 μαρτύρων.
15 03 Πε. Ἀκεψιμᾶ μάρτυρος.
16 04 Πα. Ἰωαννικίου μεγαλομ. Νικάνδρου, Ἑρμαίου ἱερομ.
17 05 Σα. Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης τῶν μαρτύρων.
18 06 Κυ. Παύλου τοῦ ὁμολογητοῦ ἀρχιεπ. Κωνσταντινουπ.
19 07 Δε. Τῶν ἐν Μελιτηνῇ 33 μαρτ. καὶ Λαζάρου θαυματ.
20 08 Τρ. Ἡ σύναξις Μιχαὴλ τοῦ ἀρχιστρατήγου καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων. Ἀργία.
21 09 Τε. Ὀνησιφόρου, Πορφυρίου μάρτ. καὶ Ματρώνης τῆς ὁσίας.
22 10 Πε. Ὀρέστου μάρτ. Ὀλυμπᾶ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
23 11 Πα. Μηνᾶ, Βίκτωρος καὶ Βικεντίου τῶν μαρτύρων.
24 12 Σα. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος καὶ Νείλου τοῦ ὁσίου.
25 13 Κυ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀρχιεπ. Κων[πόλεως.
26 14 Δε. Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου. Ἀργία. (Τὴν αὐτὴν ἡμέραν τελεῖται καὶ ἡ μνήμη τοῦ νεομάρτ. Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου τοῦ μαρτυρήσαντος ἐν Ῥόδῳ τῷ 1300.
27 15 Τρ. Γουρίου, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίδου μαρτύρων.
28 16 Τε. Ματθαίου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ.
29 17 Πε. Γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας.
30 18 Πα. Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ τῶν μαρτύρων.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
01 19 Σα. Ἀβδιοὺ τοῦ προφήτου καὶ Βαρλαὰμ μάρτυρος.
02 20 Κυ. Γρηγορ. τοῦ Δεκαπολίτου καὶ Πρόκλου ἀρχ. Κω[λεως.
03 21 Δε. Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
04 22 Τρ. Φιλήμονος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἀποστόλων καὶ Κιλικίας μάρτυρος.
05 23 Τε. Γρηγορίου ἐπισκ. Ἀκραγαντίνων καὶ Ἀμφιλοχίου μάρτυρος.
06 24 Πε. Κλήμεντος πάπα Ῥώμης καὶ Πέτρου Ἀλεξανδρ.
07 25 Πα. Αἰκατερίνης μεγαλομ. καὶ Μερκουρίου μάρτ. Ἀργία.
08 26 Σα. Ἀλυπίου καὶ Νίκωνος τῶν ὁσίων.
09 27 Κυ. Ἰακώβου Πέρσου τοῦ μεγαλομάρτυρος.
10 28 Δε. Στεφάνου τοῦ νέου καὶ Εἰρηνάρχου τοῦ μάρτυρος.
11 29 Τρ. Παραμόνου καὶ Φιλομένου τῶν μαρτύρων.
12 30 Τε. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστ. Ἀργία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 9 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 15.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Αἰγόκαιρων.


Ν. Π.
13 01 Πε. Ναοὺμ τοῦ προφήτου.
14 02 Πα. Ἀββακοὺμ τοῦ προφήτου.
15 03 Σα. Σοφονίου τοῦ προφήτου.
16 04 Κυ. Βαρβάρας τῆς μεγαλομ. καὶ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
17 05 Δε. Σάββα τοῦ θεοφόρου καὶ ἡγιασμένου.
18 06 Τρ. Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀργία.
19 07 Τε. Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων.
20 08 Πε. Παταπίου τοῦ ὁσίου.
21 09 Πα. Ἡ Σύλληψις τῆς Θεομήτορος Ἄννης. Ἀργία.
22 10 Σα. Μηνᾶ, Ἑρμογένους καὶ Εὐγράφου μαρτύρων.
23 11 Κυ. Δανιὴλ τοῦ Στυλίτου.
24 12 Δε. Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ.
25 13 Τρ. Εὐστρατίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
26 14 Τε. Θύρσου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
27 15 Πε. Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος.
28 16 Πα. Ἀγγαίου τοῦ προφήτου καὶ Μαρίνου μάρτυρος.
29 17 Σα. Δανιὴλ τοῦ προφήτου καὶ τῶν τριῶν παίδων. Διονυσίου ἀρχιεπ. Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου.
30 18 Κυ. Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
31 19 Δε. Βονιφατίου μάρτυρος.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
01 20 Τρ. Προεόρτια τῶν Χριστουγέννων καὶ Ἰγν. Θεοφόρου.
02 21 Τε. Ἰουλιανῆς μάρτυρος.
03 22 Πε. Ἀναστασίας μάρτυρος τῆς φαρμακολυτρίας.
04 23 Πα. Τῶν ἐν Κρήτη δέκα μαρτύρων.
05 24 Σα. Παραμ. τῶν Χριστουγέννων καὶ Εὐγενίας τῆς ὁσ.
06 25 Κυ. Ἡ κατὰ σάρκα ΓΕΝΝΗΣΙΣ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία τριήμερος καὶ κατάλυσις εἰς πάντα μέχρι τῆς παραμ. τῶν Θεοφανείων.
07 26 Δε. Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου καὶ Εὐθυμίου ἱερομονάχ.
08 27 Τρ. Στεφάνου ἀρχιδιακόνου καὶ πρωτομάρτυρος. Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ.
09 28 Τε. Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων δισμυρίων μαρτύρων.
10 29 Πε. Τῶν ἐν Βηθλεὲμ ἀναιρεθέντων 14,000 νηπίων.
11 30 Πα. Ἀνυσίας τῆς ἱερομάρτυρος.
12 31 Σα. Μελάνης ὁσίας καὶ ἀπόδοσις τῶν Χριστουγέννων.
ΕΠΟΧΑΙ

Ἀπὸ κτίσεως κόσμου κατὰ τοὺς Ο′....................................................................................................................................................................................................................................................7396

 » κτίσεως κόσμου κατὰ τοὺς Λατίνους....................................................................................................................................................................................................................................................5892

 » κτίσεως κόσμου κατὰ τοὺς Ἑβραίους....................................................................................................................................................................................................................................................5648

 » τοῦ κατακλυσμοῦ....................................................................................................................................................................................................................................................5163

 » τῆς Πυργοποιΐας....................................................................................................................................................................................................................................................4641

 » τῆς συστάσεως τοῦ Ἀμφικτυονικοῦ συνεδρίου....................................................................................................................................................................................................................................................3384

 » τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης....................................................................................................................................................................................................................................................2378

 » τῆς ἐν Θερομπύλαις μάχης....................................................................................................................................................................................................................................................2368

 » τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας....................................................................................................................................................................................................................................................2268

 » κτίσεως Ῥώμης....................................................................................................................................................................................................................................................2365

 » τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου....................................................................................................................................................................................................................................................2319

 » τοῦ θανάτου τοῦ Περικλέους....................................................................................................................................................................................................................................................2317

 » τῆς ἐν Μαντινείᾳ μάχης....................................................................................................................................................................................................................................................2251

 » τῆς ἐν Χαιρωνείᾳ μάχης....................................................................................................................................................................................................................................................2225

 » κτίσεως Ἀλεξανδρείας....................................................................................................................................................................................................................................................2220

 » τοῦ θανάτου τοῦ μεγάλου Ἀλεξάνδρου....................................................................................................................................................................................................................................................2211

 » ἁλώσεως Ἀθηνῶν ὑπὸ Σύλλα....................................................................................................................................................................................................................................................1974

 » τῆς μεταθέσεως τοῦ θρόνου ἐκ Ῥώμης εἰς Βυζάντιον ὑπὸ Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου....................................................................................................................................................................................................................................................1568

 » τῆς ἐν Νικαίᾳ Α′ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1563

 » τοῦ θανάτου μεγάλου Κωνσταντίνου....................................................................................................................................................................................................................................................1551

 » τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Β′ Οἰκουμ. Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1508

 » κτίσεως Ἑνετίας....................................................................................................................................................................................................................................................1467

 » τῆς μοναρχίας τῶν Γάλλων....................................................................................................................................................................................................................................................1467

 » τῆς ἐν Ἐφέσῳ Γ′ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1457

 » τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ′ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1438

 » τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ἰουστινιανείου Κώδικος....................................................................................................................................................................................................................................................1359

 » κτίσεως τῆς Ἁγίας Σοφίας....................................................................................................................................................................................................................................................1345

 » τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ε′ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1335

 » τῆς γεννήσεως τοῦ Μωάμεθ....................................................................................................................................................................................................................................................1319

Ἀπὸ  τοῦ θανάτου τοῦ Μωάμεθ....................................................................................................................................................................................................................................................1258

 » τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ΣΤ′ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1208

 » τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ζ′ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1101

 » τοῦ χωρισμοῦ τῶν δύο ἐκκλησιῶν....................................................................................................................................................................................................................................................0836

 » ἁλώσεως τῆς Κων]πόλεως ὑπὸ Λατίνων....................................................................................................................................................................................................................................................0676

 » τῆς ἀνακτήσεως αὐτῆς ὑπὸ Ἀλεξίου Στρατηγοπούλου στρατηγ. Μιχ. Παλαιολόγου....................................................................................................................................................................................................................................................0626

 » τῆς εὑρέσεως τῆς ναυτικῆς πυξίδος ὑπὸ Γιώγα....................................................................................................................................................................................................................................................0582

 » τῆς εὑρέσεως τῶν διόπτρων καὶ τηλεσκοπίων ὑπὸ Σπίνα....................................................................................................................................................................................................................................................0575

 » τῆς εὑρέσεως τῆς πυρίτιδος ὑπὸ Σχβάρτζου....................................................................................................................................................................................................................................................0558

 » τῆς χρήσεως τῶν πυροβόλων ὅπλων....................................................................................................................................................................................................................................................0550

 » τῆς εὑρέσεως τῆς τυπογραφίας ὑπὸ Γουτεμβέργου....................................................................................................................................................................................................................................................0453

 » ἁλώσεως τῆς Κων[πόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων....................................................................................................................................................................................................................................................0435

 » τῆς ἀνακαλύψεως τῆς Ἀμερικῆς....................................................................................................................................................................................................................................................0396

 » Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου....................................................................................................................................................................................................................................................0265

 » τῆς συστάσεως τῶν Ὁμοσπόνδων πολιτειῶν τῆς Βορείου Ἀμερικῆς....................................................................................................................................................................................................................................................0101

 » τῆς Γαλλικῆς ἐπαναστάσεως....................................................................................................................................................................................................................................................0099

 » τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως....................................................................................................................................................................................................................................................0067

 » Ὄθωνος Α′ βασιλέως τῆς Ἑλλάδος....................................................................................................................................................................................................................................................0055

 » τῆς ἐγκαθιδρύσεως τοῦ Ἰταλικοῦ βασιλείου....................................................................................................................................................................................................................................................0027

 » τῆς ἑνώσεως τῆς Ἑπτανήσου μετὰ τῆς Ἑλλάδος....................................................................................................................................................................................................................................................0024

 » Γεωργίου τοῦ Α′ βασιλέως τῶν Ἑλλήνων....................................................................................................................................................................................................................................................0025

 » τῆς γεννήσεως τοῦ διαδόχου Κωνσταντίνου (21 Ἰουλίου 1868)....................................................................................................................................................................................................................................................0020

 » τοῦ γαλλογερμανικοῦ πολέμου....................................................................................................................................................................................................................................................0018

 » τῆς ἀνιδρύσεως τῆς Γερμανικῆς Αὐτοκρατορίας....................................................................................................................................................................................................................................................0017

 » τοῦ Ῥωσσοτουρκικοῦ πολέμου....................................................................................................................................................................................................................................................0009

 » τῆς προσαρτήσεως τῶν νέων ἐπαρχιῶν Θεσσαλίας καὶ Ἠπείρου μετὰ τῆς Ἑλλάδος....................................................................................................................................................................................................................................................0006


ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ
ΤΟΥ ΔΙΣΕΚΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1888 (ᾳωπη′)

Ἰνδικτιῶνος....................................................................................................................................................................................................................................................α′.

Ἡλίου Κύκλοι....................................................................................................................................................................................................................................................δ′.

Σελήνης Κύκλοι....................................................................................................................................................................................................................................................ε′.

Σελήνης Θεμέλιον....................................................................................................................................................................................................................................................κη′.

Κρεωφαγία ἡμέραι....................................................................................................................................................................................................................................................ξστ′.

Τὸ Τριῴδιον ἄρχεται Φεβρ.....................................................................................................................................................................................................................................................ιδ′.

Ἑωθινὸν ε′. Ἦχος πλ. α′....................................................................................................................................................................................................................................................κη′.

Ἡ Ἀπόκρεω, Φεβρουαρίου....................................................................................................................................................................................................................................................κη′.

Ὁ Εὐαγγ. τῇ παρ. τῆς γ′ ἑβδομ.....................................................................................................................................................................................................................................................

Νομικὸν Φάσκα Μαρτίου....................................................................................................................................................................................................................................................ιη′.

Λατίνων Πάσχα Μαρτίου....................................................................................................................................................................................................................................................κ′.

Τὸ Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλ.....................................................................................................................................................................................................................................................κδ′.

Ἡ ἀνάληψις, Ἰουνίου....................................................................................................................................................................................................................................................β′.

Ἡ Πεντηκοστὴ Ἰουνίου....................................................................................................................................................................................................................................................ιβ′.

Κυρ. τῶν Ἁγ. Πάντων, Ἰουν.....................................................................................................................................................................................................................................................ιθ′.

Ἡ νηστεία τῶν Ἁγ. Ἀποστ.....................................................................................................................................................................................................................................................θ′.

Ἡ μνήμη αὐτῶν, ἡμέρᾳ τετάρτῃ....................................................................................................................................................................................................................................................

Ἡ παραμονὴ τῶν Χρ. ἡμ. Σάβ.....................................................................................................................................................................................................................................................

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΞΗΣ ΠΟΛΕΩΝ
Ἀθῆναι 00 00 00 Μαδρίτη 10 10 19 π.μ.
Ἀμοργὸς 00 09 36 μ.μ Μασσαλία 10 46 39 »
Βασιγκτὼν 05 16 53 π.μ. Μελβοῦρνον Αὐστραλ. 08 05 00 μ.μ.
Βενετία 11 14 30 » Μόσχα 00 55 31 »
Βερολῖνον 11 10 39 μ.μ. Νεάπολις 11 22 03 π.μ.
Βιέννη 11 30 39 π.μ. Παρίσιοι 10 34 25 »
Βρυξέλαι 10 42 33 » Πετρούπολις 00 26 18 μ.μ.
Δουβλῖνον 09 59 42 » Ρίον Ἰανέϊρον 07 32 28 π.μ.
Εὔελπι Ἀκρωτήρ. 11 39 00 » Ρώμη 11 14 59 »
Κοπενάγη 11 15 24 » Σαντιάγον Χιλὶ 05 42 23 »
Κουσεβέκη 05 40 15 » Σίδνεϋ Αὐστραλ. 08 30 04 μ.μ.
Κων/πολις 10 45 35 μ.μ. Στοκχόλμη 11 37 18 π.μ.
Λονδῖνον 10 24 37 π.μ. Τουρῖνον 10 55 53 »
Λισσαβὼν 09 48 28 » Χριστιανία 11 07 59 »
Μαδρὰς 03 46 02 » —O—
ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ 1888
Τῇ 16/28 Ἰανουαρίου, ὁλικὴ ἔκλειψις τῆς Σελήνης, ὁρατὴ εἰς Γαλλίαν.
Τῇ 11/23 Ἰουλίου, ὁλικὴ ἔκλειψις τῆς Σελήνης, ὁρατὴ εἰς τὰς χώρας τοῦ Μισισιπῆ.
ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ
ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΑΙ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ
Ἀνατολ. Δύσις Ἀνατολ. Δύσις Ἡμέρας Νυκτὸς
ὥρ. λεπ. ὥρ. λεπ. ὥρ. λεπ. ὥρ. λεπ. ὥρ. λεπ. ὥρ. λεπ.
Ἰανουάριος 01/13 07 17 05 02 07 26 04 54 09 45 14 15
11/23 07 12 05 12 07 22 05 03 10 — 14 —
21/20 07 07 05 22 07 13 05 16 10 51 13 45
Φεβρουάρ. 01/13 06 54 05 35 07 01 05 30 10 41 13 19
11/23 06 41 05 46 06 46 05 42 11 05 12 55
21/20 06 28 05 56 06 30 05 54 11 28 12 32
Μάρτιος 01/13 06 17 06 04 06 18 06 02 11 47 12 13
11/23 06 01 06 13 06 02 06 13 12 12 11 48
21/20 05 46 06 23 05 45 06 24 11 37 11 23
Ἀπρίλιος 01/13 05 29 06 32 05 27 06 35 13 03 10 57
11/23 05 15 06 42 05 12 06 45 13 27 10 33
21/20 05 03 06 51 04 59 06 56 13 48 10 13
Μάϊος 01/13 04 53 07 00 04 48 07 06 14 07 09 53
11/23 04 45 07 08 04 35 07 15 14 25 09 37
21/20 04 40 07 15 04 32 07 24 14 35 09 25
Ἰούνιος 01 13 04 38 07 21 04 28 07 31 14 43 09 17
11/23 04 40 07 24 04 29 07 35 14 44 09 16
21/20 04 43 07 24 04 33 07 34 14 41 09 19
Ἰούλιος 01/13 04 19 07 21 04 41 07 30 14 32 09 28
11/23 04 57 06 16 04 49 07 23 14 19 09 41
21/20 05 05 07 06 04 57 07 13 14 01 09 59
Αὔγουστος 01/13 05 14 06 54 05 09 07 00 13 40 10 20
11/23 05 23 06 41 05 18 06 45 13 18 10 42
21/20 05 32 05 27 05 28 06 31 12 55 11 05
Σεπτέμβρ. 01/13 05 41 05 10 05 39 06 12 12 29 11 31
11/23 05 50 05 54 05 49 05 55 11 04 11 56
21/20 05 59 05 39 05 59 05 38 11 40 12 20
Ὀκτώβριος 01/13 06 08 05 24 06 10 05 22 11 16 12 44
11/23 06 18 05 10 06 21 05 07 10 52 13 08
21/20 06 27 04 59 06 33 04 53 10 32 13 28
Νοέμβριος 01/13 06 41 04 47 06 47 04 41 10 06 14 54
11/23 06 51 04 42 06 58 04 34 09 51 14 09
21/20 07 01 04 39 07 08 04 31 09 58 14 22
Δεκέμβρ. 01/13 07 09 04 40 07 17 04 31 09 31 14 29
11/23 07 15 04 43 07 24 04 34 09 28 14 32
21/20 07 18 04 49 07 27 04 42 09 31 14 29
ΣΕΛΗΝΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1888
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ν. Π. Ἡμ. Ν. Π. Ἡμ.
13 10 Παρ. Νέα Σελήνη 20 80 Δευτ. Πρῶτον 4ον
29 10 Σάβ. Πρῶτον 4ον 27 15 Δευτ. Πανσέληνος
28 16 Σάβ. Πανσέληνος 05 22 Δευτ. Τελευταῖον 4ον
04 23 Σάβ. Τελευταῖον 4ον 12 29 Δευτ. Νέα Σελήνη
12 21 Κύρ. Νέα Σελήνη
ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
20 80 Τρίτ. Πρῶτον 4ον 19 70 Πέμ. Πρῶτον 4ον
27 15 Τρίτ. Πανσέληνος 26 14 Πέμ. Πανσέληνος
03 22 Τρίτ. Τελευταῖον 4ον 02 20 Τετ. Τελευταῖον 4ον
11 30 Τετ. Νέα Σελήνη 11 29 Παρ. Νέα Σελήνη
ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
18 60 Παρ. Πρῶτον 4ον 17 50 Κυρ. Πρῶτον 4ον
25 13 Παρ. Πανσέληνος 23 11 Σάβ. Πανσέληνος
01 20 Παρ. Τελευταῖον 4ον 01 19 Κυρ. Τελευταῖον 4ον
09 28 Σάβ. Νέα Σελήνη 09 27 Δευτ. Νέα Σελήνη
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
16 40 Δευτ. Πρῶτον 4ον 14 20 Τρίτ. Πρῶτον 4ον
23 21 Δευτ. Πανσέληνος 21 90 Τρίτ. Πανσέληνος
30 18 Δευτ. Τελευταῖον 4ον 29 17 Τετ. Τελευταῖον 4ον
07 26 Τρίτ. Νέα Σελήνη 06 25 Πέμ. Νέα Σελήνη
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
13 10 Πεμ. Πρῶτον 4ον 19 70 Παρ. Πανσέληνος
20 80 Πέμ. Πανσέληνος 28 16 Κυρ. Τελευταῖον 4ον
28 60 Παρ. Τελευταῖον 4ον 04 23 Κυρ. Νέα Σελήνη
05 23 Παρ. Νέα Σελήνη 10 29 Σάβ. Πρῶτον 4ον
12 30 Παρ. Πρῶτον 4ον
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
18 60 Κυρ. Πανσέληνος 18 60 Τρίτ. Πανσέληνος
26 14 Δευτ. Τελευταῖον 4ον 26 14 Τρίτ. Τελευταῖον 4ον
03 21 Δευτ. Νέα Σελήνη 02 21 Τετ. Νέα Σελήνη
10 28 Δευτ. Πρῶτον 4ον 08 27 Τρίτ. Πρῶτον 4ον
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
ΕΟΡΤΗ ΕΘΝΙΚΗ
25 Μαρτίου ἡ ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος.

ΕΟΡΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Τὸ ὄνομα τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως.
12 ΔΕΚΕΜΒΡ. Τὰ γενέθλια Αὐτοῦ.
11 ΙΟΥΛΙΟΥ Τὸ ὄνομα τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης.
22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Τὰ γενέθλια Αὐτῆς.
21 ΜΑΪΟΥ Τὸ ὄνομα τοῦ Διαδόχου Κωνσταντίνου.
21 ΙΟΥΛΙΟΥ Τὰ γενέθλια Αὐτοῦ.
13 ΙΟΥΛΙΟΥ Τὰ γενέθλια τοῦ Βασιλ. Γεωργίου.
18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Τὰ γενέθλια τῆς Βασιλ. Ἀλεξάνδρας.
09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τὰ γενέθλια τοῦ Βασιλ. Νικολάου.
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡ. Τὰ γενέθλια τῆς Βασιλ. Μαρίας.
20 ΙΑΝΟΥΑΡ. Τὰ γενέθλια τοῦ Βασιλ. Ἀνδρέου.


ΕΟΡΤΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ
καθ’ ἃς δὲν ἐργάζονται ἐν τοῖς δημοσίοις γραφείοις.
Νέον ἔτος. — Θεοφάνεια. — Εὐαγγελισμός. — Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ Σάββατον. — Κυριακὴ καὶ Δευτέρα τοῦ Πάσχα. — Ἅγιος Γεώργιος. — Ἀνάληψις. — Πεντηκοστή. — Ἅγιοι Ἀπόστολοι. — Κοίμησις Θεοτόκου. — Ἅγιος Δημήτριος. — Αἱ δύο ἡμέραι τῶν Χριστουγέννων.


ΩΡΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ὁ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο κυριεύων πλανήτης εἶναι ἡ Ἀφροδίτη
Τὸ Ἔαρ ἄρχεται τὴν 08/20 Μαρτίου ὥραν 01.04 μ. μ.
Τὸ Θέρος » » 09/21 Ἰουνίου » 08.25 π. μ.
Τὸ Φθινόπωρ. » » 10/22 Σεπτεμβρ. » 10.51 μ. μ.
Χειμὼν » » 09/21 Δεκεμβρ. » 05.03 μ. μ.