Ερωφίλη

Από Βικιθήκη


Ερωφίλη


τραγωδία

Ένα έργο της κρητικής λογοτεχνίας από το 1595 περίπου.

Τα πρόσωπα του δράματος:

 • Πανάρετος... αγαφτικός
 • Καρποφόρος... φίλος του
 • Φιλόγονος... βασιλέας
 • Σύμβουλος... του βασιλέα
 • Ερωφίλη... βασιλιοπούλα
 • Χρυσονόμη...βάγια τση
 • Ψυχή... τ' αδελφού του βασιλέα
 • Χορός... των γυναικών
 • Δαίμονες
 • Μαντατοφόρος
 • Κορασίδες... τση βασιλιοπούλας

Η αυτή τραγωδία παρίσταται και προσφέρεται εις την χώρα της Αιγύπτου. Τον δε πρόλογον κάνει ο ΧΑΡΟΣ.