Επιστολή του Ιωάννη-Γαβριήλ Εϋνάρδου από τη Φλωρεντία προς τους υπερασπιστές του Μεσολογγίου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐπιστολὴ τοῦ Ἐυνάρδου πρὸς τοὺς ὑπερασπιστὲς τοῦ Μεσολογγιοῦ
Συγγραφέας:Φλωρεντία, 27 Μαρτίου 1826

Ἒνδοξοι πολέμαρχοι ποὺ διοικεῖτε τοὺς ἀνδρείους τοῦ Μεσολογγιοῦ,

Ἂνδρες τῆς γενναίας Φρουρᾶς, ποὺ ὑπερασπίζεστε μὲ τόσο ἥρωισμὸ τὴ χριστιανικὴ αὐτὴ πόλη ἐμπρὸς στοὺς ἐχθροὺς τοῦ Χριστοῦ.

Μόλις ἔμαθα πὼς ἔχετε ἔλλειψη τροφίμων, ἔδωσα ἐντολὴ στὴ Ζάκυνθο νὰ σᾶς στείλουν γιὰ λογαριασμό μου μερικὰ βοηθήματα, καὶ ἔγραψα στοὺς συναδέλφους μου τῶν Φιλανθρωπικῶν ᾿Επιτροπῶν ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων, στὸ Παρίσι καὶ στὴ Γενεύη, γιὰ νὰ ζητήσω τὴ συνδρομή τους. Ἒσπευσαν νὰ ἀπαντήσουν στὴν πρόσκλησή μου, καὶ σημαντικὰ ποσὰ τέθηκαν στὴ διάθεσή μου. Οἱ κκ. Ἀλέξιος Στεφάνου καὶ Ἀνεψιοί, ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, πρέπει νὰ σᾶς ἔχουν στείλει, καὶ πάλι, τρόφιμα ἀξίας ἄλλων 2.500 ἰσπανικῶν πιάστρων. Ἢμουν ἕτοιμος νὰ συνεχίσω τὴν ἀποστολὴ αὐτῆς τῆς βοήθειας ὅταν ἔμαθα ὅτι, μὲ τὶς νίκες σας στὶς 24, 25 καὶ 26 Φεβρουαρίου, ἐξασφαλίσατε τὸν ἀνεφοδιασμὸ τῆς πόλης σας γιὰ περισσότερο ἀπὸ τέσσερις μῆνες καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐλεύθερης ἐπικοινωνίας σας μὲ τὴ θάλασσα. Διακόπτω λοιπόν, γιὰ τὴν ὥρα, τὴν ἀποστολὴ ἄλλων τροφίμων.

Γεμάτος, ὅμως, ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴ γενναιότητά σας καὶ συγκινημένος ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τῶν ἀνδραγαθημάτων σας, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκδηλώσω ἀμέσως αὐτὴ τὴ συγκίνηση. Κι ἔρχομαι νὰ σᾶς παρακαλέσω, ὡς ἐκπρόσωπος τῶν δύο ᾿Επιτροπῶν, τοῦ Παρισιοῦ καὶ τῆς Γενεύης, τῶν ὁποίων κάθε μέλος αἰσθάνεται τὸν ἴδιο ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴν ἱερή σας ὑπόθεση, νὰ μοιράσετε σὲ κάθε στρατιώτη σας ἀπὸ ἕνα μικρὸ χρηματικὸ δῶρο, ἔνδειξη ἐκτίμησης καὶ θαυμασμοῦ τῶν ᾿Επιτροπῶν γιὰ τοὺς ἡρωικοὺς ὑπερασπιστὲς τοῦ Σταυροῦ. Γι᾿ αὐτὸν τὸ σκοπὸ δίνω ἐντολὴ στὸν Οἶκο Ἀλέξιος Στεφάνου καὶ Ἀνεψιοὶ νὰ κρατήσει στὴ διάθεση τοῦ Γενικοῦ Διοικητῆ τοῦ Μεσολογγίου 2.400 ἰσπανικὰ πιάστρα γιὰ νὰ διανεμηθοῦν ἐξίσου σὲ κάθε στρατιώτη ποὺ ὑπερασπίζεται τὴν ἔνδοξη πόλη.

Ὅσον ἀφορᾶ τὰ ὑπόλοιπα ποσά, ποὺ προορίζονται γιὰ τὴ βοήθεια τῆς Πατρίδας σας, πληροφορῆστε με σχετικὰ μὲ τὶς ἐλλείψεις σας, ὑποδεῖξτε μου τί σᾶς εἶναι περισσότερο χρήσιμο, καὶ θὰ σπεύσω ἐξ ὁνόματος τῶν ᾿Επιτροπῶν νὰ σᾶς τὸ προμηθεύσω΄ ἀκόμη καὶ πολεμοφόδια, βόμβες, σφαῖρες, μύδρους. Σ᾽ αὐτὴ τὴν περίπτωση νὰ μοῦ στείλετε τὰ ἀκριβὴ διαμετρήματα ποὺ σᾶς χρειάζονται.

Δεχτεῖτε, ἡρωικοὶ Ἀρχηγοί, τὴν ἔκφραση τοῦ σεβασμοῦ μου γιὰ τὸ θάρρος σας, τὴν καρτερία καὶ τὶς ἀρετές σας, ποὺ εἶναι ἀντάξιες τῶν λαμπρότερων ἐποχῶν τῆς ἔνδοξης πατρίδας σας. Πιστέψτε πώς, ἀμυδρὰ μόνο, σᾶς διερμηνεύω τὶς εὐχὲς ποὺ σᾶς στέλνουν οἱ ᾿Επιτροπές. Στὴ Γαλλία ἡ ὑπόθεσή σας εἶναι ἐντελῶς ἐθνικὴ ὑπόθεση, ἠλεκτρίζει ὅλες τὶς καρδιές, τὰ ἐνδοξότερα ὀνόματα΄ ὀνόματα ποὺ τιμοῦν αὐτὴ τὴ χώρα, βρίσκονται ἐπικεφαλῆς κάθε ἐνέργειας ποὺ γίνεται γιὰ σᾶς΄ καὶ ἀπὸ τὰ δύο Ἐθνικὰ Βήματα, τὴ Βουλὴ καὶ τὴ Γερουσία, οἱ πιὸ ἐπιφανεῖς ἄνδρες συνηγοροῦν μὲ τὴν εὐγλωττία ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν καρδιὰ γι᾿ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση τῆς τιμῆς καὶ τοῦ ἀνθρωπισμοῦ.