Επιστολή του Βουλευτικού προς τον Πάνο Ράγκο

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Επιστολή του Βουλευτικού προς τον Πάνο Ράγκο
Συγγραφέας:


᾿Επιστολὴ τοῦ Βουλευτικοῦ πρὸς τὸν Πάνο Ράγκο. Περιοδ. β΄

᾿Αριθ. 298

Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς ῾Ελλάδος
Τὸ Βουλευτικὸν Σῶμα

Πρὸς τὸν Εὐγενέστατον Βουλευτὴν κύριον Πᾶνον Ράηκον. ἐγκύκλιον.

Προσεκλήθητε ἅπαξ καὶ δὶς καίτοι ἀντὶ τούτου ἔπρεπε νὰ γνωρίζητε τὸ χρέος σας ὡς Βουλευτής. Μ’ ὅλον τοῦτο καὶ τρίτον ἤδη προσκαλεῖσθε, ἅμα λαβόντες τὴν παροῦσαν, νὰ κινήσετε, ὅτι ἀναγκαῖα ἡ Επαρχία σας, ὥστε εἰς ὀκτὼ ἡμέρας τὸ περισσότερον νὰ φτάσητε ἐδῶ ὅπου καὶ τὸ Βουλευτικόν, καὶ ἂν βραδύνητε πλέον τὸ Βουλευτικὸν δια μαρτυρούμενον θέλει κάμει τὸ παρὰ τοῦ Νόμου ἀπαιτούμενον καὶ ἔστω πρὸς ὁδηγίας σας. ἔρρωσθε.

ὁ Ἐπιτροπικῶς

Πανοῦτσος Νοταρᾶς

ὁ α' Γραμματέας

Ιω. Σκανδαλίδης

τῇ 4 Σεπτεμβρίου 1823

ἐν Σαλαμῖνι (Τ.Σ.).