Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επιγράμματα Σαπφούς

Από Βικιθήκη
Eπιγράμματα
Συγγραφέας:


Επιγράμματα[Επεξεργασία]

Τα παρακάτω αποσπάσματα αντιγράφηκαν από το Lyra Graeca του John Maxwell Edmonds (1922), αλλά παρουσιάζονται με τη σειρά που δίνεται από το Poetae lyrici Graeci του Theodorus Bergk.

Επίγραμμα 1[Επεξεργασία]

εἰς Ἀφροδίτην
Ποικιλόθρον᾽ ἀθάνατ᾽ Ἀφρόδιτα,
παῖ Δίος δολόπλοκα, λίσσομαί σε·
μή μ᾽ ἄσαισι μηδ᾽ ὀνίαισι δάμνα,
πότυια, θῦμον,
ἀλλὰ τυίδ᾽ ἔλθ᾽, αἴ ποτα κἀτέροττα
τᾶς ἔμας αὔδως ἀΐοισα πήλυι
ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα
χρύσιον ἦλθες
ἄρμ᾽ ὐπασδεύξαισα, κάλω δέ σ᾽ ἆγον
ὤκεε στρούθω προτὶ γᾶν μέλαιναν
πύκνα δίννεντε πτέρ᾽ ἀπ᾽ ὀρράνω αἴθε-
ρος διὰ μέσσω,
αἶψα δ᾽ ἐξίκοντο· σὺ δ᾽, ὦ μάκαιρα,
μειδιάσαισ᾽ ἀθανάτῳ προσώπῳ
ἤρε᾽ ὄττι δηὖτε πέπονθα, κὤττι
δηὖτε κάλημι,
κὤττ᾽ ἔμῳ μάλιστα θέλω γένεσθαι
μαινόλᾳ θύμῳ· 'τίνα δηὖτε πείθω
καὶ σ᾽ ἄγην ἐς ϝὰν φιλότατα; τίς τ᾽, ὦ
Ψάπφ᾽, ἀδικήει;
καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει,
αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ᾽, ἀλλὰ δώσει,
αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει
κωὐκ ἐθέλοισα·'
ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον
ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμος ἰμμέρρει, τέλεσον, σὺ δ᾽ αὔτα
σύμμαχος ἔσσο.

Επίγραμμα 2[Επεξεργασία]

Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι
ἰζάνει, καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-
σας ὐπακούει
καὶ γελαίσας ἰμμέροεν, τὸ δὴ ᾽μαν
κάρζαν ἐν στήθεσσιν ἐπεπτόασεν·
ὠς γὰρ ἔς τ᾽ ἴδω, Βρόχε᾽, ὤς με φώνας
οὖδὲν ἔτ' ἴκει,
ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσα ϝέαγε, λέπτον
δ᾽ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόμακεν,
ὀππάτεσσι δ' οὖδεν ὄρημ', ἐπιρρόμ-
βεισι δ᾽ ἄκουαι,
ἀ δέ μ᾽ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δὲ
παῖσαν ἄγρη, χλωροτέρα δὲ ποίας
ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλίγω ᾽πιδεύϝην
φαίνομαι·—ἀλλὰ
πάντ<α νῦν τ>ολμάτε᾽, ἐπεὶ πένησα.

Επίγραμμα 3[Επεξεργασία]

Ἄστερες μὲν ἀμφὶ κάλαν σελάνναν
ἂψ ἀπυκρύπτοισι φάεννον εἶδος,
ὄπποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπησ᾽
ἀργυρία γᾶν.

Επίγραμμα 4[Επεξεργασία]

...ἀμφὶ δ᾽ ὔδωρ
ψῦχρον <ὤνεμος> κελάδει δι᾽ ὔσδων
μαλίνων, αἰθυσσομένων δὲ φύλλων
κῶνμα κατάρρει·

Επίγραμμα 5[Επεξεργασία]

εἰς Ἀφροδίτην
...ἔλθε, Κύπρι,
χρυσίαισιν ἐν κυλίκεσσιν ἄβραις
συμμεμείγμενον θαλίαισι νέκταρ
οἰνοχόεισα
τοῖς ἐταίροις τοίσδεσ᾽ ἔμοις τε καὶ σοῖς·...

Επίγραμμα 6[Επεξεργασία]

εἰς Ἀφροδίτην
Αἴ σε Κύπρος καὶ Πάφος ἢ Πάνορμος...

Επίγραμμα 7[Επεξεργασία]

σοὶ δ᾽ ἔγω λεύκας ἐπὶ δᾶμον αἶγος
<πίονα καύσω>,

Επίγραμμα 8[Επεξεργασία]

κἀπιλείψω τοι...

Επίγραμμα 9[Επεξεργασία]

εἰς Ἀφροδίτην
Αἴθ᾽ ἔγω, χρυσοστέφαν᾽ Ἀφρόδιτα,
τόνδε τὸν πάλον λαχόην...

Επίγραμμα 10[Επεξεργασία]

αἴ με τιμίαν ἐπόησαν ἔργα
τὰ σφὰ δοῖσαι...

Επίγραμμα 11[Επεξεργασία]

...τάδε νῦν ἐταίραις
ταῖς ἔμαισι τέρπνα κάλως ἀείσω.

Επίγραμμα 12[Επεξεργασία]

...ὄττινας γὰρ
εὖ θέω, κῆνοι με μάλιστα σίννον-
ται...

Επίγραμμα 13[Επεξεργασία]

πρὸς Ἀνακτορίαν
Οἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
οἰ δὲ νάων φαῖσ᾽ ἐπὶ γᾶν μέλαιναν
ἔμμεναι κάλιστον· ἔγω δὲ κῆν᾽ ὄτ-
τω τις ἔραται.
πάγχυ δ᾽ εὔμαρες σύνετον πόησαι
πάντι τοῦτ᾽· ἀ γὰρ πόλυ περσκόπεισα
κάλλος ἀνθρώπων Ἐλένα τὸν ἄνδρα
[κρίννε κάλ]ιστον
[ὂς τὸ πὰν] σέβας Τροΐας ὄλεσσε,
[κωὐδὲ πα]ῖδος οὐδὲ φίλων τοκήων
[μᾶλλον] ἐμνάσθη, ἀλλὰ παράγαγ᾽ αὔταν
[πῆλε φίλει]σαν
[Ὠρος· εὔκ]αμπτον γὰρ [ἀεὶ τὸ θῆλυ]
[αἴ κέ] τις κούφως τ[ὸ πάρον ν]οήση·
[ἄμ]με νυν̣, Ϝανακτορί[α, τὺ] μέμναι-
[σ᾽ οὐ] παρεοίσαις,
[τᾶ]ς κε βολλοίμαν ἔρατόν τε βᾶμα
κἀμάρυγμα λάμπρον ἴδην προσώπω
ἢ τὰ Λύδων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
[πεσδομ]άχεντας·
[εὖ μὲν ἴδ]μεν οὐ δύνατον γένεσθαι
[λῷστ᾽] ὂ̣ν ἀνθρώποις· πεδέχην δ᾽ ἄρασθαι
[τῶν πέδηχόν ἐστι βρότοισι λῷον]
[ἢ λελάθεσθαι.]

Επίγραμμα 14[Επεξεργασία]

ταῖς κάλαισ᾽ ὔμμιν <τὸ> νόημα τὦμον
οὐ διάμειπτον.

Επίγραμμα 15[Επεξεργασία]

[...]λαν· ἔγων δ᾽ ἔμ᾽ αὔτᾳ
τοῦτο σύνοιδα·
...

Επίγραμμα 16[Επεξεργασία]

ταῖσι <δὲ> ψαῦκρος μὲν ἔγεντο θῦμος,
πὰρ δ᾽ ἴεισι τὰ πτέρα...

Επίγραμμα 17[Επεξεργασία]

...κατ᾽ ἔμον στέλεγμον·
τὸν δ᾽ ἐπιπλάζοντ᾽ ἄνοαι φέροιεν
καὶ μελέδωναι.

Επίγραμμα 18[Επεξεργασία]

Ἀρτίως μ᾽ ἀ χρυσοπέδιλλος αὔως
<ἦλθε καὶ>...

Επίγραμμα 19[Επεξεργασία]

...πόδας δὲ
ποίκιλος μάσλης ἐπέτεννε, Λύδι-
ον κάλον ἔργον.

Επίγραμμα 20[Επεξεργασία]

...παντοδάπαις μεμειγμέ-
να χροΐαισιν

Επίγραμμα 21[Επεξεργασία]

...ἔμεθεν δ᾽ ἔχεισθα λάθαν.

Επίγραμμα 22[Επεξεργασία]

...ἢ τίν᾽ ἄλλον
<μᾶλλον> ἀνθρώπων ἔμεθεν φίλησθα;

Επίγραμμα 23[Επεξεργασία]

καὶ ποθήω καὶ μάομαι

Επίγραμμα 24[Επεξεργασία]

οὔ τι μ᾽ ὔμμες...

Επίγραμμα 25[Επεξεργασία]

ἆς θέλετ᾽ ὔμμες...

Επίγραμμα 27[Επεξεργασία]

σκιδναμένας ἐν στήθεσιν ὄργας
γλῶσσαν μαψυλάκαν πεφύλαχθε.

Επίγραμμα 28[Επεξεργασία]

πρὸς Ἀλκαῖον
αἰ δ᾽ ἦχες ἔσλων ἴμμερον ἢ κάλων
καὶ μή τι ϝείπην γλῶσσ᾽ ἐκύκα κάκον,
αἴδως κεν οὐκί σ᾽ ἦχεν ὄππατ᾽,
ἀλλ᾽ ἔλεγες περὶ τῶ δικαίως.

Επίγραμμα 29[Επεξεργασία]

ὄσταθι κἄντα <θᾶ με φίλαν> φίλος
καὶ τὰν ἐπ᾽ ὄσσοισ᾽ ὀμπέτασον χάριν.

Επίγραμμα 30[Επεξεργασία]

χρύσειοι <δ᾽> ἐρέβινθοι ἐπ᾽ άϊόνων ἐφύοντο.

Επίγραμμα 31[Επεξεργασία]

Λάτω καὶ Νιόβα μάλα μὲν φίλαι ἦσαν ἔταιραι...

Επίγραμμα 32[Επεξεργασία]

Μνάσεσθαί τινά φαιμ᾽ ὔστερον ἀμμέων·

Επίγραμμα 33/34[Επεξεργασία]

Ἠράμαν μὲν ἔγω σέθεν, Ἄτθι, πάλαι ποτά,
[ἆς ἔμ᾽ ἀνθεμόεσσ᾽ ἔτι παρθενία σὺ δὲ]
σμίκρα μοι πάϊς ἔμμεν ἐφαίνεο κἄχαρις.

Επίγραμμα 35[Επεξεργασία]

ἀλλ᾽ ὂν μὴ μεγαλύννεο δακτυλίω πέρι.

Επίγραμμα 36[Επεξεργασία]

Οὐκ οἶδ᾽ ὄττι θέω· δύο μοι τὰ νοήματα...

Επίγραμμα 37[Επεξεργασία]

ψαύην δ᾽ οὐ δοκίμοιμ᾽ ὀράνω ἔσσα διπάχεα.

Επίγραμμα 38[Επεξεργασία]

ὠς δὲ πάϊς πεδὰ μάτερα πεπτερύγωμαι.

Επίγραμμα 39[Επεξεργασία]

ἦρος ἄγγελος ἰμμερόφωνος ἀήδω

Επίγραμμα 40[Επεξεργασία]

Ἔρος δαὖτέ μ᾽ ὀ λυσιμέλης δόνει
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον,

Επίγραμμα 41[Επεξεργασία]

Ἄτθι, σοὶ δ᾽ ἔμεθεν μὲν ἀπήχθετο
φροντίσδην, ἐπὶ δ᾽ Ἀνδρομέδαν πότῃ.

Επίγραμμα 43[Επεξεργασία]

...ὄτα πάννυχος ἄσφι κατάγρει
[ὄππατ᾽ ἄωρος]...

Επίγραμμα 44[Επεξεργασία]

...χερρόμακτρα δὲ κὰγ γενύων
πορφύρα καταρτᾰμένα, τὰ Τῖμας
εἴς <τ᾽> ἔπεμψ᾽ ἀπὺ Φωκάας,
δῶρα τίμια· ...

Επίγραμμα 45[Επεξεργασία]

Ἄγε δῖα χέλυννά μοι
φωνάεσσά τε γίγνεο·

Επίγραμμα 46[Επεξεργασία]

See #Edmonds 83.

Επίγραμμα 47[Επεξεργασία]

Γέλλως παιδοφιλωτέρα·

Επίγραμμα 48[Επεξεργασία]

...μάλα δὴ κεκορημένοις
Γόργως...

Επίγραμμα 49[Επεξεργασία]

See below.

Επίγραμμα 50[Επεξεργασία]

..ἔγω δ᾽ ἐπὶ μαλθάκαν
τύλαν ὀσπολέω μέλε(α)...

Επίγραμμα 51[Επεξεργασία]

κῆ δ᾽ ἀμβροσίας μὲν κράτηρ ἐκέκρατο,
Ἔρμαις δ᾽ ἔλεν ὄλπιν θέοισ᾽ οἰνοχόησαι.
κῆνοι δ᾽ ἄρα πάντες καρχήσι᾽ ὄνηχον
κἄλειβον, ἀράσαντο δὲ πάμπαν ἔσλα γάμβρῳ.

Επίγραμμα 52[Επεξεργασία]

Δέδυκε μὲν ἀ σέλαννα
καὶ Πληΐαδες, μέσαι δὲ
νύκτες, παρὰ δ᾽ ἔρχετ᾽ ὦρα,
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω.

Επίγραμμα 53[Επεξεργασία]

πλήρης μὲν ἐφαίνετ᾽ ἀ σέλαννα,
αἰ δ᾽ ὠς περὶ βῶμον ἐστάθησαν...

Επίγραμμα 54[Επεξεργασία]

Κρῆσσαι νύ ποτ᾽ ὦδ᾽ ἐμμελέως πόδεσσιν
ὤρχηντ᾽ ἀπάλοισ᾽ ἀμφ᾽ ἐρόεντα βῶμον,
πόας τέρεν ἄνθος μάλακον ματεῖσαι.

Επίγραμμα 55[Επεξεργασία]

Ἄβρα δηὖτ᾽ ἐπ᾽ ἄγκ᾽ ἆς πάλαι ἀλλόμαν.

Επίγραμμα 56[Επεξεργασία]

Φαῖσι δή ποτα Λήδαν ὐακίνθινον
πεπυκάδμενον ὤϊον
εὔρην...

Επίγραμμα 57[Επεξεργασία]

...ὀφθάλμοις δὲ μέλαις χύτο νύκτος ἄωρος.

Επίγραμμα 58[Επεξεργασία]

Ἔχει μὲν Ἀνδρομέδα κάλαν ἀμοίβαν...

Επίγραμμα 59[Επεξεργασία]

Ψάπφοι, τί τὰν πολύολβον Ἀφροδίταν
[ἀτίμασας;...]

Επίγραμμα 60[Επεξεργασία]

εἰς τὰς Χάριτας καὶ τὰς Μούσας
Δεῦτέ νῠν ἄβραι Χάριτες καλλίκομοί τε Μοῖσαι.

Επίγραμμα 61[Επεξεργασία]

...πάρθενον ἀδύφωνον

Επίγραμμα 62[Επεξεργασία]

κατθναίσκει, Κυθέρη᾽, ἄβρος Ἄδωνις· τί κε θεῖμεν;
καττύπτεσθε, κόραι, καὶ κατερείκεσθε χίτωνας.

Επίγραμμα 63[Επεξεργασία]

ὦ τὸν Ἄδωνιν.

Επίγραμμα 64[Επεξεργασία]

...ἔλθοντ᾽ ἐξ ὀράνω πορφυρίαν προιέμενον χλάμυν.

Επίγραμμα 65[Επεξεργασία]

εἰς τὰς Χάριτας
Βροδοπάχεες ἄγναι Χάριτες δεῦτε Δίος κόραι.

Επίγραμμα 66[Επεξεργασία]

ὀ δ᾽ Ἄρευς φαῖσί κεν Ἄφαιστον ἄγην βίᾳ.

Επίγραμμα 67[Επεξεργασία]

<Ἕκτορος καὶ Ἀνδρομάχης γάμοι>
...Κύπρο.[...]
κᾶρυξ ἦλθ[ε] θό[ων ουνάμι μ]ελέ[ων] ἔθεις
Ἰδάοις τάδε κ[ᾶ]λα φ[όρ]εις τάχυς ἄγγελος
...
τᾶς τ᾽ ἄλλας Ἀσίας τ[ά]δ᾽ ἔσαν κλέος ἄφθιτον.
'Ἔκτωρ κοἰ συνέταιροι ἄγοισ᾽ ἐλικώπιδα
Θήβας ἐξ ἰάρας Πλακίας τ᾽ ἀπ᾽ ἀϊνάω
ἄβραν Ἀνδρομάχαν ἐνὶ ναῦσιν ἐπ᾽ ἄλμυρον
πόντον· πόλλα δ᾽ [ἐλί]γματα χρύσια κἄμματα
πορφύρ[α] λία τ᾽ αὖ τ[ρό]να, ποίκιλ᾽ ἀθρήματα,
ἀργύρ[α τ᾽] ἀνάριθμα ποτήρια κἀλέφαις.'
ὢς εἶπ᾽· ὀτραλέως δ᾽ ὀνόρουσε πάτ[ηρ] φίλος,
φάμα δ᾽ ἦλθε κατὰ πτόλιν εὐρύχορον Ϝίλω.
αὔτικ᾽ Ἰλιάδαι σατίναις ὐπ᾽ ἐϋτρόχοις
ἆγον αἰμιόνοις, ἐπέβαινε δὲ παῖς ὄχλος
γυναίκων τ᾽ ἄμα παρθενίκαν τε τανυσφύρων·
χῶρις δ᾽ αὖ Περάμοιο θύγατρες [ἐπήϊσαν.]
ἴππ[οις] δ᾽ ἄνδρες ὔπαγον ὐπ᾽ ἄρ[ματα, σὺν δ᾽ἴσαν]
π[άντ]ες ἀΐθεοι· μεγάλωστι δ᾽ [ἴεν μέγας]
δ[ᾶμος] κἀνίοχοι φ[αλάροισ]ι̣ [κεκαδμέναις]
π[ώλοις ἐ]ξαγο[ν...]
...
[ὄτα δεὖτ᾽ ὀχέων ἐπέβαν ἰ]κελοι θέοι[ς]
[Ἔκτωρ Ἀνδρομάχα τε, σύν]αγνον ἀόλ[λεες]
[Τρῶες Τρωΐαδες τ᾽ ἐρ 'τεν]νον ἐς Ἴλιο[ν.]
[...]τον ἐμίγνυ[σαν]
[...] ὠς δ᾽ ἄρα πάρ[θενοι]
[...]νεδε...
...
[...]φ[.]α.[.]ο[ν εὐ]ρυεδε[..]..εακ[.].[
[... κα]ὶ κασία λίβανός τ᾽ ὀνελίχνυτο.
γύναικες δ᾽ ἐλέλυσδον ὄσαι προγενέστεραι
πάντες δ᾽ ἄνδρες ἐπήρατον ἴαχον ὄρθιον
πάων᾽ ὀγκαλέοντες ἐκάβολον εὐλύραν
ὔμνην δ᾽ Ἔκτορα κ᾽Ανδρομάχαν θεοεικέλο[ις.]
(Σαφ[ο]ὺς μέλη)

Επίγραμμα 68[Επεξεργασία]

κατθάνοισα δὲ κείσεαι οὐδέ τινι μναμνοσύνα σέθεν
ἔσσετ᾽ οὐδέποτ᾽ <εἰς> ὔστερον· οὐ γὰρ πεδέχεις βρόδων
τῶν ἐκ Πιερίας, ἀλλ᾽ ἀφάνης κἠν Ἀΐδα δόμοις
φοιτάσεις πεδ᾽ ἀμαύρων νεκύων ἐππεποταμένα.

Επίγραμμα 69[Επεξεργασία]

οὔδιαν δοκίμωμι προσίδοισαν φά?? ἀλίω
ἔσσεσθαι σοφίᾳ πάρθενον εἰς οὔδενά ποι χρόνον
τοιαύταν...

Επίγραμμα 70[Επεξεργασία]

...τίς δὲ
ἀγροίωτις ᾰγροίωτιν ἐπεμμένα
σπόλαν <τέον> θαλύει νόον,
οὐκ ἐπισταμένα τὰ βράκε᾽ ἔλκην ἐπὶ τω σφύρων;

Επίγραμμα 71[Επεξεργασία]

Ἤρων ἐξεδίδάξ᾽ ἐγ Γυάρων τὰν ἀνυόδρομον·

Επίγραμμα 72[Επεξεργασία]

...ἀλλά τις οὐκ ἔμμι παλίγκοτος
ὄργαν, ἀλλ᾽ ἀβάκην τὰν φρέν᾽ ἔχω...

Επίγραμμα 73[Επεξεργασία]

αἴ τ᾽ ὄρααι στεφαναπλόκην.

Επίγραμμα 74[Επεξεργασία]

<Ω Ψάμφοι>, σύ τε κἄμος θεράπων Ἔρος

Επίγραμμα 75[Επεξεργασία]

...ἀλλ᾽ ἔων φίλος ἄμμιν
λέχος ἄρνῠσο νεώτερον·
οὐ γὰρ τλάσομ᾽ ἔγω συνοί-
κην νέῳ ἔσσα γεραιτέρα.

Επίγραμμα 76[Επεξεργασία]

πρὸς Μνησιδίκην
Εὐμορφοτέρα Μνασιδίκα τᾶς ἀπάλας Γυρίννως

Επίγραμμα 77[Επεξεργασία]

εἰς Εἰρήνην
Ἀσαροτέρας οὐδαμά ποι Εἴρηνα σέθεν τύχοισα...

Επίγραμμα 78[Επεξεργασία]

πρὸς Μνησιδίκην
σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, πέρθεσσ᾽ ἐράταις φόβαισιν
ὄρπακας ἀνήτοιο συνέρραισ᾽ ἀπάλαισι χέρσιν·
ταὐάνθεα γὰρ <παρ>πέλεται καὶ Χάριτας μάκαιρα<ς>
μᾶλλον προτόρην· ἀστεφανώτοισι δ᾽ ἀπυστρέφονται.

Επίγραμμα 79[Επεξεργασία]

...ἔγω δὲ
φίλημ᾽ ἀβροσύναν, καί μοι τὸ λάμπρον
ἔρος ἀελίω καὶ τὸ κάλον λέλογχε·

Επίγραμμα 80[Επεξεργασία]

...ὀ πλοῦτος <δ᾽> ἄνευ ἀρέτας
οὐκ ἀσίνης πάροικος·
ἀ δὲ κρᾶσις ἀμφοτέρων
δαιμονίαν ἄκραν ἔχει·

Επίγραμμα 81[Επεξεργασία]

καίναν μέν τε τύλαν κατὰ σὰ σπολέω μέλεα·

Επίγραμμα 82[Επεξεργασία]

αὐτὰ δὲ σύ, Καλλιόπα...

Επίγραμμα 83[Επεξεργασία]

Δαύοις ἀπάλας ἐτάρας ἐν στήθεσιν

Επίγραμμα 84[Επεξεργασία]

εἰς τὰς Μούσας
Δεῦρο δηὖτε, Μοῖσα, χρύσιον λίποισαι
[δῶμα]...

Επίγραμμα 85[Επεξεργασία]

πρὸς Κλῆϊν
Ἔστι μοι κάλα πάϊς χρυσίοισιν ἀνθέμοισιν
ἐμφέρην ἔχοισα μόρφαν, Κλεῦις ἀγαπάτα,
ἀντὶ τᾶς ἔγω οὐδὲ Λυδίαν παῖσαν οὐδ᾽ ἐράνναν
[Λέσβον ἀγρέην κε]...

Επίγραμμα 86[Επεξεργασία]

...πόλλα μοι τὰν
πολλυανάκτιδα παῖδα χαίρην·

Επίγραμμα 87[Επεξεργασία]

Διελεξάμαν ὄναρ Κυπρογενήᾳ·

Επίγραμμα 88[Επεξεργασία]

Τί με Πανδίονις ὄρραννα χελίδω...;

Επίγραμμα 89[Επεξεργασία]

ἀμφὶ δ᾽ ἄβροις λασίοισ᾽ εὖ ϝ᾽ ἐπύκασσε...·

Επίγραμμα 90[Επεξεργασία]

Γλύκηα μᾶτερ, οὔ τοι δύναμαι κρέκην τὸν ἰστον
πόθῳ δάμεισα παῖδος βραδίνω δι᾽ Ἀφροδίταν.

Επίγραμμα 91[Επεξεργασία]

Ἴψοι δὴ τὸ μέλαθρον
Υ̓μήνᾰον,
ἄερρατε, τέκτονες ἄνδρες,
Υ̓μήναον·
γάμβρος ϝίσσος Ἄρευϊ,
<Υ̓μήναον,>
ἄνδρος μεγάλω πόλυ μείζων,
<Υ̓μήναον,>
πέρροχος ὠς ὄτ᾽ ἄοιδος
<Υ̓μήναον,>
ὀ Λέσβιος ἀλλοδάποισιν,
<Υ̓μήναον·>

Επίγραμμα 93[Επεξεργασία]

οἶον τὸ γλυκύμαλον ἐρεύθεται ἄκρῳ ἐπ᾽ ὔσδῳ
ἄκρον ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ, λελάθοντο δὲ μαλοδρόπηες.
οὐ μὰν ἐκλελάθοντ᾽, ἀλλ᾽ οὐκ ἐδύναντ᾽ ἐπίκεσθαι·

Επίγραμμα 94[Επεξεργασία]

οἴαν τὰν ὐάκινθον ἐν ὄρρεσι ποίμενες ἄνδρες
πόσσι καταστείβοισι, χάμαι δ᾽ ἔτι πορφύρα ἄνθη.

Επίγραμμα 95[Επεξεργασία]

Ἔσπερε πάντα φέρων, ὄσα φαίνολις ἐσκέδασ᾽ αὔως,
φέρεις ὄϊν,
φέρεις αἶγα, φέρεις ἀπὺ ϝὸν μάτερι παῖδα.

Επίγραμμα 96[Επεξεργασία]

ἀϊπάρθενος ἔσσομαι·

Επίγραμμα 97[Επεξεργασία]

Δώσομεν, ἦσι πάτηρ,

Επίγραμμα 98[Επεξεργασία]

Θυρώρω πόδες ἐπτορόγυιοι,
τὰ δὲ σάμβαλα πεμπεβόηα
πέσσυγγοι δὲ δέκ᾽ ἐξεπόνασαν·

Επίγραμμα 99[Επεξεργασία]

Ὄλβιε γάμβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμος, ὠς ἄρᾱο
ἐκτετέλεστ᾽, ἔχεις δὲ πάρθενον, ἂν ἄραο·

Επίγραμμα 100[Επεξεργασία]

μελλίχιος δ᾽ ἐπ᾽ ἰμμέρτῳ κέχυται προσώπῳ...

Επίγραμμα 101[Επεξεργασία]

ὀ μὲν γὰρ κάλος <εἲς κάλος> ὄσσον ἴδην πέλει,
ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα καὶ κάλος ἔσσεται...

Επίγραμμα 102[Επεξεργασία]

ἦρ᾽ ἔτι παρθενίας ἐπιβάλλομαι;

Επίγραμμα 103[Επεξεργασία]

χαίροι τ᾽ ᾰ̓ νύμφᾰ, χαιρέτω τ᾽ ὀ γάμβρος·

Επίγραμμα 104[Επεξεργασία]

Τίῳ σ᾽, ὦ φίλε γάμβρε, κάλως ἐϊκάσδω;
ὄρπακι βραδίνῳ σε κάλιστ᾽ ἐϊκάσδω.

Επίγραμμα 105[Επεξεργασία]

...χαῖρε, νύμφα,
χαῖρε, τίμιε γάμβρε, πόλλα.

Επίγραμμα 106[Επεξεργασία]

οὐ γὰρ ἦν ἀτέρα πάϊς, ὦ γάμβρε, τοαύτα·

Επίγραμμα 107[Επεξεργασία]

τεσσεραμήνιον

Επίγραμμα 108[Επεξεργασία]

ὦ τὸν Ἀδώνιον.

Επίγραμμα 109[Επεξεργασία]

Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ᾽ ἀποίχῃ;
Οὐκέτι, νύμφα, προτὶ σ᾽ ἴξω, προτὶ σ᾽ οὐκέτ᾽ ἴξω.

Επίγραμμα 110[Επεξεργασία]

Ἆλλα, μὴ κάμπτε στέραν φρένα...

Επίγραμμα 111[Επεξεργασία]

φαίνεταί ϝοι κῆνος...

Επίγραμμα 112[Επεξεργασία]

ὠΐω πόλυ λευκότερον...

Επίγραμμα 113[Επεξεργασία]

Μήτ᾽ ἔμοι μέλι μήτε μελίσσαις·

Επίγραμμα 114[Επεξεργασία]

μὴ κίνη χέραδας.

Επίγραμμα 115[Επεξεργασία]

...ὄπταις ἄμμε...

Επίγραμμα 116[Επεξεργασία]

ἠμιτύβιον στέλασσον·

Επίγραμμα 117[Επεξεργασία]

τὸν ϝὸν παῖδα κάλει·

Επίγραμμα 118[Επεξεργασία]

εἰς παῖδα ἀνώνυμον
Παῖς ἔτ᾽ ἄφωνος ἔοισα τόρ᾽ ἐννέπω αἴ τις ἔρηται
φώναν ἀκαμάταν κατθεμένα πρὸ πόδων·
Αἰθοπίᾳ με κόρᾳ Λάτως ὀνέθηκεν Ἀρίστω
Ἐρμοκλειταία τῶ Σαϋναϊάδα
σὰ πρόπολος, δέσποινα γυναίκων· ᾆ σὺ χάρεισα
πρόφρων ἀμμετέραν ἐυκλέϊσον γενίαν.

Επίγραμμα 119[Επεξεργασία]

εἰς Τιμάδα
Τίμαδος ἄδε κόνις, τὰν δὴ πρὸ γάμοιο θάνοισαν
δέξατο Φερσεφόνας κυάνιος θάλαμος,
ἆς καὶ ἀπυφθιμένας παῖσαι νεόθαγι σιδάρῳ
ἄλικες ἰμμέρταν κρᾶτος ἔθεντο κόμαν.

Επίγραμμα 120[Επεξεργασία]

εἰς Πελάγωνα
Τῷ γρίππει Πελάγωνι πάτηρ ἐπέθηκε Μένισκος
κύρτον καὶ κώπαν, μνᾶμα κακοζοΐας.

Επίγραμμα 122[Επεξεργασία]

...πόλυ πάκτιδος ἀδυμελεστέρα,
χρύσω χρυσοτέρα...

Επίγραμμα 125[Επεξεργασία]

ἀλγεσίδωρον
μυθόπλοκον

Επίγραμμα 133[Επεξεργασία]

εἰς Ἔσπερον
Ἀστέρων πάντων ὀ κάλιστος...

Επίγραμμα 136[Επεξεργασία]

οὐ γὰρ θέμις ἐν μοισοπόλῳ οἰκίᾳ
θρῆνον θέμεν· οὐκ ἄμμι πρέπει τάδε.

Επίγραμμα 149[Επεξεργασία]

ἄκακος·

Επίγραμμα 150[Επεξεργασία]

ἀμαμάξυδες

Επίγραμμα 151[Επεξεργασία]

ἀμάρα·

Επίγραμμα 152[Επεξεργασία]

αὖα

Επίγραμμα 153[Επεξεργασία]

Πότνι᾽ αὔως...·

Επίγραμμα 155[Επεξεργασία]

βεῦδος,

Επίγραμμα 156[Επεξεργασία]

γρύταν

Επίγραμμα 158[Επεξεργασία]

ζάβατον

Επίγραμμα 159[Επεξεργασία]

ἀγαγοίην

Επίγραμμα 162[Επεξεργασία]

Μήδεϊα

Επίγραμμα 163[Επεξεργασία]

μύρραν

Επίγραμμα 164[Επεξεργασία]

Μοισάων

Επίγραμμα 165[Επεξεργασία]

νίτρον·

Επίγραμμα 166[Επεξεργασία]

πολυΐδριδι,

Επίγραμμα 167[Επεξεργασία]

σκύθαρρον.

Επίγραμμα 168[Επεξεργασία]

Τίοισιν ὀφθάλμοισιν...;

Επίγραμμα 169[Επεξεργασία]

χέλυννα

Επιπλέον αποσπάσματα[Επεξεργασία]

Τα παρακάτω αποσπάσματα από το Lyra Graeca δεν ήταν παρόντα στο Poetae lyrici Graeci.

Edmonds 34[Επεξεργασία]

[...]θε θῦμον
[...]μι πάμπαν
[...] δύναμαι
[...]
[...]ας κεν ἦ μοι
[...]ς̣ ἀντιλάμπην
[... κά]λον πρόσωπον
[...]
[... ἐ]γχροΐσθεις
[...]'[...]ρος̣

Edmonds 35[Επεξεργασία]

[πρὸς Χάραξον]
[...]δώσην.
[αἰ κλ]ύτων μέν τ᾽ ἐπ[πότεαι μεδ᾽ ἄνδρων]
[κωὐ κ]άλων κἄσλων, ἐ[νέπεις δὲ χαίρην]
[τοὶς φι]'λοις, λύπης τέ μ[ε σοὶ γένεσθαι]
[φαὶς ἔ]μ᾽ ὄνειδος,
[ἦτορ] οἰδήσαις, ἐπὶ τα̣[ῦτ᾽ ἀρέσκεο]
[καρδι]άν· ἄσαιο· τὸ γὰρ ν̣[όημα]
[τὤ]μον οὐκ οὔτω μ[αλάκως χόλᾳ παί-]
[δων] διάκηται·
[ἀλλὰ μὴ δό̣αζε· [γέροντας ὄρνις]
[οὐκ ἄγρη βρό]χις· συνίημ[᾽ ἔγω σε]
[οἶ πρὶν ἐσπό]λ̣ης κακότατο[ς, οἴῳ]
[δ᾽ ἀντετέθη]μεν
[δαΐῳ. σὺ δ᾽ ὦ]ν ἀτέραις με[μήλων]
[λῳόνων τίθ]η φρένας· εὔ[κολον γὰρ]
[νῶν τράφοισ]α τοὶς μάκα[ρας σάφ᾽ οἶδ᾽ ἔ-]
[μοι παρέοντας.]

Edmonds 36[Επεξεργασία]

εἰς Νηρηΐδας
[Χρύσιαι] Νηρήϊδες, ἀβλάβη[ν μοι]
[τὸν κασί]γνητον δότε τυίδ᾽ ἴκεσθα[ι,]
[κἂ μὲν] ᾦ θύμῳ κε θέλη γένεσθαι,
[ταῦτα τε]λέσθην·
[ὄσσα δὲ πρ]όσθ᾽ ἄμβροτε, πάντα λῦσα[ι,]
[καὶ φίλοι]σι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
[καὶ δύαν ἔ]χθροισι· γένοιτο δ᾽ ἄμμι
[δύσκλεα μ]ήδεις.
[τὰν κασιγ]νήταν δὲ θέλοι πόησθα[ι]
[ἔμμορον] τίμας· ὀνίαν δὲ λύγραν
[καὶ λόγοις] ὄτοισι πάροιθ᾽ ἀχεύων
[ἄμμον ἐδά]μ̣να
[κῆρ ὄνειδο]ς̣ εἰσαΐων τό κ᾽ ἐν χρῷ
[κέρρεν, ἀλ]λ᾽ ἐπ᾽ ἀγ[λαΐ]ᾳ πολίταν
[ἀββάλην ἄ]λλως, [ὄτα] νῆ κε δαῦτ᾽ οὖ-
[δεν διὰ μά]κρω·
[καὶ συνάορ]ον, αἴ κ[ε θέλη, ἀξίοι]σι
[ἐν λέχεσσ᾽ ἔ]χ̣ην· σὺ [δέ], κύνν[᾽ ἔ]ρε[μ]να,
[ρῖνα πρὸς γάᾳ] θεμ[έν]α κακάν[θην]
[ἄλλα πεδάγρ]η.

Edmonds 37[Επεξεργασία]

[πρὸς Χάραξον]
...Κύπρι, καί σε πι[κροτέρ]αν ἔπευρε·
οἰ δὲ καυχάσαντο τόδ᾽ ἔννέ[ποντες·]
'Δωρίχα τὸ δεύτερον ὠς πόθε[ννον]
[εἰς] ἔρον ἦλθε.'

Edmonds 65[Επεξεργασία]

[...] ἀλλ᾽ ἄγιτ᾽, ὦ φίλαι,
[ἀοίδας ἀπυλήξομεν], ἄγχι γὰρ ἀμέρα.
(Σα[φοῦς μ]ε[λῶν (β′)])

Edmonds 82[Επεξεργασία]

[πρὸς Ἄτθιδα?]
...'Ψάπφ᾽, ἦ μὰν οὔτως ἔγω οὔ σε φιλήσω.
ὦ φαῖν᾽ ἄμμι, κἠξ εὔναν λυῖε τέαν
πεφιλημμ[έν]αν ἴσχυν, ὔδατι δὲ
κρίνον [ὠς ἀ]κήρατον παρὰ κράναν
πέπλον Χῖον ἀπύσχοισα λούεο·
καὶ Κλεῖϊς σάων καβφέροισα γρῠταν
κροκόεντα λώπεά σ᾽ ἐββάλη καὶ
πέπλον πορφύριον· κἀββεβλημμένᾳ
χλαίνᾳ πέρ σ᾽ ἐξ[ακ]ρισάντων ἄνθινοι
στέφανοι περ[ὶ κρᾶτά σοι] δέθεντες,
κἄλθ᾽ ὄσᾳ μαίν[ης μ᾽ ἄδεα καλλ]όνᾳ.
φρῦσσον, ὦ Πρα[ξίνω, κάρ]υ᾽ ἄμμιν, ὠς
παρθένων πό[τον ἀδίω π]οήσω·
ἔκ τινος γὰρ θέων [ταῦτ᾽ ἄ]μμι, τέκνον·
ἦ μὰν τᾷδ᾽ ἀμέρ[ᾳ προτὶ] φιλτάταν
Μυτιλάνναν π[ολίων η]ὔξατ᾽ ἤδη
γυναίκων ἀ κα[λίστα Ψ]άπφ᾽ ἀπύβην
πεδ᾽ ἀμμέω[ν, ἀ μάτ]ηρ πεδὰ τῶν τέκνων
φίλτα[τ᾽ Ἄτθι, μῶν ἄρα] ταῦτα τὰ πρὶν
ἐπι[λάθεαι πάντ᾽ ἢ ὀμμναίσα᾽ ἔτι;...

Edmonds 83[Επεξεργασία]

[πρὸς Ἄτθιδα?]
[Ἄτθιδ᾽ οὔποτ᾽ ἄρ᾽ ὄ]ψ[ομαι,]
τεθνάκην δ᾽ ἀδόλως θέλω.
ἄ με ψισδομένα κατελίππανεν
πόλλα, καὶ τόδ᾽ ἔειπέ μ[οι·]
ᾬμ᾽, ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν·
Ψάπφ᾽, ἦ μάν σ᾽ ἀέκοισ᾽ ἀπυλιππάνω.
τὰν δ᾽ ἔγω τάδ᾽ ἀμειβόμαν·
Χαίροισ᾽ ἔρχεο κἄμεθεν
μέμναισ᾽· οἶσθα γὰρ ὤς <τ᾽> ἐπεδήπομεν.
αἰ δὲ μὴ, ἀλλά σ᾽ ἔγω θέλω
ὄμναισαι τ[ὰ σ]ὺ [λά]θεαι,
ὄσσ᾽ ἄμμ[ες φίλα] καὶ κάλ᾽ ἐπάσχομεν·
πό[λλοις ἂ στεφάν]οις ἴων
καὶ βρ[όδων γλυ]κίων γ᾽ ὔμοι
κὰπ π[λόκων] πὰρ ἔμοι περεθήκαο,
καὶ πόλλαις ὐπαθύμιδας
πλέκταις ἀμφ᾽ ἀπαλᾳ δέρᾳ
ἀνθέων ἔκ[ατον] πεποημμέναις,
καὶ πόλλῳ ν[έαρο]ν σὺ χρῶ
βρενθείω πρ[οχόῳ μύρ]ω
ἐξαλείψαο κα[ὶ βασιληΐω,]
καὶ στρώμν[ας ἔπι κημένα]
ἀπάλαν πὰν [ὀνηάτων]
ἐξίης πόθο[ν ἤδε πότων γλυκίων]...

Edmonds 84[Επεξεργασία]

[...καὶ ταῦτά σ᾽ ἀμειβόμαν ἐγ]ω·
['Νὴ θέαν ἔγω σοι τόδ᾽ ὀμώ]μοκα,
[ὠς οὐδ᾽ αὔτα πόλλαις, ἀ]λλ᾽ ἴαν ἦχον
[μόναν ἂπ τῶ Δίος τὰν] παρθενίαν,
[ὔμως δ᾽ οὐκ ὄδδον] ὠρρώδων ὐπὲρ ὂν
[ἀπύ μοί ϝ᾽ ἐπέσκ]ηψ᾽ Ἦρα βάλεσθαι.'
[ταῦτ᾽ ἔγω σ᾽ ἠ]ΰφραν᾽ ἄρ᾽ ὠξυβόων δ᾽·
['Ἄμμι μάν,] πάρθεν᾽, ἀ νὺξ οὐκὶ βάρυ
[φαίνετ]᾽ ἔμμεν· ὤστ᾽ οὐ μὴ σύ γ᾽ ἀτύξη'...

Edmonds 85[Επεξεργασία]

...ἦρ᾽ ἀ[...
δῆρα το[...
Γογγύλα τ[᾽ ἔφατ᾽· 'Οὔ τι πᾳ τόδ᾽ ἔγνως;]
ἤ τι σᾶμ᾽ ἐθέλ[ης δεικνύναι τέαις]
παῖσι;' 'Μάλιστ᾽,' ἀμ[ειβόμαν ἔγω. 'Ἔρ-]
μας γ᾽ εἰσῆλθ᾽· ἐπὶ [δὲ βλέποισ᾽ ἔγω ϝε]
εἶπον· Ὦ δέσποτ᾽, ἔπ[παν ἀπωλόμαν·]
[ο]ὐ μὰ γὰρ μάκαιραν [ἔγω θέαν]
[ο]ὖδεν ἄδομ᾽ ἔπαρθ᾽ ἄγα[ν ἔτ᾽ ὄλβῳ,]
κατθάνην δ᾽ ἴμμερός τις ἄ[γρεσέ με·]
λῶ στᾶσ᾽ εἰς δροσόεντ᾽ ἄγ[ρον σέ μ᾽ οἶ]
Ἀτρῄδαν Ἀγαμ[έμνον᾽ ἄγαγες πρὶν]
[πά]ν τε ταἴρη[τον ἄνθος Ἀχαιίων.]
[χ]ρῆ δὲ τοῦτ[᾽ ἀπυλιππάνην με φαῦ-]
[ο]ς, ἄτις ὀ.[...]

Edmonds 86[Επεξεργασία]

[πρὸς Ἄτθιδα]
[Ἀτθι, σοὶ κἄμ᾽ Ἀνακτορία φίλα]
[πηλόροισ᾽ ἐνὶ] Σάρδε[σιν]
[ναίει, πό]λλακι τυίδε [ν]ῶν ἔχοισα,
ὤς ποτ᾽ ἐζώομεν βίον, ἆς ἔχε
σὲ θέᾳ ϝικέλαν ἀρι-
-γνώτᾳ, σᾷ δὲ μάλιστ᾽ ἔχαιρε μόλπᾳ.
νῦν δὲ Λύδαισιν ἐμπρέπεται γυναί-
κεσσιν ὤς ποτ᾽ ἀελίω
δύντος ἀ βροδοδάκτυλος σελάννα
πὰρ τὰ περρέχοισ᾽ ἄστρα, φάος δ᾽ ἐπί-
σχει θάλασσαν ἐπ᾽ ἀλμύραν
ἴσως καὶ πολυανθέμοις ἀρούραις,
ἀ δ᾽ ἐέρσα κάλα κέχυται τεθά-
λαισι δὲ βρόδα κἄπαλ᾽ ἄν-
θρυσκα καὶ μελίλωτος ἀνθεμώδης.
πόλλα δὲ ζαφοίταισ᾽ ἀγάνας ἐπι-
μνάσθεισ᾽ Ἀτθίδος ἰμμέρω
λέπταν ποι φρένα κῆρ᾽ ἄσᾳ βόρηται.
κῆθι τ᾽ ἔλθην ἄμμ᾽ ὀξυβόη· τὰ δ᾽ οὐ
νῷν γ᾽ ἄπυστα νὺξ πολύω[ς]
γαρυίει δι᾽ ἄλος πα[ρε]ν̣ρ̣ε̣ο̣[ίσας.]

Edmonds 89[Επεξεργασία]

Ἦλθες· κεὖ ἐποίησας· ἔγω δέ σε
μαόμαν, ὂν δ᾽ ἔφλαξας ἔμαν φρένα
καυομέναν πόθῳ· χαῖρ᾽ ἄμμι, <χαῖρε>
πόλλα καὶ ϝισᾱ́ρῑθμα τόσῳ χρόνῳ
ἀλλάλαν ἀπελείφθημεν.

Edmonds 94[Επεξεργασία]

...πτερύγων δ᾽ ὐπακακχέει
λιγύραν ἀοίδαν, ὄποτα φλόγι
<ὀ θέ>ος κατέτᾳ <γάα>ν
ἐπι<πε>πτάμενος καταύγη...

Edmonds 113A[Επεξεργασία]

[Εὐδαιμ]ονίαν τε κὐγίειαν

Edmonds 113B[Επεξεργασία]

[Γῆρας] ζαφύγοιμι, παῖδες· ἤβα

Edmonds 133[Επεξεργασία]

Ποικίλλεται μὲν γαῖα πολυστέφανος.

Edmonds 134[Επεξεργασία]

δολοπλόκας γὰρ Κυπρογένεος πρόπολον

Edmonds 158[Επεξεργασία]

...σοὶ χάριεν μὲν εἶδος
κὤππατα μελλιχόχροα
<νύμφ᾽,> ἔρος δὲ <τέῳ> κάλῳ
περκέχυται προσώπῳ,
καί σε τέτικεν ἐξόχως
Ἀφρόδιτα...