Ελληνική Ανθολογία/XVI/244 Αγαθία

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
AG XVI 244 Αὐτομάτως, Σατυρίσκε, δόναξ τεὸς ἦχον ἰάλλει
Συγγραφέας:
Ελληνική Ανθολογία, XVI (βιβλίο 16ο, Πλανούδειο Παράρτημα)
Αὐτομάτως, Σατυρίσκε, δόναξ τεὸς ἦχον ἰάλλει, Αγαθία του Σχολαστικού, Ελληνική Ανθολογία, Βιβλίο 16o, επίγραμμα 244 (AG XVI 244)


XVI 244 Αγαθία[Επεξεργασία]

«Αὐτομάτως, Σατυρίσκε, δόναξ τεὸς ἦχον ἰάλλει· ἢ τί παρακλίνας οὖας ἄγεις καλάμωι;»
ὃς δὲ γελῶν σίγησεν· ἴσως δ' ἂν φθέγξατο μῦθον, ἀλλ' ὑπὸ τερπωλῆς εἴχετο ληθεδόνι.
οὐ γὰρ κηρὸς ἔρυκεν· ἑκὼν δ' ἠσπάζετο σιγήν, θυμὸν ὅλον τρέψας πηκτίδος ἀσχολίηι.