Ελληνικά

Από Βικιθήκη
Ἑλληνικά
Συγγραφέας:
Προέλευση κειμένου: E. C. Marchant επιμ. (1901). Xenophontis Opera omnia, τόμ. 1. Oxonii: E typographeo Clarendoniano