Εις τον Θεόν (Π. Σούτσος)

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εἰς τὸν Θεόν
Συγγραφέας:
Από την ποιητική συλλογή «Ὁδοιπόρος».


Θεέ! ὑμνεῖ τὴν δόξαν σου ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα·
μὲ ἄνθη ἔστρωσας τὴν γῆν, μὲ ἄστρα τὸν αἰθέρα.
Ἀσύμφωνοι τόσοι λαοὶ σὲ προσκυνοῦν συμφώνως·
ποικίλαι γλῶσσαι χίλιαι, σὲ συνυμνοῦν συγχρόνως.
Τὸ πᾶν ἀμέτρητος μετρᾷς, ἀόριστος ὁρίζεις·
τὸ πᾶν ἀόρατος ὁρᾷς, ἀγνώριστος γνωρίζεις.
Τὸ φῶς ὑπάρχει σῶμά σου
ὁ ἥλιος δὲ ὄμμα σου,
ὁ κεραυνὸς φωνή σου.
Τὸ ἅπειρον διάστημα
τὸ μέγα σου ἀνάστημα,
καὶ ὁ αἰὼν στιγμή σου.
Δύνατο ὁ δάκτυλός σου
ὡς μοχλὸς τὴν γῆν νὰ σείσῃ,
καὶ τὸ κοῖλον τῆς χειρός σου
τοὺς Ὠκεανοὺς νὰ κλείσῃ·
μὲ πνοήν σου μίαν σβύνεις
τῶν ἀστέρων τοὺς φανούς,
καὶ μ' ἕν μόνο νεῦμα κλίνεις
πρὸς τὴν γῆν τοὺς οὐρανούς.