Εις την θανούσαν θυγατέρα μου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εἰς τὴν θανοῦσαν θυγατέρα μου
Συγγραφέας:
Γεωργίου X. Ζαλοκώστα Τὰ Ἅπαντα (1873)


Ὦ ἄγγελε τῶν οὐρανῶν, λατρεία τῆς ψυχῆς μου,
Ὦ ἀγαθὸν κοράσιον, ποῦ εἶναι ἡ ἐλπίς μου
Καὶ ἡ παρηγορία μου;
Μὲ τρόμον τῶν ὀνείρων μου γνωρίζω τὴν ἀπάτην,
Εἰς τὸν θλιμμένον οἶκόν μου σ’ ἀναζητῶ εἰς μάτην·
Ποῦ εἶσαι, Βικτωρία μου;

Ὦ σεῖς, ποῦ χεὶρ ἀγαπητὴ ἐφύτευσεν, ὦ ἄνθη,
Καθὼς μόλις ἀνθήσασα ἡ κόρη μ’ ἐμαράνθη,
Καὶ σεῖς νὰ μαρανθῆτε.
Τὸ χῶμά σας νέφος ὑγρὸν ποτὲ νὰ μὴ δροσίσῃ,
Τὸ χῶμά σας ἀνθρώπου χεὶρ ποτὲ νὰ μὴ ποτίσῃ·
Στὸ χῶμά σας καῆτε.