Εις την αγίαν ανάστασιν του Χριστού του Θεού ημών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Απόσπασμα:


Λευχειμονοῦσα / νῦν προῆλθεν ἡ κτίσις
Τὸ γὰρ σκοτεινὸν / ἐκδιδύσκεται χρέως,
Λευκὴν δὲ φωτὸς / ἀμφιέννυται χἀριν
Παρῆλθεν ἡ νὺξ / τῶν πλανἠτων μὲν λόγων...
Κέκμηκεν Ὀρφεὺς / καὶ παρῆκε τὴν λύραν,
ὁ Φοῖβος αὐτῶν / οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα,
Μαραίνεται δρῦς / καὶ πεφίμωται τρίπους.
Πλάτων σιωπᾶ / καὶ λαλεῖ σκυτεργάτης
Νοσεῖ Γαληνός, / ἐκφοβοῖ δὲ τὰς νόσους
ὁ Πέτρος ἡμῶν / τὰς σαγήνας ὁ πλέκων
πᾶσαν διώκει / τῶν βροτείων τὴν νόσον…