Εις την Ελευθερίαν

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εἰς τὴν Ἐλευθερίαν
Συγγραφέας:


Ὦ τῆς ἀρετῆς θυγάτηρ! θεὰ δόξης! θεὰ φώτων!
Θήραμα τῶν ἐθνῶν ὅλων περιμάχητον καὶ πρῶτον!
Διὰ σὲ σεμνὴ παρθένος! καὶ ὁ θάνατος αὐτὸς
πάλαι ἦτον εἰς Ἑλλάδα καὶ γλυκὺς καὶ ζηλωτός.
Ἔρωτα τοιοῦτον βάλλεις
εἰς τοὺς ἐραστάς σου δόξης ἀθανάτου καὶ μεγάλης.
Διὰ σὲ ὁ Τιμολέων συγγενῆ σπαράξας στήθη,
καὶ μητέρα καὶ πατρίδα, κ' εὐτυχίαν ἐστερήθη.

Διὰ σὲ καὶ εἰς αὐτόν της τὸν θαυματουργὸς αἰῶνα,
ἡ Ἑλλὰς ὴ θεσπεσία χαλκοῦν ἔλαβε χιτῶνα,
κ' εἰς τοὺς δόλους τῆς Εὐρώπης, κ' εἰς τὰ ξίφη τῆς Ἀσίας
ἰσχὺν ἔταξεν ἀθραύστου ἀρετῆς καὶ καρτερίας,
κ' εἰς σφαγῆς δεινὰς ἡμέρας
νόμους ἔθεσεν εἰς Ἄστρος πολιτείας ἐλευθέρας,
καὶ αὐτοὺς λατρεύει ἔτι, ὡς πατρῴους της θεούς,
ἡγεμὼν ὁδοῦ εἰς ὅλης τῆς Ἀσίας τοὺς λαούς.

Σήμερον εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐλθὲ πάλιν, ὦ θεά!
Νέαν σήμερον θρησκείαν θέλ' ἡ νέα γενεά.
Τὴν θεότητά σου θέλουν νὰ καθιερώσουν ἴσως,
ὅσοι κατὰ σοῦ κηρύττουν καὶ καταδεομὴν καὶ μῖσος.
Μὲ μαρτύρων βάφοντ' αἷμα
τῆς πρωτοφανοῦς θρησκείας ἡ τιάρα καὶ τὸ στέμμα.
Ὡς θρησκεία μας νὰ ἔχῃς, ἀρχινᾷς τοὺς μάρτυράς σου.
Θέλεις ἔχει τοὺς βωμούς σου, τὰ θυσιαστήριά σου.

Ἔρχεσαι... κ' εἰς τὰς ὁδούς μας ὁ λαὸς χειροκροτεῖ,
καὶ νὰ σὲ ὑψώσῃ πάλιν, ἐπὶ ἅρματος ζητεῖ.
Καὶ σὲ ῥαίνουν ὑακίνθους αἱ γυναῖκες καὶ τὰ βρέφη
τῆς δρυὸς τῆς Ἐπιδαύρου κλάδος ἔνδοξος σὲ στέφει
τῆς δρυὸς ἐκείνης κλάδος,
ὅπου κάθησαν οἱ πρῶτοι παραστάται τῆς Ἑλλάδος,
καὶ συνέθεσαν τὸ πρῶτον σύνταγμα τῆς πολιτείας
εἰς τὰ θέμεθλα ὡραίας καὶ ἁπλῆς ἰσονομίας.