Τη φιλτάτη μου...

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Τῇ φιλτάτῃ μου…
Συγγραφέας:
Δημοσιεύθηκε στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891 του Κωνσταντίνου Σκόκου


Τῌ ΦΙΛΤΑΤῌ ΜΟΥ…
[Ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῶν γενεθλίων της]

Η ὕπαρξίς μου στρέφεται εἰς πόθον μόνον ἕνα,
Εἰς ἓν γλυκύ μου ὄνειρον καὶ εἰς εὐχήν μου μίαν·
Νὰ θάλλωσι τὰ ἔτη σου, φαιδρά, χαριτωμένα.
Νὰ ἔχης καῖον πάντοτε τὸ πῦρ εἰς τὴν καρδίαν.

Νὰ μὴ στενάξῃς δύσελπις μὲ χείλη μαραμμένα
Καὶ ἡ ψυχή σου νὰ τρυφᾷ εἰς δρόσον καὶ εὐδίαν·
Τὰ ρόδα τοῦ Μαΐου σου ν’ ἀκμάζουν ἀνθισμένα
Καὶ ν’ ἀπολαύσῃς διαρκῆ ἀγγέλων εὐτυχίαν.

Τὸ κάλλος, τὴν νεότητα καὶ τὴν χαρὰν νὰ ψάλλῃς,
Ὡς ἀηδών, καὶ δάκρυα ποτέ σου νὰ μὴ χύσῃς·
Ὡς ῥόδον, πάντοτ’ εὔχαρις καὶ τρυφερὰ νὰ θάλλῃς·

Εἰς παραδείσους τέρψεων σοὶ εὔχομαι νὰ ζήσῃς·
Εἰς πᾶν ἁγνὸν καὶ εὐγενὲς καὶ ὑψηλὸν νὰ πάλλης·
Εὐτύχει καὶ ὑγίαινε καὶ μή με λησμονήσῃς!
(Ἄργος 1887)

Δ. Κ. Βαρδουνιωτησ