Εγκύκλιος του Δημητρίου Υψηλάντη (6 Οκτωβρίου 1821)

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εγκύκλιος του Δημητρίου Υψηλάντη
Συγγραφέας:
6 Οκτωβρίου 1821«Πατριώται Πελοποννήσιοι, ιερείς και λαϊκοί, νέοι και γέροντες και στρατιώται και πάσης τάξεως και ηλικίας, έφθασεν ο καιρός, εις τον οποίον πρέπει να μαζευθήτε εδώ εις την Τριπολιτσάνδια να δώσετε την γνώμην σας και να ειπήτε όλοι τα δίκαια της πατρίδας σας. Εγώ ο πρίγκηψ Δημήτριος Υψηλάντης, ήλθον να αγωνισθώ δια την ελευθερίαν σας΄ ήλθα να διαφεντεύσω τα δίκαιά σας, την τιμήν σας, την ζωήν σας και τα πράγματά σας, ήλθον να σας δώσω νόμους δικαίους και κριτήρια δίκαια, δια να μην εμπορή κανένας να σας αδική και να σας κάμνη ό,τι θέλει. Πρέπει πλέον η τυραννία να παύση, όχι μόνο των Τούρκων, αλλά και εκείνων, όπου έχουν τυραννικά φρονήματα και θέλουν να αδικούν και να κατατυραννούν τον λαόν. Πελοποννήσιοι! Μικροί και μεγάλοι! Ενωθείτε όλοι εάν θέλετε να παύσουν αι τυραννίαι και τα κακά οπού έως τώρα εδοκιμάζατε! Εγώ είμαι ο πατήρ σας, εγώ ακούοντας, έως εις την Ρωσίαν τους αναστεναγμούς σας, ήλθον να σας διαφεντεύσω ωσάν τέκνα μου, να σας κάμω ευτυχείς, ν’ αγωνισθώ δια την ελευθερίαν σας, να φροντίσω δια την ευτυχίαν των τέκνων σας και να σας εκβάλω από αυτήν την ταπεινήν και καταφρονεμένην κατάστασιν εις την οποίαν σας κατήντησαν οι ασεβείς τύραννοι και οι φίλοι και σύντροφοι των τυράννων».