Βοήθεια:Πολυτονικό

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Η ελληνική Βικιθήκη φιλοξενεί μεγάλο αριθμό κειμένων τα οποία γράφτηκαν και εκδόθηκαν στο πολυτονικό σύστημα. Η εισαγωγή πολυτονικών χαρακτήρων δεν περιλαμβάνεται στις δυνατότητες της τυπικής διάταξης ελληνικού πληκτρολογίου. Παρακάτω παρουσιάζονται μέθοδοι εισαγωγής τους στις σελίδες της Βικιθήκης.

Χρήση μπάρας επεξεργασίας[Επεξεργασία]

Η μπάρα επεξεργασίας δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής τυπογραφικών χαρακτήρων από πολλά αλφάβητα και γλώσσες, μεταξύ των οποίων η ελληνική.

Τοποθετήστε το δρομέα κειμένου στο σημείο της περιοχής επεξεργασίας όπου θέλετε να εισάγετε πολυτονικό χαρακτήρα. Από το μενού της μπάρας επιλέξτε «Ειδικοί χαρακτήρες» και στη συνέχεια, από την αριστερή στήλη την επιλογή «Προέκταση του Ελληνικού». Στον πίνακα που θα εμφανιστεί δεξιά, κάντε κλικ με το ποντίκι (ή το δάκτυλο, αν χρησιμοποιείτε συσκευή με οθόνη αφής) πάνω στον επιθυμητό χαρακτήρα. Αυτός θα εμφανιστεί στο κείμενο, στην επιλεγμένη θέση.

Εγκατάσταση πολυτονικού πληκτρολογίου[Επεξεργασία]

Windows 7[Επεξεργασία]

Στο περιβάλλον «Ρυθμίσεις» της γραμμής γλώσσας, έχοντας επιλέξει την γλώσσα «Ελληνικά (Ελλάδας)» εμφανίζεται από κάτω «Πληκτρολόγιο» και φαίνεται κάτω του εγκατεστημένο το «Ελληνικά». Έχοντας επιλεγμένο το «Πληκτρολόγιο» ακολουθώντας την επιλογή «Προσθήκη...» μπορεί κανείς να επιλέξει να εγκατασταθεί το πληκτρολόγιο «Ελληνικά πολυτονικά». Έτσι στο εικονίδιο «EL» της γραμμής εργασιών θα εμφανίζεται δίπλα ένα εικονίδιο πληκτρολογίου το οποίο δίνει τη δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στα δύο ελληνικά πληκτρολόγια.

Πληκτρολόγηση[Επεξεργασία]

Τυπικό πληκτρολόγιο χωρίς συνδυασμό πλήκτρων

~1234567890-=←BackSp
Tab ↹;ςερτυθιοπ[]\
CapsLockασδφγηξκλ΄'↵ Enter
⇧ Shiftζχψωβνμ,./⇧ Shift
Ctrlfn⊞ WinspaceAlt Gr≣ MenuCtrl

Με κόκκινο σημειώνονται τα πλήκτρα τα οποία είναι πλήκτρα συνδυασμού, και ο χαρακτήρας που δίνουν δεν εμφανίζεται αμέσως παρά μόνο αν πατηθεί το space ή κάποιο πλήκτρο με το οποίο δεν συνδυάζονται. Σε όλους τους παρακάτω συνδυασμούς, το φωνήεν πληκτρολογείται σε δεύτερο χρόνο, ενώ τα προηγούμενα πρέπει να βρεθούν πατημένα συγχρόνως. Οποιοδήποτε από τα παρακάτω για κεφαλαίο γράμμα μπορεί να πληκρολογηθεί είτε με το CapsLock ενεργοποιημένο είτε αφού δοθεί ο πρώτος συνδυασμός να ακολουθήσει ταυτόχρονα ⇧ Shift+φωνήεν

Οξεία

Η οξεία εισάγεται όπως και στο κανονικό ελληνικό πληκτρολόγιο με τον συνδυασμό ΄+φωνήεν

Βαρεία

Η βαρεία εισάγεται με τον συνδυασμό ]+φωνήεν

Ψιλή

Η ψηλή εισάγεται με τον συνδυασμό '+φωνήεν και επίσης '+ρ

Δασεία

Η δασεία εισάγεται με τον συνδυασμό ⇧ Shift+'+φωνήεν και επίσης ⇧ Shift+'+ρ

Περισπωμένη

Η περισπωμένη εισάγεται με τον συνδυασμό [+φωνήεν (δεν ισχύει για τα φωνήεντα έψιλον και όμικρον τα οποία δεν περισπώνται)

Υπογεγραμμένη

Η υπογεγραμμένη εισάγεται με τον συνδυασμό ⇧ Shift+[+φωνήεν (ισχύει μόνο για τα φωνήεντα άλφα, ήττα και ωμέγα)

Διαλυτικά

Τα διαλυτικά εισάγονται όπως και στο κανονικό ελληνικό πληκτρολόγιο με τον συνδυασμό ⇧ Shift+΄+φωνήεν (μόνο για τα φωνήεντα ιώτα και ύψιλον)

Συνδυασμοί δύο σημαδιών
ψιλή και οξεία

/+φωνήεν

δασεία και οξεία

⇧ Shift+/+φωνήεν

ψιλή και βαρεία

\+φωνήεν (ἂ ἒ ἢ ἲ ὂ ὒ ὢ)

δασεία και βαρεία

⇧ Shift+\+φωνήεν (ἃ ἓ ἣ ἳ ὃ ὓ ὣ)

ψιλή και περισπωμένη

=+φωνήεν (ἆ ἦ ἶ ὖ ὦ)

δασεία και περισπωμένη

⇧ Shift+=+φωνήεν (ἇ ἧ ἷ ὗ ὧ)

υπογεγραμμένη και περισπωμένη

Alt Gr+/+φωνήεν (ῇ ῷ και ᾷ)

υπογεγραμμένη και οξεία

Alt Gr+;+φωνήεν (ῄ ῴ και ᾴ)

υπογεγραμμένη και βαρεία

Alt Gr+]+φωνήεν (ῂ ῲ και ᾲ)

διαλυτικά και οξεία

Alt Gr+΄+φωνήεν (ΐ και ΰ) ή

~+φωνήεν

διαλυτικά και βαρεία

⇧ Shift+~+φωνήεν (ῒ και ῢ)

Συνδυασμοί τριών σημαδιών
υπογεγραμμένη και ψιλή και περισπωμένη

Alt Gr+φωνήεν (ᾆ ᾖ ᾦ)

υπογεγραμμένη και ψιλή και οξεία

Alt Gr+/+φωνήεν (ᾄ ᾔ ᾤ)

υπογεγραμμένη και ψιλή και βαρεία

Alt Gr+\+φωνήεν (ᾂ ᾒ ᾢ)

υπογεγραμμένη και δασεία και περισπωμένη

Alt Gr+⇧ Shift+=+φωνήεν (ᾇ ᾗ ᾧ)

υπογεγραμμένη και δασεία και οξεία

Alt Gr+⇧ Shift+/+φωνήεν (ᾅ ᾕ ᾥ)

υπογεγραμμένη και δασεία και βαρεία

Alt Gr+⇧ Shift+\+φωνήεν (ᾃ ᾓ ᾣ)

Συνδυασμός Alt Gr + πλήκτρο

ϚϞϠ£ § ¤¦°±½←BackSp
Tab ↹´  ® ¥    «»¬
CapsLock         ΅᾿ ↵ Enter
⇧ Shift  ©      ι ⇧ Shift
Ctrlfn⊞ WinspaceAlt Gr≣ MenuCtrl

Βοηθητικό λογισμικό[Επεξεργασία]

  • Πολυτονικός διορθωτής (spellchecker). Δωρεάν πρόσθετο για διάφορα λειτουργικά συστήματα και web browsers. (ιστοσελίδα).

Εξωτερικές συνδέσεις[Επεξεργασία]