Βοήθεια:Ονοματοχώροι

Από Βικιθήκη

Οι σελίδες ενός ιστοχώρου που υλοποιείται με το λογισμικό MediaWiki χωρίζονται σε ομάδες με διαφορετικές λειτουργίες η κάθε μία. Οι ομάδες αυτές ονομάζονται «Namespaces» (συντομογραφία: NS). Στην ελληνική γλώσσα έχει επικρατήσει η ονομασία «Ονοματοχώροι». Οι σελίδες του κάθε ονοματοχώρου αναγνωρίζονται από το πρόθεμα στον τίτλο τους. Για παράδειγμα, αυτή η σελίδα με τίτλο «Βοήθεια:Ονοματοχώροι» ανήκει στον ονοματοχώρο «Βοήθεια».

Οι περισσότεροι ονοματοχώροι δημιουργούνται αυτόματα με την εγκατάσταση του MediaWiki. Κάποιοι άλλοι δημιουργούνται με την εγκατάσταση πρόσθετων λειτουργιών που ονομάζονται «Επεκτάσεις» (Extensions). Τέλος, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν προσαρμοσμένοι ονοματοχώροι για να καλύψουν νέες χρήσεις, με παρέμβαση τεχνικών που διαχειρίζονται το λογισμικό (Δείτε τεχνικές λεπτομέρειες στη σελίδα mw:Manual:Using custom namespaces).

Κάθε ονοματοχώρος, με κάποιες εξαιρέσεις, συνοδεύεται από αντίστοιχο ονοματοχώρο συζήτησης στις σελίδες του οποίου διεξάγονται συζητήσεις ή προσθέτονται σχόλια. Επίσης κάθε ονοματοχώρος και ονοματοχώρος συζήτησης αντιστοιχεί σε έναν αριθμό ο οποίος τους αντιπροσωπεύει στη βάση δεδομένων που φιλοξενεί τα περιεχόμενα του ιστοχώρου. Κατά συνθήκη οι ονοματοχώροι αντιστοιχίζονται σε ζυγό αριθμό και ονοματοχώροι συζήτησης σε μονό. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ονοματοχώροι που υπάρχουν στην ελληνική Βικιθήκη.


Ονοματοχώρος No. Εναλλακτικές ονομασίες Χρήση
κύριος ονοματοχώρος 0 Ονοματοχώρος χωρίς πρόθεμα. Φιλοξενεί το κύριο περιεχόμενο της Βικιθήκης, δηλαδή πρωτογενή κείμενα.
Συζήτηση 1
Χρήστης 2 User Κάθε χρήστης εγγεγραμμένος ή ανώνυμος έχει σελίδα χρήστη. Σε αυτή μπορεί να τοποθετήσει συνοπτικές πληροφορίες για τον εαυτό του και τη δραστηριότητά του στη Βικιθήκη. Όταν κάποιος αφήσει μήνυμα στη σελίδα συζήτησής σας θα δείτε το μήνυμα «Έχετε νέα μηνύματα» σε πορτοκαλί φόντο στην κορυφή της οθόνης.
Συζήτηση χρήστη 3 User talk
Βικιθήκη 4 Wikisource
Project
Σελίδες σχετικά με τις διαδικασίες, τους κανόνες και το συντονισμό των χρηστών στη Βικιθήκη. Περιλαμβάνει σελίδες όπως η Γραμματεία, το Σημειωματάριο διαχειριστών, προτάσεις διαγραφής σελίδων, ανακοινώσεις για τα πνευματικά δικαιώματα κλπ.
Συζήτηση Βικιθήκη 5 Wikisource talk
Project talk
Αρχείο 6 Σελίδες όπου μπορούν να προστεθούν πληροφορίες για αρχεία που έχουν επιφορτωθεί. Σε αυτές εμφανίζονται επίσης στατιστικά στοιχεία χρήσης και παλιότερες εκδόσεις του αρχείου.
Συζήτηση αρχείου 7
MediaWiki 8 Περιλαμβάνει μηνύματα συστήματος, σελίδες μορφοποίησης όπως η MediaWiki:Common.css και κώδικα μικροεφαρμογών (Gadgets). Μόνο Διαχειριστές μπορούν να επεξεργαστούν τα περιεχόμενά τους.
Συζήτηση MediaWiki 9
Πρότυπο 10
Συζήτηση προτύπου 11
Βοήθεια 12
Συζήτηση βοήθειας 13
Κατηγορία 14
Συζήτηση κατηγορίας 15
Σελίδα 100
Συζήτηση σελίδας 101
Μεταγραφή 102
Συζήτηση μεταγραφής 103
Συγγραφέας 108
Συζήτηση συγγραφέα 109
Πύλη 110
Συζήτηση πύλης 111
Module 828
Module talk 829