Βικιθήκη:Προστασία κειμένων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι διαχειριστές της Βικιθήκης έχουν την δυνατότητα να "κλειδώνουν" άρθρα ή εικόνες έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η επεξεργασία τους ή η αλλαγή τους παρά μόνο από τους διαχειριστές.

Χρήσεις προστασίας[Επεξεργασία]

Διασφάλιση της ακεραιότητας των κειμένων[Επεξεργασία]

Η Βικιθήκη περιέχει ελεύθερα κείμενα στην μορφή που είχαν δημοσιευτεί στο παρελθόν και κατά συνέπεια η ακεραιότητα των κειμένων αυτών θα πρέπει να διασφαλίζεται. Αρχικά τα κείμενα θα πρέπει να μπορούν να υπόκεινται σε επεξεργασία προκειμένου να διορθώνονται τυχόν λάθη ή να ολοκληρώνονται εφόσον είναι ημιτελή ή ακόμα και με σκοπό την μορφοποίηση τους. Κείμενα που βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας (75% ή 100%) θα πρέπει να προστατεύονται από περαιτέρω επεξεργασία. Για την ποιότητα των κειμένων δείτε σχετικά Βικιθήκη:Ποιότητα κειμένων.

Βανδαλισμός[Επεξεργασία]

Προσωρινή προστασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σελίδες που αποτελούν επανειλημένα στόχο βανδαλισμού (διαφημιστικό ή ακατάλληλο υλικό, spam κτλ.).

Διαμάχες στην επεξεργασία[Επεξεργασία]

Αν και τα κείμενα της Βικιθήκης δεν εξελίσσονται από τους χρήστες, όπως συμβαίνει στην Βικιπαίδεια, σε περίπτωση που παρουσιάζονται έντονες διαμάχες πάνω στην επεξεργασία ενός κειμένου ενδείκνυται η προσωρινή προστασία της σχετικής σελίδας προκειμένου να επιλυθούν.

Σελίδες που προστατεύονται[Επεξεργασία]

Υπάρχουν αρκετές σελίδες που θα πρέπει να προστατεύονται:

  1. Μηνύματα συστήματος: Όλες οι σελίδες με το namespace MediaWiki πρέπει να κλειδώνονται ώστε να προστατεύονται από την επεξεργασία απλών χρηστών (μη-διαχειριστές). Οι σελίδες αυτές περιέχουν μηνύματα του συστήματος και η τροποποίηση τους μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.
  2. Κείμενα άριστης ποιότητας: Αν ένα κείμενο έχει ποσοστό ποιότητας 75% (είναι δηλαδή επιβεβαιωμένης ποιότητας από έναν χρήστη) ή 100% (επιβεβαιωμένης ποιότητας από αρκετούς χρήστες), τότε θα πρέπει να προστατεύεται για την διασφάλιση της ακεραιότητάς του.

Σελίδες που δεν προστατεύονται[Επεξεργασία]

Υπάρχουν σελίδες που δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε προστασία από επεξεργασία (με εξαίρεση περιπτώσεις βανδαλισμού ή έντονης συντακτικής διαμάχης):

  1. Σελίδες συζήτησης: Καμία σελίδα συζήτησης δεν θα πρέπει να προστατεύεται. Σελίδες αυτού του είδους εξυπηρετούν την επικοινωνία με σκοπό την βελτίωση των υφιστάμενων κειμένων.
  2. Σελίδες της Βικιθήκης: Σελίδες με το namespace Βικιθήκη: θα πρέπει να είναι σε θέση να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από όλους τους χρήστες καθώς δεν υπάρχει ανάγκη διασφάλισης του περιεχομένου τους. Επιπλέον περιλαμβάνουν και σελίδες βοήθειας για την Βικιθήκη στις οποίες μπορούν όλοι οι χρήστες να συνεισφέρουν.

Διαδικασία προστασίας[Επεξεργασία]

  1. Έλεγχος της ποιότητας του κειμένου. Απαιτείται ποσοστό 75% ή 100%.
  2. Σε περίπτωση ικανοποιητικού ποσοστού ποιότητας ενός κειμένου, μπορεί να ζητηθεί η προστασία του από οποιονδήποτε χρήστη είτε με χρήση του σχετικού προτύπου (Πρότυπο:κλείδωμα) είτε δηλώνοντας το στη σελίδα συζήτησης του κειμένου.
  3. Αν το κείμενο δεν υποστεί περαιτέρω διορθώσεις ή τροποποιήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την αίτηση προστασίας του, τότε οι διαχειριστές μπορούν να προχωρήσουν στο κλείδωμα του κειμένου.
  4. Ένα κείμενο μπορεί να "ξεκλειδώσει" εφόσον ζητηθεί από κάποιον χρήστη στη σελίδα συζήτησης του κειμένου. Αυτό είναι πιθανό να συμβεί για κείμενα ποιότητας 75% που μπορούν να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο. Αν το συγκεκριμένο κείμενο θεωρηθεί ποιότητας 100%, τότε κάποιος από τους διαχειριστές μπορεί να κλειδώσει ξανά το κείμενο.

Δείτε επίσης http://en.wikisource.org/wiki/Wikisource:Protection_policy