Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικιθήκη:Ποιότητα κειμένων

Από Βικιθήκη

Άλλες γλώσσες: Αγγλικά | Γαλλικά

Ποιότητα κειμένων
Ημιτελές κείμενο υπό διαμόρφωση
Πλήρες κείμενο που δεν έχει όμως ελεγχθεί
Κείμενο πλήρες που έχει υποστεί διορθώσεις
Κείμενο άριστης ποιότητας που έχει ελεγχθεί από πολλούς χρήστες


Τα παρακάτω εικονίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δηλώσουν την ποιότητα ενός κειμένου. Μπορούν να εμφανίζονται σε σελίδες οποιουδήποτε είδους, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

  • (Image:25%.svg): Κείμενα ημιτελή ή κείμενα που δεν έχουν ελεγχθεί καθόλου ως προς το περιεχόμενο τους.
  • (Image:50%.png): Κείμενα πλήρη, τα οποία ενδεχομένως να περιέχουν λάθη ως προς το περιεχόμενο ή την διαμόρφωσή τους.
  • (Image:75%.png): Κείμενα με σημαντικό βαθμό αξιοπιστίας, ικανοποιητικά διαμορφωμένα και με αναφορά στην πηγή από την οποία προέρχονται.
  • (Image:100%.png): Κείμενα πλήρη, άριστης ποιότητας, που έχουν ελεγχθεί από αρκετούς χρήστες ως προς το περιεχόμενο, την δομή τους και την πηγή τους.


Η χρήση των παραπάνω εικονιδίων διευκολύνει τους αναγνώστες να εξακριβώσουν την ποιότητα ενός κειμένου ενώ επιπλέον καθιστούν ευκολότερη και την αναγνώριση των κειμένων που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση. Κάνοντας κλικ πάνω στα εικονίδια, μπορείτε να δείτε σε ποιές σελίδες χρησιμοποιούνται.