Βασιλικό Διάταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Βασιλικό Διάταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843
Συγγραφέας:
Δείτε Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Το παρόν Βασιλικό Διάταγμα του Όθωνα στην ουσία παρέχει αμνηστία στον Δημήτριο Καλλέργη, τον Ιωάννη Μακρυγιάννη και τους λοιπούς ανώτερους και κατώτερους αξιωματικούς της φρουράς της πρωτευούσης (των Αθηνών) για τα συμβάντα (την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843), μέσω της απονομής της «βασιλικής ευχαρίστησης» για την «ευταξία και ασφάλεια» την οποία τήρησαν.


Όθων της Ελλάδας, Βασιλικό Διάταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843

Όθων,

Ελέω Θεού

Βασιλεύς της Ελλάδος

Απονέμομεν τὴν βασιλικὴν ημών εὐχαρίστησιν εις τε τὸν διοικητὴν τῆς φρουρᾶς συνταγματάρχην Δημήτριον Καλλέργην, εις τον πρόεδρον τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου της πρωτευούσης κον συνταγματάρχην Ι. Μακρυγιάννην καὶ λοιποὺς ἀνωτέρους καὶ κατωτέρους ἀξιωματικούς της φρουράς της πρωτευούσης δια την ευταξίαν και ασφάλειαν ην συνετήρησαν εις τα συμβάντα της παρούσης ημέρας.

Οι ημέτεροι εν τη των Στρατιωτικών και Εσωτερικών Γραμματείας της Επικρατείας θέλουσιν τελέσει το παρόν διάταγμα το οποίον θέλει προσυπογράψει και δημοσιεύσει το ημέτερον υπουργικόν Συμβούλιον.

Εν Αθήναις, την 3 Σεπτεμβρίου 1843,

Όθων

Ανδρέας Λόντος

Ρήγας Παλαμήδης