Αφέντη, που ο Έρωτας ο δαμαστής

Από Βικιθήκη
Ώναξ, ώι δαμάλης 'Ερως
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Ηλίας Βουτιερίδης
Πρωτότυπο κείμενο


Αφέντη, που ο Έρωτας ο δαμαστής
κι οι Νύφες οι γαλανομάτες
κι η ροδομάγουλη Αφροδίτη
μαζί σου παίζουν και γυρίζεις
μες στα ψηλά τα κορφοβούνια,
προσπέφτω σου κι έλα σ' εμένα
καλόγνωμος και την παράκλησή μου
ακούοντας τη χαριτωμένη.
Καλός συμβουλάτορας γίνε
στον Κλεόβουλο, Διόνυσέ μου,
να δέχεται τον έρωτά μου.