Απόδειξις παραλαβής όπλων και χρημάτων υπό Θ. Κολοκοτρώνη

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀπόδειξις παραλαβῆς ὅπλων καὶ χρημάτων ὑπὸ Θ. Κολοκοτρώνη.
Συγγραφέας:
Σεβαστὴ Γερουσία

Ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς Νικόλαον καὶ Σπῦρον Σπηλιωτοπούλους κατὰ τὰς 28 τοῦ ἀπελθόντος Ἰουλίου ἔλαβα φυσέκια δεκάρια δύο χιλιάδες τρακόσια ἑβδομήντα, Ν. 2370, εἰς τὸν Ἂγιον Γεώργιον τῆς Κορίνθου διὰ τὴν ἀνάγκην τῶν στρατευμάτων΄ διὰ τὰ ὁποῖα τοὺς ἔδωσα ἀκόντο γρόσια 2.520, δύο χιλιάδες πεντακόσια εἴκοσι΄ καὶ εἰς ἔνδειξιν τοὺς ἔδωσα τὸ παρόν΄ καὶ μὲ τοὺς ἰδίους λογαριασθῆτε.

Τῇ 14 Ὀκτωβρίου 1822, ἐν Τριπολιτζᾷ

Ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς Πελοποννήσου

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Ἀπόδειξις Δ. Παπαγιαννοπούλου εἰς βαρούτην Ν. Σπηλιωτόπουλου.