Αναφορά των φροντιστών του φρουρίου Ναυπλίου σχετικά με την καταβολή μισθών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τῶν φροντιστῶν τοῦ φρουρίου Ναυπλίου σχετικὰ μὲ τὴν καταβολὴ μισθῶν.


Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.


Διὰ τῆς ταπεινῆς μας ἀναφορᾶς ἀναφερόμεθα οἱ ταπεινοὶ δοῦλοι σας, ὅτι μὲ τὸ νὰ ἐχρηματίσαμεν τέσσερους μήνους φροντισταὶ μέσα εἰς τὸ φρούριον καὶ ἔχομεν ἕως 6 μῇνες χωρὶς νὰ μᾶς θεωρήσουν τὸν λογαριασμόν μας, διὰ τοῦτο παρακαλοῦμεν θερμῶς τό ἔξοχον τοῦτο Ὑπουργεῖον νὰ εὐαρεστηθῇ νὰ μᾶς θεωρήσῃ αὐτόν καὶ νὰ ἀναφερθῇ ὅποῦ ἀνήκει διὰ νὰ μᾶς ἐξοφλησθῇ ἡ ὀφειλομένη εἰς αὐτὸν ποσότης, ἐπειδὴ ἐξ αἰτίας αὐτοῦ, κοντά ὁποὺ εἴμεθα βιασμένοι νὰ μένωμεν ἐνταῦθα ἄνεργοι, μᾶς γίνεται καὶ μεγάλον ἄδικον νὰ μᾶς ἐλλείπῃ ἡ ἐξόφλησις αὐτοῦ τόσον καιρὸν μὴν ἠμπορῶντας μῆτε τὸν ἑαυτόν μας μῆτε τοὺς δανειστάς μας νὰ οἰκονομήσωμεν. Εὐέλπιδες λοιπὸν διὰ τὴν ταχεῖαν ἐκτέλεσιν τῆς δικαίας αὐτῆς αἰτήσεώς μας μένομεν εὐσεβάστως.


Τῇ 13 Μαρτίου 1825, Ναύπλιον.

Οἱ εὐπιθεῖς πατριῶται

Γρηγόριος Δοροβήνης

Ντᾶνος Οἰκονομόπουλος


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Νὰ λάβωμεν πληροφορίας παρὰ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Οἰκονομίας πόσον
σῖτον ἔδωσεν εἰς αὐτοὺς καὶ μετρητά.
Δημ<ήτριος> Τομ<αρᾶς>.