Αναφορά του χιλιάρχου Γιαννάκη Δημητρίου σχετικά με αίτηση για περαιτέρω οδηγίες

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τοῦ χιλιάρχου Γιαννάκη Δημητρίου σχετικὰ μὲ αἴτηση γιὰ περαιτέρω ὁδηγίες.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.

Ὁ ὑποσημειούμενος εὐπειθὴς πατριώτης εὑρισκόμενος δύω ὁλόκληρα ἔτη παρὰ τῷ στρατηγῷ Νικολάῳ Κριεζότη, πρό τινῶν μηνῶν μ᾽ ἐτίμησεν ἡ σεβαστὴ Διοίκησις μὲ τὸ ἀξίωμα τῆς χιλιαρχίας. Δέομαι λοιπὸν ἐνθέρμως, τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦτο νὰ ἀναφέρῃ πρὸς τὴν σεβαστὴν Διοίκησιν διὰ νὰ μὲ διατάξῃ πόσους στρατιώτας νὰ ἔχω ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν μου καὶ μετ᾽ αὐτῶν νὰ εὑρίσκομαι ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ ρηθέντος στρατηγοῦ. Ἡ σεβαστὴ Διοίκησις πληροφορηθεῖσα τὰς πιστάς μου πρὸς τὴν Πατρίδα ἐκδουλεύσεις ἃς ἐκπληρώσῃ τὴν μικραν ταύτην μου αἴτησιν, καὶ θέλω ἐπιδείξῃ ἔτι μᾶλλον τὸν πατριωτιτισμόν μου. Μένω μὲ σέβας βαθύτατον.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ α Μαρτίῳ 1825.


Ὁ εὐπειθὴς πατριώτης
Γιανακης Διμιτριου


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Γιαννάκης Δημητρίου, α Μαρτίου 1825.