Αναφορά του Φώτου Παναγιώτη σχετικά με υποβολή καταλόγου στρατιωτικών για προβιβασμό

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τοῦ Φώτου Παναγιώτη σχετικὰ μὲ ὑποβολὴ καταλόγου στρατιωτικῶν γιὰ προβιβασμό.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸ σεβαστὸν Ὑπουργεῖον τῶν Πολεμικῶν.

Διὰ μέσου τῆς ταπινής μου παῥῥησιάζωμαι πρὸς τὸ ἔξοχον τοῦτο Ὑπουργίον περικλύοντας καὶ ἕναν κατάλογον ὀνομαστικον. Αἱ ὀνομασίαι ὁποὺ πρὸς αὐτὸν καταγράφονται, περικαλῶ τὸ Ὑπουργίον τοῦτο ἵνα ἀναφέρῃ αὑτὰ πρὸς τὴν σεβαστὴν Διοίκησιν, διὰ νὰ εὔγουν τὰ δυπλωματά τοὺς κατὰ τὸν περικλύοντα κατάλογον, ἐπειδὴ καὶ τόσον ἐπληροφωρίθην ἐξὼν τῆς πληροφωρίας ἀλλὰ καὶ ὀφθαλμοφανώς ἴδομεν τὴν ἀνδρείαν τοὺς καὶ ἐμπιστωσύνην πρὸς τὴν Πατρίδαν. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ σεβαστὴ Διοίκησις εὐχαριστήται διὰ νὰ τιμᾷ τέτοια ὑποκίμενα διὰ νὰ χρυσιμεύσουν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς δουλεύοντες μὲ πλαίον ἐμπιστωσύνην καὶ ἀνδρείαν. Προσέτι παιρικαλῷ τὸ ἔξοχον Ὑπουργίον ἵνα ἀναφέρῃ τῆς σ. Διοικήσεως καὶ διὰ τὸν ἑαυτόν μου, ἐπειδὴ καὶ τὸ δύπλομά μου τὸ ἔλαβα, ὅμως νὰ μοῦ διορίσῃ καὶ τὴν ἐκστρατείαν εἰς τρόπον τῆς εὐχαριστησεώς της, καὶ τελιώση ἐν συντομίᾳ. Καὶ μὲ ὅλον τὸ ἀνῆκον σέβας ὑποσημιοῦμαι.

Ἐν Ναυπλίῳ αη Μαρτίου 1825.

Εὐπειθὴς πατριώτης
Φοτο Παναγιοτο

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Ἀναφ. Φώτου Παναγιώτη.