Αναφορά του Σωτήρη Στράτου με αίτηση για περαιτέρω οδηγίες

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τοῦ Σωτήρη Στράτου μὲ αἴτηση γιὰ περαιτέρω ὁδηγίες.
Συγγραφέας:Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου!

Διὰ τῆς παρούσης μου ταπεινῆς ἀναφορᾶς ἀναφέρομαι ὁ ὑποφενόμενος, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς τούτου τοῦ Ἱεροῦ ᾿Αγῶνος δὲν ἔλειψα πάντοτε εἰς το νὰ ἐκτελῷ τὰ χρεη μου πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ ἐξ ἀρχῆς δὲν ἔλειψα μὲ πενῆντα καὶ ἑξῆντα στρατιότας εὑρισκόμουν εἰς τὴν δούλευσιν ὑπὸ τὴν ὁδιγείαν τοῦ στρατηγοῦ Ἀνδρέα Καραΐσκου ὅπου καὶ ἔξη μήνας ἐστάθην εἰς τὸ ταμπούρι Μακρινόρου, ὅπου ὁ ἀρχηγός μου Ἀνδρέας ἔλειπεν ἀπό τσηφλήκι καὶ ἐξ ἰδίου μου οἰκονόμησα τὰς ζωοτροφὰς ἐτούτας. Ἡ σεβαστὴ Διοίκησις γνωρίζοντας τὰς δουλέψές μου μὲ ἐτίμησεν εἰς τὸν βαθμόν τῆς χιλιαρχίας, καὶ ὁ ἐκλαμπρότατος κύριος Κολέτης μοῦ ἐδιόρησεν μὲ διαταγὴν του εἰς Τριπολιτζᾶν νὰ ἔχω ὑπὸ τὴν οδιγείαν μου πενῆντα στρατιώτας, οἱ ὁποῖοι τὴν σήμερον εὑρήσκονται μαζύ μου. Δὲν θέλει λείψῳ καὶ ἐγὼ εἰς τὸ νὰ φανῶ πρόθυμος καὶ εὐπειθὴς εἰς τὰ προστάγματα τῆς σεβαστῆς ἡμῶν Διοικήσεως. Περικαλῶ τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον, ὅπως ἀναφέρῃ εἰς τὴν Διοίκησιν διὰ νὰ μοῦ διορισθοῦν ἀκόμι πενῆντα στρατιόται καὶ νὰ διορισθῶ ὑπὸ τὴν ὁδιγείαν τοῦ ἐξαδέλφου μου Ἀνδρέα Καραήσκου, ἐπειδὴ ἐδιορίσθη εἰς τὰ ταμπούρι Μακρινόρος διὰ νὰ εὑρίσκομαι ἐκεῖ ὅπου ἠξεύρω τὸν τόπον, διὰ νὰ φανοῦν αἱ δούλευσεις ὁποὺ θέλω κάμω. Καὶ ἂν ἡ ἀπόφασις τῆς Διοικήσεως εἶναι νὰ διορισθῶ εἰς ἄλλον ταμπούρι, εἶμαι πρόθυμος καὶ μένω μὲ ὅλον τὸ βαθύτατον σέβας.

1825 Μαρτίου 2, Ναύπλιον.

Ὁ εὐπειθὴς πατριότης
Σωτιρης Στρατος

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Ἀναφορὰ τοῦ Σωτήρη Στράτου. Νὰ γίνῃ ἀντίγραφον.