Αναφορά του Μήτρου Δεληγεωργόπουλου σχετικά με την αποστολή κανονιών στο Μεσολόγγι

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τοῦ Μήτρου Δεληγεωργόπουλου σχετικὰ μὲ τὴν ἀποστολὴ κανονιῶν στὸ Μεσολόγγι.
Συγγραφέας:Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.


Ἐπειδὴ καὶ τὸ φρούριον τοῦ Μεσολογγίου ὑστερεῖτε ἀπὸ πολεμικὰ ἐφόδια καὶ κανόνια, ἀναφέρομαι ὅτι δύω κανόνια ὁποὺ εὑρίσκονται εἰς τὴν τάπιαν τοῦ αἰγιαλοῦ, αὐτὰ διά ἐκεῖ εἶναι ἄχρηστα. Καὶ ἄλλα δύω εἰς τὴν δογάναν ἂν ᾖναι ἐθνικά, αὐτὰ λοιπὸν παρακαλεῖται τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον νὰ ἀναφέρῃ εἰς τὸ σεβαστὸν Ἐκτελεστικὸν διὰ νὰ μᾶς δοθῶσι διά τὸ φρούριον τοῦ Μεσολογγίου ὡς ἀναγκαία διὰ ἐκεῖ καὶ μάλιστα τώρα καθὼς εἶναι δηλοποιημένον ὅτι ἐπαπειλεῖ μεγάλος κίνδυνος. Καὶ μὲ τὸ προσῆκον σέβας μένω.


1825, 17 Μαρτίου, Ναύπλιον.


Ὁ πατριώτης
Μῆτρος Δεληγ(ε)ωργώπουλος

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Μῆτρος Δελιγεωργόπουλος.