Αναφορά του Κώστα Μπούρα σχετικά με την υποβολή καταλόγου στρατιωτών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τοῦ Κώστα Μπούρα σχετικὰ μὲ τὴν ὑποβολὴ καταλόγου στρατιωτῶν.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.


Ἔλαβον τὴν ὑπ’ ἀρ. 3001 διαταγὴν τοῦ Υπουργείου τούτου δι᾽ ἧς διατάττομαι νὰ παῤῥησιάσῳ εἰς τὸ αὐτὸ Ὑπουργεῖον διαταγὴν μὲ τὴν ὁποίαν διετάχθην νὰ ἔχω ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν μου στρατιώτας, ὀνομαστικὸν κατάλογον ἐπικυρωμένον καὶ ἐπιβεβαιωμένον καὶ τὰ λοιπά.

Εἰς ἀπάντησιν δὲ ἀποκρίνομαι: Τὴν διαταγὴν κατὰ τὴν ὁποίαν διετάχθη νὰ λάβω ὑπό τὴν ὁδηγίαν μον πεντήκοντα στρατιώτας φέρω ἀνὰ χείρας μου. Μὲ τοὺς πενῆντα τοὺτους στρατιώτας ἔκαμον τό χρέος μου ἕνα μῆνα. Ἔπειτα δέ, κατ᾽ ἄλλην διαταγὴν ὑπ᾽ ἀρθ. 1068, τὴν ὁποίαν φέρω ἀνὰ χεῖρας μου, διετάχθην νὰ στρατολογήσω 100 στρατιώτας μὲ τοὺς ὁποίους καὶ ἐκίνησα κατὰ τῶν ἀνταρτῶν, ὡς εἰς τὴν προτέραν ἀναφοράν μου ἀνέφερον. Ὅσον δὲ περὶ τῶν λοιπῶν, λέγω, ὅτι ἂν ὁ στρατηγὸς Ἰωάννης Γκούρας, Κώνστας Μπότζαρις Κολιόπουλος καὶ ἄλλοι ἐπαῤῥησίασαν τοιοῦτον ἀποδεδειγμένον λογαριασμόν, ὑπόκειμαι εἰς χρέος νὰ παῤῥησιάσω καὶ ἐγώ. Ταῦτα δὲ εἰς ἀπάντησιν. Μένω μὲ τὸ βαθύτατον σέβας.

Τῇ 2 Μαρτίου 1825, ἐν Ναυπλίῳ.

Ὁ πατριώτης
Κοστας Μπουρας

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Ἀναφορὰ τοῦ Μποῦρα.