Αναφορά του Κώστα Θρασίτη σχετικα με αίτηση πολεμεφοδίων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τοῦ Κώστα Θρασίτη σχετικὰ μὲ αἴτηση πολεμεφοδίων.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.


Ἱκανῶς ἐπληροφορήθη τό Ὑπουργεῖον ἀπό τὴν ἀναφοράν μου μῃνολογουμένη ἀπὸ τὴν 25 τοῦ ἀπελθόντος, ὅτι οἱ ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν μου στρατιῶται ἔχουν ἀνάγκην μεγάλην τοῦ νὰ ἐξοικονομηθῶσιν, ἐπειδὴ τὰ Τρίνησα (ντερβένια τῆς Μάνης) δὲν ἔχουν ἄλλο παρὰ πύργους, εἰς τοὺς ὁποίους καθήμεθα στερούμενοι τῶν ἀναγκαίων ἁπάντων, διὸ παρακαλῶ τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον νὰ ἐνεργήσῃ τὴν παροῦσαν ἐξοικονόμησιν τῶν ὑπὸ τὴν οδηγίαν μου στρατιωτῶν. Ἔτι δὲ καὶ ἕνα λογαριασμόν, ὁποὺ ἔχω δοσμένον εἰς τὸν κύριον Δημήτριον Τομαρόπουλον μὲ ἀναφοράν μου. Καὶ νὰ σταλθῇ διαταγὴ πρὸς τὸν καπετάνον τοῦ Ἒλους καὶ χωρία, διὰ νὰ μᾶς ἐξοικονομήση ἀπὸ ζῶα διὰ ξύλα καὶ διὰ τὸν μύλον ὁποὺ ἔστειλα εἰς Μαραθωνῆσι καί ἀγόρασα σιτάρι νὰ ζωοτρεφώμεθα χωρίς νὰ ἐνοχλῶμεν κανένα περὶ ὀρδινίων. Ἀκόμι μᾶς χρειάζεται παξιμάδι καὶ πολεμεφόδια διὰ νὰ ἔχωμεν μέσᾳ εἰς τοὺς πύργους καὶ μία γολέτα διὰ νὰ φυλάγῃ τὰ νερὰ καὶ νὰ ἐμποδίζῃ τοὺς Μανιᾶτες, οἱ ὁποῖοι εὐγαίνουν μὲ τὰ καϊκάκια των καὶ κάμνουν πολλὲς καταχρήσεις. Ταῦτα ὢν εὔελπις ὅτι θὰ λάβουν τὴν προσήκουσαν ἐνέργειαν, μένω μὲ ὅλον τὸ σέβας

Τρίνησα, τῇ αη Μαρτίου 1825.

Εὐπειθὴς πατριώτης
Κῶστας Θρασίτης Σουλ<ιώτης>


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Κώστας Θρασίτης Σουλιώτης.

Πρὸς τὸν ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου. Εἰς Ναύπλιον.