Αναφορά του Δημητρίου Αυγερινού για την πληρωμή σταριού και κριθαριού του στρατοπέδου Γαστούνης

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τοῦ Δημητρίου Αὐγερινοῦ γιὰ τὴν πληρωμὴ σταριοῦ καὶ κριθαριοῦ τοῦ στρατοπέδου Γαστούνης.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.


Κατὰ τὰς 4 ἀπελθῶντος Φεβρουαρίου ὁποὺ εἶτον ὁ γενικός φροντιστῆς τοῦ στρατοπαίδου Γαστούνης κύριος Σπυρίδων Βαφιόπουλος, μὴν ἔχωντας τροφὰς διὰ τὸ στρατόπαιδον, ἀλλ᾽ οὔτε κατ᾽ ἄλλον τρόπον ἠμποροῦσε νὰ τὸ ἐξοικονομίσῃ διὰ τὴν ἔλλειψιν τῶν χρημάτων, καὶ διὰ νὰ μὴν λυποτακτίση τὸ στρατόπαιδον, ἦλθεν εἰς ἐμὲ καὶ τοῦ ἔδωσα διὰ ὄνομα τῆς Διοικήσεως, σητάρι βατζέλια 286 καὶ κριθάρι βατζέλια 347 1/2, τό μὲν σητάρι πρὸς γρ. 13 τὸ κάθε βατζέλι, τὸ δὲ κριθάρι πρὸς γρ. 8 τὸ κάθε βατζέλι, ὁ κάμνει ὅλον γρ. 6498, ὡς τὸ ἀποδυκτικὸν τοῦ αὐτοῦ φροντιστοῦ, ἐκ τοῦ ὁποίου σᾶς περικλείω ἀντύγραφον. Ἐπειδὴ δὲ ἐγὼ εἴμε ἄνθρωπος μικρᾶς καταστάσεως καὶ ἀπὸ αὐτὸ ἀναμένω νὰ οἰκονομίσω τὰς οἰκιακάς μου χρίας, διὰ τοῦτο παρακαλῶ μὲ τὴν ταπεινήν μου τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον ὁποὺ νὰ τὸ ἀναφέρει εἰς τὴν σεβαστὴν Διοίκησιν, νὰ ἐπιτάξῃ νὰ μοῦ πληρωθῇ τὸ ἀνείκον δίκαιόν μου, μὴν ἀμφιβάλων διὰ τὴν προθυμίαν ὁποὺ ἔδειξα. Καὶ μένω μὲ τὸ ἀνείκον σέβας.

Τῇ 3 Μαρτίου 1825, Ναύπλιον.

Ὁ εὐπειθῆς πατριότης
Δημήτριος Αὐγερινὸς

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Ἀναφορὰ τοῦ Δημητρίου Αὐγερινοῦ.