Αθηναΐς/Α/9/Φωνή εκ των φυλακών

Από Βικιθήκη
< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 9
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 9
Από: «Εφημερίς των Φυλακών»
Φωνὴ ἐκ τῶν φυλακῶν


ΦΩΝΗ ΕΚ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

Οὐδὲν πολυτιμότερον τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας.(Κ).—Κύριος γινώσκει κατὰ πόσον δικαίως πάσχωμεν. (Κ). — Καταρῶμαι καθ’ ἑκάστην την ἡμέραν τῆς....(Φ).—Μακάριος ἀνὴρ, ὅς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ. (Τ). — Ὅτι ὑπὸ κακοῦ συμφέροντος κινούμενος. (Π) — Ἡ μεγαλειτέρα τῶν δυστυχιῶν εἶναι ἡ κακὴ κεφαλή. (Φ).—Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. (Κ).—Ἀλλοίμονον εἰς ἐκεῖνον ὅστις πέσῃ εἰς τὰς φυλακάς. (Χ).—Πρῶτον ἤμην ἀμελὴς καὶ ἔπειτα ἐγκληματίας. (Ζ).—Μετανοεῖτε, ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. (Π).—Κόλασις ἐπίγειος εἶναι ἡ φυλακή.»

(Ἐκ τῆς «Ἐφημερίδος τῶν Φυλακῶν»).