Αθηναΐς/Α/11/Διάγγελμα του προέδρου της Αμερικής προς τους παίδας

Από Βικιθήκη
< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 11
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 11
Συγγραφέας:
Διάγγελμα τοῦ προέδρου τῆς Ἀμερικῆς πρὸς τοὺς παῖδας


ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΑΣ

Ὁ Πρόεδρος τῶν Ἡν. Πολιτειῶν εἰς ἀπάντησιν αἰτήσεως τοῦ ἐκδότου τοῦ Χρόνου τῶν Κυριακῶν Σχολείων, ἔγραψε διάγγελμα πρὸς τοὺς παῖδας τῶν Ἡν. Πολιτειῶν, δημοσιευθὲν ἐν τῇ ἀνωτέρῳ ἐφημερίδι. «Πάντες ζητεῖτε νὰ μάθητε τί ὁ Πρόεδρος ὑμῶν ἔχει νὰ εἴπῃ πρὸς ὑμᾶς. Ἰδοὺ, «Ἡ συμβουλή μου πρὸς τὰ Κυριακὰ σχολεῖα, εἶναι ἡ ἑξῆς: Προσκολληθῆτε ἀπρὶξ εἰς τὴν Γραφὴν ὡς τὴν ἄγκυραν τῶν ἐλευθεριῶν σας· γράψατε τὰ παραγγέλματα αὐτῆς ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, καὶ ἐνασκήσατε ταῦτα ἐν τῷ βίῳ ὑμῶν. Τῇ ἐπιρροῇ τοῦ βιβλίου τούτου ὀφείλομεν πᾶσαν πρόοδον γενομένην ἐν τῷ ἀληθεῖ πολιτισμῷ, καὶ εἰς τοῦτο πρέπει ν’ ἀτενίζωμεν ὡς ὁδηγὸν ἡμῶν ἐν τῷ μέλλοντι. «Ἡ δικαιοσύνη ὑψοῖ τὰ ἔθνη, ἀλλ’ ἡ ἁμαρτία εἶναι μομφὴ κατὰ πάντων.»

Ὑμέτερος εὐσεβάστως. 

ΟΔ. Σ. ΓΡΑΝΤ.