Αίτησις Γιάννη Διάκου περί προβιβασμού του εις χιλίαρχον

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἴτησις Γιάννη Διάκου περὶ προβιβασμοῦ του εἰς χιλίαρχον.
Συγγραφέας:Ἐξοχώτατε Ἀντιπρόεδρε τοῦ Ἐκτελεστικοῦ κύριε Ἰωάννη Ὀρλάνδο

Ἡ παροῦσά μου ταπεινὴ ἀναφορὰ συντροφεύει τρία γράμματα παρὰ τοῦ ἐκλαμπροτάτου προέδρου κυρίου Μαυροκορδάτου, παρὰ τοῦ βουληφόρου κυρίου Γεωργίου Σισίνη καὶ παρὰ τοῦ στρατηγοῦ κ. Κανέλλου Ντεληγιάννη, ἐκ τῶν ὁποίων πληροφορεῖσθε τὰς ἐκδουλεύσεις μου τὰς ὁποίας εἰς τὴν πατρίδα ἔκαμα κατὰ τὸ χρέος μου, καὶ παρακαλῶ τὴν Ὑπερτάτην Διοίκησιν νὰ μὲ ἀνταμείψῃ μὲ μίαν χιλιαρχίαν, διὰ νὰ ἐμψυχωθῶ περισσότερον εἰς μεγαλυτέρας ἐκδουλεύσεις χύνοντας καὶ το ἴδιόν μου αἷμα ὑπὲρ πατρίδος, ὑποσχόμενος ὅλην τὴν εὐπείθειαν καὶ ὑπακοὴν εἰς τὰς ἐπιταγὰς τῆς Διοικήσεως. Μὲ ὅλον τὸ βαθύτατον σέβας μένω


Ἐν Ἂστρει τῇ 8 ᾿Απριλίου 1823

Ὁ ταπεινὸς δοῦλός σας
Γιάννης Διάκου


Ἴσον ἀπαράλλακτον τῷ πρωτοτύπῳ.

Εἰς ἔλλειψιν Γενικοῦ Γραμματέως
Δ. Βούλης


Ἐπὶ τοῦ νώτου : ἀρ. 2927.