Αίτηση του Δήμου Σκαλτσά για προβιβασμό αξιωματικών του

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἴτηση τοῦ Δήμου Σκαλτσᾶ γιὰ προβιβασμὸ ἀξιωματικῶν του.
Συγγραφέας:Πρὸς Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.


Ἀναφέρομαι διὰ τῆς ταπεινῆς ἀναφοράς, ὅτι ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τῆς Ἐπαναστάσεως μας ὁ Κωσταντῆς Κασβίκης, ὁ Θεόδωρος Χαλβαντζῆς, ὁ Χρῆστος Βλάχος, δὲν ἔλλειψαν νὰ ἀγωνήζονται μὲ τὸν ἔνθερμον ζῆλον ὑπὲρ τῆς Πατρίδος, καθὼς εἰς πολλὰς μάχας ἔδειξαν ἀνδραγαθήαν κατὰ τῶν ἐχθρῶν.

Ἡ σεβαστὴ Δυοίκησις διὰ τὰς πιστὰς ἐκδουλεύσεις των νὰ τοὺς προβιβάσῃ εἰς τὸν βαθμὸν τῆς χιλιαρχίας, διὰ νὰ φανῶσι ἀπ’ ἐδῶ καὶ εἰς τὸ ἐξῆς προθυμώτεροι ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν. Μένω μὲ τὸ ἀνῆκον σέβας.

Τῇ 10 Μαρτίου 1825, Ναύπλιον.

Ὁ πατριώτης
Δῆμος Σκαλτζᾶς


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Προτάσεις προβιβασμῶν τοῦ στρατηγοῦ Δήμου Σκαλτζᾶ. Ἐνεργήθησαν τῇ 12 Μαρτίου. Αἴτησις προβιβασμοῦ Δήμου Σκαλτζᾶ. Ένεργήθη τῇ 12 Μαρτίου 1825.