Αίτηση του Αναγνώστου Μαραθιώτου για προβιβασμό

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἴτηση τοῦ Ἀναγνώστου Μαραθιώτου γιὰ προβιβασμό.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.

Διὰ τῆς παρούσης μου ἀναφορᾶς ἀναφέρωμαι ὅτι ὁ στρατηγός μου Γεώργιος Καραϊσκάκης μοῦ ἐπερίκλεισεν εἰς γράμμα του τὸ περικλειόμενον δίπλωμα τῆς χιλιαρχίας διὰ νὰ διορισθῇ ἡ χιλιαρχία εἰς τὸν Γιοργάκη Τζάμην καὶ νὰ εὔγῃ τὸ δίπλωμα εἰς τὸν Γεωργάκην Τζάμην καὶ ὄχι εἰς τὸν Βασίλην Τζαντονίκον, διότι αὐτὸς ἀνεχώρησεν ἀπὸ συμά του καὶ δὲν ἐδέχθη τὴν χιλιαρχίαν. Καὶ μένω μὲ ὅλον τὸ σέβας.

1825, Μαρτίου αη, ἐν Ναυπλίῳ.

Ὁ εὐπειθὴς πατριότης
Ἀναγνόστης Μαραθηώτης


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Ἀναγνώστου Μαραθιώτου αἴτησις προβιβασμοῦ. Ἐνερ. τῇ 5 Μαρτίου 1825.

Προβιβασμοὶ Καραϊσκάκη καθυπεβλήθησαν τῇ 5 Μαρτίου.

Προβιβασμοὶ τοῦ Καραϊσκάκη καθυπεβλήθησαν 4 Μαρτίου.