Αίτηση προβιβασμού του Δαμασκηνού Ιεροδιακόνου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἴτηση προβιβασμοῦ του Δαμασκηνοῦ Ἱεροδιακόνου
Συγγραφέας:Πρὸς τὸ ἒξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.


Ὁ ὑπογεγραμμένος κινδυνεύσας πολλάκις εἰς διαφόρους μάχας κατὰ τὴν Ἀνατολικὴν Ἑλλάδα, μάρτυρες τῶν ὁποίων εἶναι αἱ πληγαί μου, παρακαλῶ τὴν σεβαστὴν Διοίκησιν διὰ τοῦ ἐξόχου τούτου Ὑπουργείου διὰ νὰ μὲ προβιβάσῃ εἰς βαθμὸν ἀνάλογον τῶν ἐκδουλεύσεών μου καὶ νὰ μὲ δώσῃ καὶ πόρον ζωῆς. Μένω δὲ εὐσεβάστως.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 11 Μαρτίου 1825.

Ὁ εὐπειθὴς πατριώτης

Δαμασκηνὸς Ἱεροδιάκων

διὰ χειρὸς τοῦ γραφέως.

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Αἴτησις προβιβασμοῦ χιλιαρχίας Δαμασκηνοῦ Ἱεροδιακόνου.
Τῇ 12 Μαρτίου ἐνεργήθη.

Αἴτησις προβιβασμῶν Δαμασκηνοῦ Ἱεροδιακόνου.
Ἐνεργήθη τῇ 12 Μαρτίου <1> 825.