Αίτηση προβιβασμού του Ανδρέα Καραΐσκου και άλλων στρατιωτικών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἴτηση προβιβασμοῦ τοῦ Ἀνδρέα Καραΐσκου καὶ ἄλλων στρατιωτικῶν.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου!

Ἐπειδὴ καὶ ὁ Κώστας Στάθις, Νικόλαος Δημητρίου, Γεώργιος Βασιλείου καὶ Δημήτριος Ἰωάννου, ἀφ᾽ ἧς στυγμίς οἱ Ἕλληνες ἐσύκωσαν τὰ ἅρματα ἐναντίων τῶν βαρβάρὼν δὲν ἔλειψαν ἀπὸ τοῦ νὰ δουλεύουν μὲ προθυμίαν τὸ Ἔθνος καὶ ἀπὰ τὸ νὰ γύνωνται ὑπίκοοι πάντοτε εἰς τοὺς νόμους καὶ διαταγὰς καὶ ἀπὸ τὸ νὰ προστρέχουν πάντοτε εἰς τὰς ἀνάγκας τῆς Πατρίδος. Διὰ τοῦτο λοιπὸν βλέπωντας τὸν πατριωτικόν τοὺς ζύλον περικαλῶ τὴν σεβαστὴν Διοίκησιν, ὁποὺ νὰ τοὺς προβιβάσι εἰς βαθμὸν χιλιαρχίας καὶ ἃς μὴν ἀμφυβάλει ὅτι αὐτοὶ θέλουν φανὶ ἄξιοι τοῦ τοιούτου ἐπαγκέλματος καὶ οἰπίκοοι εἰς ὅσα ἡ Διοίκησις ἤθελε τοὺς προστάξει.

Τῇ 9 Φευρουαρίου 1825, ἐκ Ἀρκαδίας.

Μετὰ βαθυτάτου σέβατος ὑποσιμιοῦμαι.
Ἀνδρεας Καραΐσκου

Θοδορής Σουρίκης χηλήαρχος

Φῶτος Μπόμπορης στρατηγὸς

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Νὰ προβληθῶσιν οἱ ἐνδιαλαμβανόμενοι μετὰ καὶ ἄλλων ἐπὶ προβιβασμοῦ.

Δημ. Τομαρᾶς

Καραΐσκου καὶ λοιπῶν. Φευρ. 1825.

Πρὸς τὸ ἔξωχων Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου. Εἰς Ναύπλοιον.

Ἀνδρέας Καραΐσκου.

Ἐνεργήθησαν τῇ πρώτῃ Μαρτίου.