Αίτηση για προβιβασμό των οπλαρχηγών Γ. Κουτσιαυτοκώστα και Α. Κουτσιαυταλέξη

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἴτηση γιὰ προβιβασμὸ τῶν ὁπλαρχηγῶν Γ. Κουτσιαυτοκώστα καὶ Α. Κουτσιαυταλέξη.


Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.


Ἀναφερόμεθα διὰ τῆς παρούσης μας εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τοῦτο, ὅτι ἐξ ἀρχῆς τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος δὲν ἐπαύσαμε δουλεύωντες τὴν Πατρίδα μετὰ τεσσαράκοντα ἀνθρώπων μαχόμενοι καὶ πολεμῶν πάντοτε κατὰ τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ στρατηγοῦ Γιαννάκη Γιολντάση, χωρὶς νὰ λάβωμε παραμικρὸν μισθόν. Παρακαλεῖται λοιπὸν τὰ Ὑπουργεῖον τοῦτο νὰ βάλλῃ ταῦτα ὑπ’ ὄψιν τῆς σεβαστῆς Διοικήσεως καὶ ἀξιώσῃ εἰς τὸν βαθμὸν τῆς χιλιαρχίας καὶ διατάξῃ ὅπου ἡ σεβαστὴ Διοίκησις μᾶς ἐγκρίνει ὑπὸ ὁποιαδήπατε ὀδηγίαν στρατηγοῦ, διὰ νὰ δουλεύσωμε καὶ πάλιν τὴν Πατρίδα μὲ τὴν συνηθισμένην μας προθυμίαν.

Οἱ ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν μας στρατιῶται εἶναι ὑπὲρ τοὺς ἑξήκοντα. Ας διαταχθῶμε λοιπὸν μὲ ξεχωριστὴν διαταγὴν τῆς Διοικήσεως, διὰ νὰ δουλεύσωμε τὴν Πατρίδα μετὰ τῶν στρατιωτῶν μας καὶ ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν ὁποιουδήποτε ἐγκρίνῃ στρατηγοῦ. Καὶ μὲ τὸ ἀνῆκον σέβας μένω.

Τῇ αη Μαρτίου 1825, ἐν Ναυπλίῳ.

Οἱ πατριώτες

Γηαννης Κουτζιαυτοκοστα

Ἀλέξιος Κουτζιαυταλεξη

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Ἀναφορὰ τοῦ Κουτζαφτοκωστόπουλου.