Βικιθήκη:Βοήθεια/Αρχαία/Eλεύθερον περιεχόμενον

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Ἐλεύθερον περιεχόμενον καλεῖται πᾶσα μορφὴ καλλιτεχνικοῦ ἔργου, ἢ ἑτέρου δημιουργικοῦ περιεχομένου μὴ ἔχοντος συγκεκριμένον νομικὸν περιορισμὸν εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν χρῆσιν, ἀναδιανομὴν, καὶ τροποποίησιν αὐτοῦ ἢ τῶν παραγώγων του.