Πρότυπο:Plato Burnet Tomus II sigla

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Sigla (σύμβολα των χειρογράφων)
B = cod. Bodleianus, MS. E. D. Clarke 39 = Bekkeri 𝔄
T = cod. Venetus Append. Class. 4, cod. 1 = Bekkeri 𝔱
W = cod. Vindobonensis 54, suppl. phil. Gr. 7 = Stallbaumii Vind. 1
C = cod. Crusianus sive Tubingensis = Stallbaumii 𝔗
D = cod. Venetus 185 = Bekkeri Π
G = cod. Venetus Append. Class. 4, cod. 54 = Bekkeri Λ
V = cod. Vindobonensis 109 = Bekkeri Φ
Oxy. = Papyrus Oxyrhynchita (Grenfell et Hunt V, pp. 243 sqq.)

Recentiores manus librorum B T W litteris b t w significantur